درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

بعدازظهر امروز گروه كثيري از مردم تهران و دانشجويان دانشگاههاي تهران، صنعتي شريف، اميركبير و علامه در اعتراض به سرنگوني هواپيماي اوكرايني توسط سپاه پاسداران، دست به تجمع زده و شعارهاي «مرگ بر ديكتاتور»، «مرگ بر اين حكومت آدم كش»، «به ما نگو فتنه گر، فتنه تويي، ستمگر»، «مرگبراینولایت،اینهمهسالجنایت»، «كشته نداديم كه سازش كنيم، رهبرقاتل را ستايش كنيم»، «خامنه اي حيا كن، مملكتو رها كن»، «سپاهي حيا كن، مملكتو رها كن» و «نترسيد، نترسيد، ما همه با هم هستيم». آنها با شعار «فرمانده كل قوا، استعفا استعفا» خواستار سرنگوني خامنه اي شدند. نيروهاي سركوبگر به معترضان يورش بردند و در برخي نقاط به شليك گاز اشك آور پرداختند.

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران، به دانشجويان و مردم بپاخاسته در تهران درود فرستاد و عموم مردم و جوانان را به حمايت و همبستگي با بستگان قربانيان اين جنايت هولناك رژيم آخوندي فراخواند و از جامعه بين المللي خواهان محاكمه و مجازات مسئولان اين جنايت شد. مقصر اصلي خامنه اي فرمانده كل قوا، روحاني رييس جمهور و سركردگان سپاه پاسداران است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

21 دي 1398 (11 ژانويه 2020)