درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

رژيم ضد بشري آخوندي با ادامه و اصرار بر پنهان كاري، پخش اطلاعات دروغ، عدم اقدامات پيشگيرانه، توزيع نكردن تجهيزات پزشكي و امكانات مقابله و ادامه رفت و آمد به چين، باعث تسريع گسترش ويروس كرونا به مناطق مختلف از مركز و شمال تا شرق و غرب و جنوب ايران، افزايش سريع قربانيان و همچنين انتقال ويروس به كشورهاي همسايه شده است.

بنا به گفته اهالي و پزشكان و پرستاران علاوه بر قم و تهران شماري از مبتلايان درتبريز و اصفهان و نجف آباد و كاشان و كرمانشاه و رشت  و خرم آباد و برخي ديگر از شهرهاي كشور جان باخته اند.

برغم فراخوانهاي مكرر داخلي و بين المللي پروازهاي ماهان اير سپاه پاسداران تا امروز سه شنبه 6 اسفند از و به چين ادامه يافته است. 

خانم مريم رجوي، رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران گفت رژيم در باره كرونا همان تجربه هواپيماي اوكرايني را در ابعاد كلان و در سطح سراسري و در حق همه ايرانيان تكرار ميكند. وي از پزشكان و پرستاران و كاركنان بيمارستانها خواست بخاطر حفظ جان و سلامت مردم ايران و براي خنثي كردن پنهانكاري ها و اطلاعات گمراه كننده رژيم، اطلاعات خود را سريعاً در اختيار افكار عمومي بگذارند.

خانم رجوي تاكيد كرد سازمان ملل و سازمان بهداشت جهاني و سازمانهاي بين المللي طرفدار حقوق بشر بايد فاشيسم ديني حاكم بر ايران را وادار كنند تمام حقايق و آمار در مورد كرونا را براي حفظ جان و سلامت مردم ايران و ديگر كشورهاي منطقه در اختيار افكار عمومي و ارگانهاي بين المللي ذيربط بگذارد.

وي عموم هموطنان بويژه جوانان غيرتمند را به اعتراض فراخواند تا رژيم آخوندي را از يك سو وادار به بيان حقايق نموده و از سوي ديگر مجبور نمايند امكانات پزشكي و درماني كه بطور گسترده در انحصار پاسداران و دستگاههاي امنيتي است در اختيار مردم و بيمارستانها و پزشكان معالج قرار دهد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

6 اسفند 1398(25 فوريه2020)