درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 فراخوان به اقدام فوري براي آزادي دستگير شدگان و محكوم كردن سياستهاي ضد كارگري رژيم

 

امروز، چهارشنبه 11 ارديبهشت ۱۳۹۸، شمار زيادي از كارگران و زحمتكشان و غارتشدگان، در روز جهانی کارگر، در مقابل مجلس ارتجاع تجمع كردند و با شعارهايي مانند ”كارگر، معلم، دانشجو، اتحاد اتحاد”، ”گراني تورم بلاي جان مردم”، ” دولت خيانت ميكند مجلس حمايت ميكند”، ” درد ما درد شماست مردم به ما ملحق شويد” و ” مرگ برستمگر ، درود بركارگر ” عليه سياستهاي ضدكارگري رژيم آخوندي دست به اعتراض زدند.

نیروی سرکوبگر انتظامی و گارد ویژه به تجمع كنندگان یورش برده و به ضرب و شتم شديد آنها پرداختند و دهها تن از تظاهر كنندگان را دستگیر کردند. جمعيت با شعارهاي ”بی شرف بی شرف” و ”نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم”، به رويارويي با مهاجمان پرداختند.

تظاهرات و اعتراضات كارگران و زحمتكشان و غارت شدگان در شمار ديگري از شهرهاي ديگر مانند مشهد و مريوان با شعارهاي ضد حكومتي نيز برگزار شد.

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت با درود به کارگران و زحمتكشان بپاخاسته، عموم مردم بويژه جوانان را به حمايت از آنها فراخوند و خواستار محكوميت سياستهاي ضدكارگري رژيم آخوندي از سوي مجامع بين المللي مدافع حقوق بشر و حقوق كارگران و اقدام فوري براي آزادي دستگير شدگان گرديد.

خانم رجوي با تاكيد بر اينكه احقاق حقوق پايمال شده کارگران، در گرو مبارزه عليه تماميت رژيم ضد كارگري است، افزود: «به‌رغم فشارهاي طاقت‌فرسا و سياستهاي سركوبگرانه رژيم آخوندي، كارگران و زحمتكشان ايران، همچنانكه در يكسال گذشته در اعتراض‌ها و قيامهايشان نشان دادند، از پا نمي نشينند و تسليم نمي‌شوند، آنها از حمایت و هم‌صدایی زنان، جوانان، دانشجويان و همة بخش‌های معترض جامعه برخوردارند.».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۱ می ۲۰۱۹)