درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

مریم رجوی: آخوندها آگاهانه و کاملاً حساب شده برای تأمین مالی تروریسم و جنگ‌افروزی و دور زدن تحریم‌ها اف.ای.تی.اف و پالرمو را زیر پا گذاشتند و از قبول آنها امتناع کردند

تصمیم گروه ویژه اقدام مالی FATF برای گنجاندن مجدد دیکتاتوری تروریستی و مذهبی حاکم بر ایران در لیست سیاه، یک اقدام بسیار ضروری برای مبارزه با تروریسم و پولشویی در سطح بین‌المللی است که باید بسا زودتر انجام می‌شد.

از زمان خروج این رژیم از لیست سیاه FATF در سال ۲۰۱۶، دخالت‌های تروریستی و جنگ‌افروزانه رژیم در منطقه به‌نحو افسارگسیخته‌ای گسترش یافت و یکبار دیگر نشان داد امتیاز دادن به این رژیم آنرا جری‌تر می‌کند و هیچگاه به تغییر رفتار آن نمی‌انجامد.

خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، نامگذاری رژیم آخوندی در لیست سیاه را لازمه مبارزه با تروریسم و جنگ‌افروزی در خاورمیانه و سطح جهانی دانست و گفت: آخوندها آگاهانه و کاملاً حساب شده برای تأمین مالی تروریسم و جنگ‌افروزی و دور زدن تحریم‌ها اف.ای.تی.اف و پالرمو را زیر پا گذاشتند و از قبول آن امتناع کردند.

خانم رجوی تأکید کرد: ترویسم و جنگ‌افروزی بخش تفکیکناپذیر از موجودیت این رژیم و لازمه بقای آنست. هیچگاه از تأمین مالی گروه‌های تروریستی و پولشویی دست نمی‌کشد و هرگز تن به شفافیت مالی نمی‌دهد. تجارت با این رژیم نفعی به‌حال مردم ایران ندارد و تنها به ماشین سرکوب و تروریسم سوخت می‌رساند.

جامعه بین‌المللی باید هر گونه کمک‌رسانی و مراودات مالی با فاشیسم دینی حاکم بر ایران را متوقف کند و در کنار مردم ایران و خواسته آنها برای تغییر رژیم و استقرار آزادی و دمکراسی قرار بگیرد. این لازمه مبارزه با تروریسم و پولشویی و لازمهٔ صلح و آرامش در منطقه و جهان است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲اسفند ۱۳۹۸(۲۱فوریه ۲۰۲۰)