درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

اعدام ۱۰ زنداني از جمله يك زن در سوم و چهارم مهر در كرج، سنندج و اروميه

فاشيسم ديني حاكم بر ايران، همزمان با اجلاس مجمع عمومي ملل متحد و حضور آخوند روحاني رييس جمهور اين رژيم در ملل متحد،  طي روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه سوم و چهارم مهر ماه  ۱۰ زنداني از جمله يك زن را  در زندان‌هاي  گوهردشت كرج، سنندج و اروميه حلق آويز كرد.

بامداد امروز پنجشنبه چهارم مهرماه ليلا زرافشان توسط دژخيمان رژيم آخوندي در زندان مركزي سنندج و رئوف آزادیخواه، شهاب الدین محمدپور و ابراهیم احمدی‌پور در زندان اروميه اعدام شدند. روز چهارشنبه سوم مهر ماه نيز ۶ زنداني در زندان گوهردشت كرج حلق آويز شدند.

استمرار اعدامهاي دستجمعي و خودسرانه توسط رژيم آخوندي حتي در زمان حضور آخوند روحاني در نيويورك و اجلاس ملل متحد، بيانگر اين حقيقت است كه اين رژيم حتي تنها با شكنجه و اعدام و سركوب بر سر كار است و حتي يك روز نمي تواند اين روند جنايتكارانه و قرون وسطايي متوقف كند.

مقاومت ايران بار ديگر دبيركل، كميسر عالي و شوراي حقوق بشر ملل متحد وكليه مجامع  مدافع حقوق بشر را به محكوميت اعدامهاي دستجمعي و خودسرانه توسط رژيم ايران فرا ميخواند و بر ضرورت اخراج اين رژيم از ملل متحد و ارجاع پرونده جنايات اين رژيم به شوراي امنيت و محاكمه سردمداران آن تاكيد ميكند.

 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۴ مهر۱۳۹۸(۲۶سپتامبر۲۰۱۹)