درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

خانم رجوي: فراخوان به همياري و تشكيل شوراهاي مردمي در اهواز براي مقابله با سيل امكانات سپاه و ارتش و ديگر ارگانهاي حكومتي بايد فورا در اختيار مردم قرار گيرد.

سيل ويرانگر بسرعت در استان خوزستان بويژه در اهواز در حال گسترش و پيشروي است، بخش وسيعي از مردم اين استان بي خانمان و ميليونها تن از هموطنانمان را در معرض خطر جدي قرار داده است.

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، مردم و جوانان اهواز و ديگر نقاط خوزستان را به همياري و تشكيل شوراهاي مردمي فراخواند تا در هر شهر و محل به مقابله با سيل بپردازند.

خانم رجوي تاكيد كرد امكانات سپاه و ارتش و ديگر ارگانهاي حكومتي، بويژه ماشين آلات و امكانات مهندسي، قايقها، هليكوپترها، پناهگاهها، پادگانها و انبارهاي آذوقه و تداركات بايد در اختيار مردم قرار گيرد. اينها متعلق به مردم و براي مردم ايران است و بايد براي جلوگيري از سيل، نجات سيلزدگان، اسكان آنها و باز سازي مناطق سيلزده مورد استفاده قرار گيرد.

اين امكانات به وفور در اختيار سپاه و ارتش و قرارگاه موسوم به خاتم الانبيا وجود دارد، اما تماما در خدمت سركوب مردم، جنگ افروزي در منطقه و پركردن جيب سردمداران رژيم قرار دارد. گزارشها و تصاويري كه در سه هفته گذشته از مناطق سيلزده مي رسد، نشان ميدهد از اقدامات پيشگيرانه حكومتي، از امكانات نجات، وسايل جابجايي مردم و تسهيلات اسكان موقت خبري نيست و مردم به ناگزير با دست خالي و امكانات اوليه به مقابله با سيل مي پردازند. مردم از اوليه ترين وسايل بهداشي و درماني محرومند و در معرض اپيدمي بيماريهاي خطرناك و حيوانات موذي قرار دارند.

 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

22 فروردين 1398(11آوريل 2019)