درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

به گزارش خبرگزاري هاي حكومتي جواد ظريف، وزير خارجه فاشيسم ديني حاكم بر ايران قرار است از روز دوشنبه ۱۹ اوت به فنلاند، سوئد و نروژ مسافرت كند.

مقاومت ايران پذيرش رييس ديپلمات تروريستهاي رژيم قرون وسطايي آخوندي را قوياَ محكوم كرده و آنرا تشويق اين رژيم در ادامه و تشديد نقض وحشيانه و سيستماتيك حقوق بشر، صدور تروريسم و جنگ افروزي ميداند. اين سفرهاي برنامه ريزي شده كه خشم و انزجار عموم مردم ايران را فراهم ميكند بايد لغو شود.

ظريف همچون خامنه اي و روحاني و قاسم سليماني و ديگر سردكردگان رژيم بخاطر مشاركت و تسهيل جنايت عليه بشريت و نسل كشي، همچون وزير خارجه هيتلر بايد در برابر عدالت قرار گيرد.

نقش ظريف و وزارتخانه متبوعش در دفاع و توجيه جنايات اين رژيم و هماهنگ كردن و تسهيل توطئه هاي تروريستي در خارج، امر شناخته شده اي است. تنها در سال ۲۰۱۸، ۵ ديپلمات تروريست رژيم آخوندي، از جمله يك سفير، به خاطر دخالت مستقيم شان در طرحهاي تروريستي عليه مقاومت ايران و مخالفان ايراني از خاك اروپا اخراج شده و ۴ تن ديگر از مزدوران آن، از جمله يك باصطلاح ديپلمات بخاطر طراحي براي بمبگذاري در گردهمايي بزرگ ايران آزاد در پاريس در سال ۲۰۱۸، در زندان و در انتظار محاكمه هستند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۲۶ مرداد ۱۳۹۸(۱۷ اوت ۲۰۱۹)