درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 

 

فراخوان بين المللي به اقدام فوري براي آزادي زندانيان سياسي و بازديد هيات حقيقت ياب از زندانهاي ايران

 

رژیم ضدبشري آخوندی، ناتوان از مقابله با استقبال روزافزون جوانان از مجاهدين و مقاومت ايران و در وحشت از اوج‌گیری قيامهاي مردمی، در اسفندماه ۱۳۹۹ نيز به دستگيري جوانان شورشي و هواداران مجاهدين و زندانيان آزاد شده ادامه داد.

 

در ميان دستگير شدگان مي توان از عليرضا حسين رضا ۵۰ ساله، در بابل، اميد اكبرآبادي ۲۷ ساله در مشهد، تورج نقدي ۲۳ ساله در بروجرد و حسن فلاح ۴۷ ساله در كرج نام برد.

 

مقاومت ايران توجه دبیرکل، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر و گزارشگران ملل متحد و عموم مدافعان حقوق بشر و همچنين اتحاديه اروپا را به اقدام فوري براي آزادي زندانيان سياسي فراميخواند و بار دیگر بر ضرورت تشكيل يك هيات حقيقت ياب بين المللي براي بازديد از زندانهاي و ديدار با زندانيان در ايران بويژه زندانيان سياسي تاكيد ميكند.

 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۶ فروردین ۱۴۰۰ (۵ آوریل ۲۰۲۱)