درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

فراخوان بين المللي به اقدام فوري براي نجات جان زندانیان زیر اعدام

دژخيمان رژيم آخوندي صبح روز یکشنبه ۱۵ فروردین سه زندانی بنامهاي احد حبیب‌وند، صادق محی و محمد کریم محمودی را در زندان ارومیه حلق‌آویز کردند. آنها روز گذشته بهمراه ۴ زندانی دیگر به سلولهای انفرادی اين زندان منتقل شده‌بودند. شمار زیادی از خانواده‌های زندانیان روز شنبه، در پی کسب اطلاع از احتمال اجراي حکم اعدام بستگان خود، در مقابل زندان ارومیه دست به اعتراض زدند.

رژيم ضد بشري آخوندي نگران از بالاگرفتن خيزشهاي اجتماعي و به منظور ايجاد جو رعب و وحشت به اعدام و شكنجه و دستگيريهاي كور و خودسرانه ادامه ميدهد. در اسفند ماه ۲ زن زنداني به اسامی نفیسه پاک مهر و معصومه كريمي در روزهاي ۲۴ و ۲۳ اسفند در زندانهاي تایباد و رشت اعدام شدند.

مقاومت ایران بار دیگر توجه دبیرکل، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد و سایر مدافعان حقوق بشر، همچنين اتحاديه اروپا را به اقدام فوري برای نجات جان زندانیان زير اعدام، بويژه زندانيان سياسي فراخوانده و خواهان بازديد یک هیأت حقیقت یاب بین المللی از زندانهای ایران و ديدار با زندانیان می‌باشد. پرونده نقض وخيم و سيستماتيك حقوق بشر در ايران بايد به شورای امنیت ملل متحد ارجاع و سردمداران رژيم آخوندي بخاطر چهار دهه جنايت عليه بشريت در برابر عدالت قرار گيرند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۵ فروردین ۱۴۰۰ (۴ آوریل ۲۰۲۱)