درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

خانم مريم رجوي: ادامه پنهانكاري رژيم باعث گسترش سريع مبتلايان است و دخالت سازمان بهداشت جهاني ضروري و فوري است

احمد امیرآبادی فراهانی،نماينده مجلس ارتجاع از شهر قم و عضو هیات رئیسه مجلس، امروز فاش كرد كه 50 نفر در دو هفته اخیر در قم به دلیل ابتلا به کرونا درگذشته‌اند ( ايلنا 5 اسفند). فراهاني در مقابل تكذيب پاسدار علي ربيعي سخنگوي روحاني و ايرج حريرچي معاون وزير بهداشت، ليست درگذشتگان را در اختيار وزارت بهداشت قرار داد.

پنهان كاري مجرمانه رژيم بخاطر برگزاري مراسم 22 بهمن و نمايش انتخابات در 2 اسفند و ادامه پروازهاي ماهان اير سپاه پاسداران به چين باعث گسترش سريع اين ويروس به مناطق مختلف كشور و بسياري از كشورهاي همسايه شده است.

پنهانكاري و دروغگوييهاي فضاحت بار رژيم آخوندي در مورد ويروس كرونا و عدم اقدامات پيشگيرانه و عدم تامين وسايل ضروري مانند ماسك و وسايل ضد عفوني،موجب بروز اعتراضات گسترده مردم شده است. در تالش، صدها تن از جوانان در اعتراض به دروغپردازي رژيم در باره شيوع اين بيماري دست به اعتراض زده و با نيروي انتظامي درگير شدند. دانشجويان دانشگاه ولايت ايرانشهر نسبت به ورود دو آخوند با شعار «آخوند ويروسي نمي خوايم» دست به اعتراض زدند. در بوشهر نيز، دانشجويان دانشگاه خليج فارس با برگزاري يك تجمع اعتراض خواهان تعطيلي دانشگاه شدند.

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران با تاكيد بر اينكهرژيم ضدبشري آخوندي همچنان به پنهان كاري مجرمانه و دروغگويي سيستماتيك در مورد انتشار ويروس كورنا ادامه ميدهد، گفت مداخله سازمان بهداشت جهاني و اعزام هياتهاي نظارتي و درماني فوري و مبرم است. فاشيسم ديني حاكم بر ايران از مدتها پيش در جريان ورود اين ويروس به كشور بود، اما به خاطر جمع كردن جمعيت و كساد نشدن برنامه 22 بهمن و نمايش انتخابات در 2 اسفند، بدستور خامنه اي وجود اين ويروس در ايران را وقيحانه تكذيب ميكرد و اكنون نيز واقعيتها را از مردم پنهان ميكند.

خانم رجوي بار ديگر تاكيد كرد امكانات پزشكي و درماني كه بطور گسترده در انحصار آخوندهاي حاكم و پاسداران و دستگاههاي امنيتي است، بايد در اختيار مردم و بيمارستانها و پزشكان معالج قرار گيرد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

5 اسفند 1398 (24 فوريه 2020)