درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

دستگيري شماري از دانشجويان و تظاهركنندگان و فراخوان بين المللي براي آزادي آنها

ظهر امروز، دوشنبه 23 دي ماه دانشجويان دانشگاه صنعتی شریف براي سومين روز به اعتراضات خود ادامه دادند و با شعارهاي «مرگ بر ديكتاتور»، «عزا عزاست امروز روز عزاست امروز - دانشجوی باغیرت صاحب عزاست امروز»، «توپ تانك فشفشه آخوند بايد كشته شه» و «نخبه هامونو کشتن آخوند به جاش گذاشتن» خشم و نفرت خود را از رژيم آخوندي ابراز كردند.

در يك تحول ديگر دانشجويان دانشگاه بابلسر دست به تجمع زده و شعار ميدهند «به من نگو فتنه گر فتنه تويي ستمگر».

فاشيسم ديني حاكم با تدابير گسترده سركوبگرانه تلاش ميكند از ادامه تظاهرات و اعتراضات جلوگيري كند. روز يكشنبه نيروهاي سركوبگر به دستور خامنه اي با باتون و گاز اشك آور و تيراندازي به تظاهر كنندگان يورش بردند و شماري را مجروح كردند. شمار زيادي از دانشجويان و اعتراض كنندگان در تهران و برخي از شهرها مانند كرج، مشهد، زنجان، بابل، رشت، گرگان، تبريز، كرمانشاه و كاشاندستگير شدند.

در همين رابطه خانم مريم رجوي، رييس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران، دبيركل و شوراي امنيت ملل متحد و اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو و عموم مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر را به اقدام فوري براي آزادي دستگير شدگان و ارجاع پرونده جنايات رژيم آخوندي به شوراي امنيت و قرار دادن سردمداران آن در برابر عدالت فراخواند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

23 دي 1398 (13 ژانويه 2020)