درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

شكنجه بازداشت شدگان براي شركت در شوهاي تلويزيوني

سازمان مجاهدين خلق ايران اسامي14تن ديگر از شهيدان قيام سراسري مردم ايران رامنتشر كرد.به اين ترتيب تا كنون اسامي 615 تن از شهيدان سرفراز قيام آبانمنتشر شده است.اين در حاليست كه رژيم آخوندي در وحشت از عواقب بين المللي و داخلي جنايت عليه بشريت به تلاشهاي خود براي پنهان كردن شمار واقعي شهيدان، مجروحان و دستگير شدگان ادامه ميدهد.

بنا برگزارشهاي دريافتي، بازجويان و شكنجه گرانبسياري از زخمی ها را قبل از بهبود از بيمارستان به زندان منتقل كرده و تحت شکنجه قرار ميدهند. بسياري از زندانيان قيام از جمله در شيراز تحت فشار قرار دارند تا درشوهاي تلويزيوني عليه قيام و مقاومت ايران شركت كنند.

اسامي 14 شهيد ديگر قيام:

 1. تهران - حسن دوست
 2. تهران - بهنام كاشي
 3. تهران - ياشار كيان ارثي 
 4. تهران بومهن - بهروز فلاح
 5. تهران-شهريار - هدايت الله حميد
 6. شيراز - مهدي سلوكي
 7. شيراز - امير رودگري
 8. شيراز - رضا دهقان
 9. شيراز - مصطفي زماني
 10. صفاشهر - محمد حسين نظري
 11. ساوه - محمد علي بهرامي
 12. اصفهان - مجيد رضايي
 13. اصفهان - …رحيمي
 14. اصفهان - … آراسته

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

8 دي 1398 (29 دسامبر 2019)