درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

در پي ليست‌گذاري تروريستي سپاه پاسداران در آمريكا، كميسيون انتشارات فهرست كتابهايي را كه مقاومت ايران در 5 سال اخير در اين كشور پيرامون صدور تروريسم، بنيادگرايي، جنگ‌افروزي و تسليحات كشتارجمعي رژيم آخوندها منتشر كرده است، به اطلاع علاقمندان مي‌رساند.

-كتاب «چگونه رژيم ايران جهان را فريب داد» - ژوئن ۲۰۱۴ در بارة اقدامات سيستماتيك حکومت آخوندی براي مخفي نگه داشتن پروژة توليد سلاح هسته‌اي

-كتاب «دروغگویي اتمي رژيم ايران» - ژانويه 2016 دربارة شگردهاي فریبکارانه رژیم در مذاكرات با كشورهاي 5+1

-كتاب «ايران: ماجراي فريب و لاپوشاني» -فوريه 2016 درباره كميتة سري رژيم براي پنهان كردن ابعاد نظامي برنامه اتمي و فريب دادن آژانس

-کتاب «چگونه رژیم ايران به آتش جنگ در سوريه دامن ميزند»-دردو جلد،سپتامبر و نوامبر۲۰۱۶ در بارة دخالتهاي رژيم در سوريه، از طریق 5 فرماندهي نظامي ، همراه با تصاویر و مشخصات بيش از 60 تن از فرماندهان به هلاکت رسیده رژيم در سوریه

- کتاب «ظهور امپراتوري اقتصادي سپاه پاسداران»- مارس 201۷ دربارة  تمركز اقتصاد ایران در 14 غول مالي تحت كنترل ولي فقيه و سپاه پاسداران، چگونه ولي فقيه و سپاه پاسداران درآمد نفت و دارايي‌هاي مردم ايران را خرج تروريسم مي‌كنند

-کتاب «كمپهاي آموزش تروريستي در ايران» -ژوئن 2017 درباره چگونگی عضوگيري عناصر خارجی براي به کار گرفتن آنها در جنگ و صدور تروريسم و آموزش دادن آنها در 15 مركز

-کتاب «قلب برنامه اتمي رژیم ايران» - اكتبر 2017درباره جزئيات سايتهاي اتمي وابسته به «سپند» كه توسط آژانس بازديد نشده

-کتاب «ايران: سركوب سايبري» - فوريه 2018 در باره جاسوسی سایبری توسط سپاه پاسداران 

-کتاب «انباشت بالستيك در ايران» - مه 2018 درباره شتاب رژیم براي ساختن موشكها با توان حمل كلاهك هسته اي، ساختار موشكي سپاه و وزارت دفاع رژيم و جزئيات 42 سايت مربوط به ساخت، نگهداري و شليك موشك

-کتاب «افزايش ترور و آشوب توسط رژيم ايران» - نوامبر 2018 در بارة دخالتهاي جنگ‌افروزانه رژيم در کشورهای منطقه، تروريسم در خارج كشور و نقش سفارتخانه های رژیم        

-کتاب «فرستادگان ترور رژیم ايران، چگونه سفارتهاي آخوندها شبكه قتل و جاسوسي را هدايت ميكنند» -مه 2019 در بارة عملكرد سفارتخانه‌هاي رژيم به ويژه در آلباني، آلمان، اتريش، ايتاليا، تركيه، سوئد و فرانسه

از اين پيشتر سه كتاب پايه‌اي در بارة عملكرد فاشيسم ديني حاكم بر ايران و تهديد آن براي منطقه و جهان منتشر شده است: 

- کتاب «سپاه پاسداران ، ارتش بنیادگرا و تروریست»-2008 ، مهدی ابریشمچی

-كتاب «تهديد رژيم ايران-احمدي نژاد و بحران اتمي در چشم انداز» -فوريه 2007 ، عليرضا جعفرزاده

-کتاب «بنیادگرایی اسلامی ، تهدید جدید جهانی»-1993، محمد محدثین

شوراي ملي مقاومت ايران نه فقط افشاگر اقدامات و پروژه هاي ضد ملي رژيم آخوندها بلكه پيشگام و مروج اتخاذ يك سياست قاطع در مقابل سياست فاجعه آفرين مماشات بوده است تا به گفتة مسئول شورا «جامعة بين المللي بيدار شود، وجدانهاي انساني برانگيخته شوند، و ساختار تحريمهاي فلج كنندة رژيم و ليست گذاري آنها، آجر به آجر، آنهم از پايين ساخته شود» (27تير1394)

«اين نقش هدايتگر و سمت دهنده، نه تنها اداي وظيفه در قبال ملت و دفاع ازمصالح عالي كشور، بلكه همچنين خدمتي به جامعه جهاني در راستاي صلح و ثبات منطقه پرآشوب خاورميانه است»(بیانیه سالانه شورا-مرداد ۱۳۸۵)

شوراي ملي مقاومت ايران-کمیسیون انتشارات

15 اردیبهشت ۱۳۹۸