درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، ضمن تسليت به خاطر جان باختن مسافران هواپيماي اوكرايني، كه هدف شليك موشكهاي رژيم آخوندي قرار گرفت، روز جمعه 20 دي ماه را عزاي عمومي اعلام كرد.

خانم رجوي افزود: خامنه اي خشمگين و سرخورده از هلاكت قاسم سليماني، در حاليكه زورش به امريكا نمي رسد، درشليك و  هدف قرار دادن مردم ايران در زمين و هوا دست باز دارد و از مردم ايران انتقام ميگيرد، اكنون هم به تهديد مجاهدين در آلباني روي آورده است.

در حاليكه رژيم آخوندي بدروغ مدعي شده كه اين هواپيما بدليل نقص فني سقوط كرده است، مقامات اوكرايني ميگويند هواپيما هيچگونه نقص فني نداشته ومقامات آمريكا و انگلستان ميگويند هواپيما هدف شليك موشكهاي رژيم آخوندي قرار گرفته است. رژيم آخوندي در وحشت از برملا شدن اين فضيحت، اعلام كرده است جعبه هاي سياه هواپيما كه دلايل سقوط آنرا روشن مي سازد، را به شركت بويينگ كه سازنده هواپيماست تحويل نخواهد داد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

19 دي 1398 (9 ژانويه 2020)