درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران صميمانه ترين همدرديها و تسليتهاي خود را به  بازماندگان قربانيان فاجعه سيل و عموم مردم بويژه در شيراز ابراز داشت و آرزوي بهبودي هر چه سريعتر براي مصدومان و مجروحان نمود.

 ایشان جوانان غيور در سراسر كشور را به كمك رساني فعال به سيل زدگان در فارس، لرستان، خوزستان، سيستان و بلوچستان، اصفهان، بوشهر، ایلام، قم، کرمانشاه، گلستان و ديگر نقاط كشور فراخواند و گفت در شرايطي كه خامنه‌اي و روحاني و ديگر آخوندها و سردمداران جنايتكار رژيم تنها در فكر حفظ نظام ننگين ولايت فقيه هستند، كمك رساني مستقل مردمي يك وظيفه مبرم ملي و ميهني است.

خانم رجوي افزود رژيم آخوندي و سردمداران فاسد آن و سپاه پاسداران با نابودي محيط زيست، باعث تشديد هر چه بيشتر اين سيل ويرانگر شدند و از سوي ديگر با چپاول اموال مردم و به هدر دادن آنها در سركوب و تروريزم و جنگ افروزي و پروژه‌هاي ضد ملي اتمي و موشكي، شهرها و روستاهاي كشور را به ويراني كشانده، از حداقل زيرساختها محروم كرده‌ و در مقابل حوادث طبيعي مانند زلزله و سيل بي دفاع گذاشته‌اند. خسارات و ضايعات انساني و مادي هموطنان ما در مقابل چنين حوادثي به مراتب بيشتر از ديگر كشورها و استاندارد جهاني است.

در بحران كنوني كه در  هر كشوري همه امكانات به نجات حادثه ديدگان اختصاص مي يابد، اولويت رژيم ولايت فقيه، آخوندهاي حاكم، سپاه پاسداران و ديگر ارگانهاي سركوبگر ممانعت از شكل گيري حركتهاي مردمي در اعتراض به اين رژيم جنايتكار است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

5 فروردين 1398- 25 مارس 2019