درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

خانم رجوي: سركوب و ظلم و ستم آخوندها در برابر اراده كارگران در هم ميشكند

امروز سه شنبه ۱۶مهر ۱۳۹۸، برای سومین روز متوالی تجمع اعتراضي کارگران آذرآب اراک، ادامه يافت. روز یکشنبه ۱۴مهر ۱۳۹۸کارگران آذرآب اراک،‌ در اعتراض به نحوه واگذاری و فروش شرکت‌ و حقوق معوقه خود، در کیلومتر 12جاده اراک – تهران دست به تجمع زدند و اقدام به بستن میدان ورودی اراك کردند.

روز گذشته ۱۵مهر،  کارگران آذرآب بار ديگر دست به تجمع و راهپيمايي زدند که با حمله گارد ضد شورش و شلیک گاز اشک آور مواجه شدند و در وحشت از پيوستن جوانان شهر به معترضان از حرکت کارگران به داخل شهر جلوگیری کردند.

برغم حملات وحشيانه روز گذشته، امروز نير كارگران دست به تجمع در مقابل شرکت زدند. نیروی سرکوبگر انتظامی از حرکت کارگران به سمت میدان صنعت و داخل شهر جلوگیری کرد.

خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران با درود بر کارگران شجاع آذرآب اراك که برغم تمهیدات سركوبگرانه و تهدیدات رژیم جنايتكار آخوندی تسلیم نشده و به اعتراضات خود ادامه دادند، گفت پاسخ فاشيسم ديني حاكم بر ايران چيزي جز گاز اشک آور و ضرب و شتم و دستگیری و محاكمه هاي قرون وسطايي و زندانهاي طولاني مدت نيست. اما این ظلم و ستم در مقابل اراده كارگران قهرمان در هم ميشكند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۶مهر ۱۳۹۸(۸اكتبر۲۰۱۹)