درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

خانم مريم رجوي اخراج دو ديپلمات رژيم ايران توسط دولت آلباني را  يك اقدام شجاعانه و تحسين بر انگيز در راستاي مبارزه با تروريسم و امينت مردم آلباني و پناهندگان ايراني توصيف كرد كه بايد توسط ساير كشورهاي اروپايي سرمشق قرار بگيرد.

خانم رجوي افزود نمايندگي هاي رژیم ايران مرکز جاسوسی و تروريسم است. اغلب ديپلماتهاي رژيم يا از وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران مي آيند و يا آموزش تروريستي و جاسوسي ديده و در خدمت آن هستند. در حاليكه مردم ايران در خيابانهاي خواستار سرنگوني ملايان هستند اتخاذ يك سياست قاطع در قبال تروریسم رژيم آخوندي و تعطيل سفارت های رژيم در ساير كشورها ضرورت مضاعف دارد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

25دي 1398(15ژانويه 2020)