درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

سال ۱۳۹۸

ارگانها و سردمداران فاشيسم ديني حاكم بر ايران از همه باندها و جناحها در وحشت از تحريم همه جانبه شعبده انتخابات يكي پس از ديگري به مشاركت در انتخابات فراخوان ميدهند.

سپاه پاسداران«... حضور متراکـم، حداکثری و عمومی در پای صندوق‌های رأی» را «وارد ساختن سیلی محکم دیگری به آمریکا» توصيف كرد. پاسدار سرتيپمحمد باقری، رييس ستاد نيروهاي مسلح، پاسدار علي شمخاني، دبيرشوراي عالي امنيت، و امير حاتمي، وزير دفاع رژيم آخوندي، اطلاعيه هاي مشابهي صادر كردند.جواد ظريف گفت با بهترين مشاركت بايد «به آمریکا بگوییم سیاست فشار حداکثری‌ شکست‌خورده است».

خانم مريم رجوي، رييس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران، گفت اين فراخوانها كه بيانگر وحشت رژيم از تحريم گسترده و عمومي است، تنها انزجار عموم مردم را از اين انتخابات نامشروع بيشتر و عزم عمومي براي تحريم را جزم تر ميكند. مردم ايران كه در قيامهاي آبان و دي با شعارهاي مرگ بر اصل ولايت فقيه و مرگ بر خامنه اي راي به سرنگوني رژيم داده اند، تحريم انتخابات را فريضه ملي و پيمان با كهكشان شهيدان ميدانند.

در همين حال بسياري از باندها و رسانه هاي حكومتي از مشاركت حداكثر 15درصدي خبر ميدهند. روزنامه جهان صنعت امروز پیش‌بینی كرد قطعا مشاركت افراد زیر۵۰ سال کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود.

رژیمآخوندیدر وحشت از اعتراضات مردمي، سپاه پاسداران و بسیج و نيروي انتظامي از يك هفته پيش به حالت آماده باش صد درصد در آورده و مرخصيهاي آنها را لغو كرده و از كساني كه در مرخصي بوده اند خواسته است به محل ماموريت برگردند. فرماندهي نيروي انتظامي به گشتهاي خود دستور داده استدر سطح شهر با روشن كردن چراغ گردان و كشيدن آژير جو رعب و وحشت ايجاد كنند. در سراسر تهران به نيروي انتظامي دستور داده شده است تا شبها به كساني كه مظنون ميشوند آنها را دستگير كنند. صبح امروز، رژيم آخوندي براي ايجاد جو رعب و وحشت 70خودرويضدگلولهو ۳۰۰ موتوریگانضدشورش را به شهر لردگان اعزام كرد.  

با اين همه، مردم در تهران و ساير شهرها، از جمله مشهد، كرمانشاه، مهاباد، سنندج، مياندوآب و الوند پوسترهاي تبليغاتي كانديداهاي مجلس ارتجاع را پاره كردند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

اول اسفند 1398 (20 فوريه 2020)

سفر برنامه ريزي شده استف بلوك، وزيرخارجه هلند، و آلكساندر شالنبرگ، وزير خارجه اتريش، به ايران تحت حاكميت رژيم آخوندي ركورد دار اعدام و پدرخوانده تروريسم بين المللي، از نظر رژيم آخوندي چراغ سبزي براي ادامه و تشديد جنايت عليه بشريت و اهرمي براي كشتار تظاهركنندگان و زندانيان سياسي به حساب مي آيد.

اين سفر در حالي صورت ميگيرد كه طي دو سال گذشته، چند ديپلمات تروريست رژيم آخوندي از هلند و 4 ديپلمات تروريست از آلباني و يك نفر ديگر از فرانسه بخاطر درگيري مستقيم در تروريسم در خارج كشور اخراج شده اند و يك ديپلمات تروريسترژيم در اتريش 20 ماه است به خاطر نقش مستقيم در طرح تروريستي خنثي شده عليه گردهمايي بزرگ مقاومت در ژوئن 2018 در پاريس در زندان است و در انتظار محاكمه در بلژيك است.

دست دادن با حاكمان تهران كه بايد بخاطر 40 سال جنايت عليه بشريت و جنايت جنگي و نسل كشي محاكمه شوند هيچ مشروعيتي ندارد و با منافع اقتصادي توجيه پذير نيست. بخصوص كه اين سفر همزمان است با نمايش انتخابات رژيم كه با تحريم عموم مردم ايران مواجه است. سرمايه گذاري بر روي رژيمي كه اكثريت قاطع مردم خواهان سرنگوني آن هستند، محكوم به شكست است و فقط انزجار عموم ايرانيان را بر مي انگيزد.

براي اينكه چنين سفري بيش از اين مورد سوء استفاده رژيم قرار نگيرد، آقايانبلوكو شالنبرگ بايد پيشاپيش جنايت عليه بشريت در ايران بويژه كشتار ماه نوامبر را محكوم و سردمداران رژيم آخوندي را در رابطه با موارد زير مورد سوال قرار دهند:

-           كشتار 1500 تن و دستگيري 12000 تن از جوانان بيگناه در جريان قيام آبانماه، و پنهان كردن آمار و اسامي شهيدان و مجروحان و بازداشت شدگان.

-           پنهانكاري در مورد قتل عام زندانيان سياسي در سال 1988، اعلام اسامي اعدام شدگان و محل گورهاي دستجمعي.

-           دلايل اصلي شليك موشك به هواپيماي مسافربري اوكراين و چرايي خودداري از تحويل جعبه هاي سياه و جلوگيري از تحقيقات بيطرف.

-           اقدامات تروريستي رژيم عليه اپوزيسيون در سالهاي اخير از جمله در هلند، فرانسه و آلباني و دانمارك ومعرفي آمران و عاملان آنها.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

30 بهمن 1398 (19 فوريه 2020)

روحاني بايكوت انتخابات را باعث خوشحالي آمريكا و مشاورش باعث افزايش فعاليتهاي مجاهدين دانست

روز گذشته، خامنه اي، ولي فقيه ارتجاع، كه از تحريم سراسري انتخابات وحشت زده است، شركت در اين نمايش را وظيفه شرعي و حكم شرعي توصيف كرد و گفت: «انتخابات یک جهاد عمومی است؛ مایه‌ تقویت کشور است؛ مایه‌ آبروی نظاماست. حضور در انتخابات و شرکت در رأی دادن یک وظیفه شرعی است؛ حکم شرعی است. صرفاً یک وظیفه ملّی و انقلابی نیست... هر كس نظام را دوست داردباید در انتخابات شرکت کند».

روحاني نيز امروز گفت «همه بايد در انتخابات شركت كنند...کسی نگوید دوست های من صلاحیتشان رد شده من که هم حزبی های من صلاحیتشان تایید نشده» و «شركت نكند... اگر ما می خواهیم بایستیم در مقابل آمریکا ... باید بیاییم پای صندوق آراء ... حضور ما آمريكا را ناراحت و عدم حضور ما آمريكا را خوشحال ميكند».

حسام الدين آشنا مشاور روحانی نيز نوشت:«قهر با صندوق قهر با دولت یا شورای نگهبان نیست بلکه به معناي ”افزایش تحريم”، ”افزایش احتمال هجوم نظامی” و ”افزایش عملیات تخریبی مجاهدين” است». كسادي بازار انتخابات بحدي است كه باندهاي رژيم علناَ از تحريم85 درصدي صحبت ميكنند. جوانان شورشي در بسياري از شهرها، پوسترهاي تبليغاتي كانديداها را به آتش كشيده و برخي از ستادهاي انتخاباتي كانديدا ها را منهدم كرده اند وفراخوانهاي تحريم در و ديوار شهرها را پركرده است.

همزمان رژيم تلاش ميكند با تقلبات گسترده ميزان مشاركت را بالا نشان بدهد، در همين رابطه عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان ارتجاع،بنحو مسخره اي مدعي شد: «دراینانتخاباتهمشاهدمشارکت 50 درصدیخواهیمبود». قبل از آن مصطفي ميرسليم از سركردگان باند خامنه اي پيش بيني كرده بود كه مشاركت 70 درصدي خواهد بود.

در عين حال، سردمداران رژيم به تقلبهاي بزرگ اذعان ميكنند. روحاني در 7 بهمن به تقلب هم در رآي دادن و هم در شمارش آراء اعتراف كرد و گفت «آخر که می خواهند تجمیع کنند چه بساطی پیش می آید.. خیلی از انتخابات در تجمیع مشکل پیدا می کند». معاون اول وي اسحاق جهانگيري روز 27 بهمن به راي دادن با«شناسنامه مردگان»، يا «شناسنامه جعلی» وچندين راي با یک شناسنامه اعتراف كرد.تلويزيون دولتي در 28 بهمن از خريد و فروش راي و مهندسي تعرفه ها و جابجايي افراد با اتوبوسو... خبرداد.در نمايشهاي انتخاباتي در مرحله تجميع باندهاي مختلف توافق ميكنند ميزان مشاركت را چندين بار افزايش دهند.

خامنه اي در هراس از قيام مردم و جوانان و فعاليت هاي كانونهاي شورشي، مسئوليت امنيت و حفاظت انتخابات را به بسيج و سپاه واگذار كرده و كليه ارگانهاي سركوبگر را درآماده باش قرمز قرار داده است. ناظران صندوقهای افراد سپاه و بسيج هستند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

30 بهمن 1398 (19 فوريه 2020)

روز یکشنبه ۲۷بهمن۹۸ دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک (امیرکبیر) به‌مناسبت چهلمین روز جان‌باختن مسافران هواپیمای اوکراینی، که در روز ۱۸دی با شلیک موشکهای سپاه پاسداران سرنگون شد، دست به تظاهرات زدند.

 دانشجویان شعار می‌دادند: «نه صندوق، نه آراء، تحریم انتخابات»، «مردم درگیر فقرند، اینها تو فکر رأی اند»، «سپاهی سپاهی، قاتل ما شمایی»، «بترسید بترسید، ما همه با هم هستیم»، «به من نگو فتنه‌گر، فتنه تویی ستم‌گر»، «از ایران تا بغداد، فقر و ستم استبداد»، «۱۵۰۰نفر، کشته آبان ماست»، «مادر چه داغدار است اینجا همه نیزار است»، «آبان، دی و خرداد، یاد آر خون و بیداد»، «نه پادگان، نه بنگاه، درود بر دانشگاه»،

مزدوران لباس‌شخصی و مزدوران سرکوبگر مستقر در دانشگاه، به دانشجویان حمله‌ور شدند اما دانشجویان در برابر آنها به مقاومت پرداخته و آنها را به عقب راندند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۷بهمن ۱۳۹۸(۱۶فوریه ۲۰۲۰)

ولی‌فقیه ارتجاع که با تصفیه بی‌سابقه کاندیداهای باند رقیب، برای یک‌پایه کردن رژیم خیز برداشته است، در وحشت از تحریم سراسری خیمه‌شب‌بازی انتخابات، روز گذشته ائمه جمعه را مأمور کرد تا ضمن تهاجم به باند رقیب، برای شرکت مردم در انتخابات به بازارگرمی بپردازند. این در حالیست که بسیاری از کارشناسان و سرکردگان رژیم از مشارکت فوق‌العاده پایین ابراز نگرانی می‌کنند.

آخوند احمد علم‌الهدی، نماینده خمینی در خراسان، در نمازجمعه مشهد با ابراز وحشت از آینده رژیم، گفت: «شما بایستید دم درب مجلس، یک عده‌یی را نگذارید بروند تو مجلس، اینهایی که زاویه با رهبری دارند ولو هر اندازه کم، رهبری را به تمام معنا قبول ندارند، ولایت را به تمام معنا قبول ندارند، شخص رهبر را به تمام معنا قبول ندارند. زاویه با رهبری دارند».

آخوند کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، ملتسمانه گفت خمینی وصیت کرده است که ملت به پای صندوقهای رأی بروند، خامنه‌ای خواسته است که رأی بدهید و یک مجلسی در تراز سلیمانی می‌خواهیم نمایندگانی که امین باشند «با چشم و ابروی بیگانگان توافقنامه‌های آن‌چنانی را امضا نکنند و به وزرای پرونده‌دار رأی ندهند».

تلویزیون رژیم سخنان خمینی در مورد شورای نگهبان را تکرار می‌کند که «‌اگر کسی به مردم بگوید که رأی شورای نگهبان کذاست این فساد است یک هم‌چو آدمی مفسد است و باید تحت تعقیب مفسد فی الارض قرار بگیرد». (تلویزیون حکومتی۲۳بهمن)

 امام جمعه ساری گفت: خامنه‌ای گفته است: «ما حضور همگانی را می‌خواهیم نه حضور حداکثری، تا امنیت نظام و مملکت بیشتر شود». امام جمعه ارومیه گفت: «انتخابات وظیفه شرعی و ملی است و می‌تواند اقتدار کشور را بیمه کند». و امام جمعه بندرعباس گفت تبلیغات وسیعی از سوی «جبهه استکبار برای اثر گذاشتن بر انتخابات» به راه افتاده که مردم ما را از شرکت مأیوس کنند.

 در سایر نمایشهای جمعه نیز انتخابات «امتحان الهی»، «عبادت»، «واجب تر از نماز و روزه» و عدم شرکت در آن «همراهی با دشمن و خیانت» توصیف شد و این‌که «مشارکت هر چه از ۵۵درصد بالاتر برود، تاثیر بسیار زیادی در بالا بردن ضریب امنیت ملی دارد».

خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت با تأکید بر این‌که مردم ایران در قیامهای آبان و دی ۹۸ با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، رأی واقعی خود را به سرنگونی این رژیم داده‌اند، گفت تحریم انتخابات یک فریضه ملی و پیمان با کهکشان شهیدان به‌ویژه ۱۵۰۰شهید قیام آبان است. عموم مردم با فریادهای «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و «مرگ بر ستمگر چه شاه و چه رهبر»، نشان دادند که خواستار آینده‌یی بدون شیخ و شاه و مبتنی بر دموکراسی و حاکمیت جمهور مردم هستند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۶بهمن ۱۳۹۸(۱۵فوریه ۲۰۲۰)

تظاهرات فرمایشی رژیم آخوندی به‌مناسبت سالگرد ۲۲بهمن در تهران و سایر شهرها با بی‌اعتنایی و بایکوت اکثریت قاطع مردم مواجه شد. این در حالی است که رژیم آخوندی همه امکانات حکومتی از بسیج و سپاه و ادارات و ارگانهای حکومتی و مزدوران خارجی را به کار گرفته بود تا جمعیت بیشتری را به خیابان بیاورد. این بایکوت را از فیلمهایی که از تلویزیون رژیم پخش شد به‌رغم صحنه‌سازی و مونتاژهای شناخته شده این رژیم، می‌توان تشخیص داد.

 روحانی در این مراسم ضمن ارائه یک مشت آمار و ارقام دروغ و دجالگرانه در مورد پیشرفتهای اقتصادی در دوران ریاست‌جمهوری او، به مجیزگویی از پاسدار سرتروریست قاسم سلیمانی پرداخت و او را «سردار میدان جنگ و دیپلمات ارشد» توصیف کرد که «به عراق، سوریه و لبنان ثبات و به منطقه امنیت» داد و «مرد جنگ و صلح بود، جنگی که به صلح منتهی شود و صلحی که آن‌چنان قوی باشیم که جنگی ایجاد نشود».

 اما آنچه در سخنان روحانی موج می‌زد وحشت از تحریم انتخابات بود. بیش از نیمی از سخنرانی به اهمیت شرکت در انتخابات بود. در حالی‌که انزجار و اعتراض علیه این خیمه‌شب‌بازی هر چه بالاتر می‌گیرد، او بارها ملتمسانه از مردم خواست که در این انتخابات قلابی شرکت کنند و با صندوق رأی قهر نکنند.

 روحانی که اخیراً همین انتخابات را انتصابات و تقلب‌آمیز توصیف کرده بود و گفته بود با وقاحت گفت: «یکی از بالاترین ارزش‌های ملی و دینی ما انتخاب و قدرت انتخاب است؛ بتوانیم بین چند راه، راهی که بهتر است برگزینیم؛ انتقاد باشد و منتقد باشیم، ولی خواهش می‌کنم انفعال نباشد و منفعل نشویم. به‌خاطر این کار یا آن کار، به‌خاطر این اقدام یا آن اقدام، با صندوق رأی قهر نکنیم. نباید با صندوق و انتخابات قهر کنیم؛ به هر صورت است باید پای صندوق انتخابات برویم...انتخابات و صندوق رأی منجی ما» یعنی فاشیسم دینی حاکم بر ایران است.

 

این همان انتخاباتی است که روحانی در ۲۵دی گفت نگویید «در برابر یک صندلی مجلس ۱۷نفر، ۱۷۰ و یا ۱۷۰۰نفر کاندیدا هستند...از چند جناح، از یک جناح؟ این‌که انتخابات نمی‌شود... » و در ۷بهمن به تقلبات سیستماتیک در آن اشاره کرد و گفت: «به‌هرحال نشد که این انتخابات را الکترونیکی کنیم... آخر این چیست یکی رأی را می‌خواند، یکی علامت می‌زند و معلوم نیست آن چه چیزی را می‌خواند و این کجا را علامت می‌زند....آخر هم که می خواهند تجمیع کنند چه بساطی پیش می‌آید... خیلی از انتخابات در تجمیع مشکل پیدا می‌کند».

 خانم رجوی با تأکید مجدد بر این‌که مردم ایران رأی واقعی خود را در قیامهای آبان و دی با شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر خامنه‌ای ابراز کرده‌اند، گفت تشبثات حقیرانه روحانی تنها نفرت و انزجار مردم از این رژیم را بیشتر و عزم آنها را برای تحریم این انتخابات نامشروع جزم‌تر می‌کند. بایکوت این انتخابات یک فریضه ملی و پیمان ملت ایران با کهکشان شهیدان مردم ایران به‌ویژه ۱۵۰۰شهید قیام آبان است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۲بهمن ۱۳۹۸(۱۱فوریه۲۰۲۰)

رژیم ضدبشری آخوندی در وحشت از بالا‌گرفتن قیام مردمی و فعالیت‌های فزاینده کانون‌های شورشی در سراسر کشور، همزمان با سالگرد ۲۲بهمن و در آستانه انتخابات مجلس ارتجاع، در روزهای اخیر به دستگیریهای جمعی به‌خصوص از میان زندانیان آزاد شده و هواداران مجاهدین در تهران و شهرهای مختلف کشور روی آورده است.

گشتاپوی ملایان در تبریز روز ۱۹بهمن زندانیان سیاسی سابق، مجید موتاب ۵۹ساله، مجید ذبیحی ۵۵ساله، حسن تاروردیان ۶۱ساله، رضا قلی شیر محمدی ۶۵ساله و پسر ۲۵ساله‌اش یاسر شیر محمدی را دستگیر و به زندان اطلاعات منتقل کردند. چهار نفر اول در سالهای ۶۰ هر یک چندین سال زندان بوده‌اند.

 در زنجان کربلایی شکرعلی اوصانلو ۵۷ساله به همراه دو پسرش مرتضی اوصانلو ۳۰ساله و حمید اوصانلو ۲۴ساله در روز ۸بهمن دستگیر شدند. هفته گذشته هم‌چنین محمود یوسفی در بهشهر و محمدعلی کارنما در رستم‌کلاه دستگیر شدند. هر دو از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ بوده‌اند.

 مقاومت ایران شورای امنیت، دبیرکل کمیسر عالی و شورای حقوق‌بشر ملل ‌متحد و گزارشگران ذیربط و عموم مراجع بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر را به اقدام فوری برای آزادی بازداشت‌شدگان اخیر و زندانیان قیام فرامی‌خواند و بار دیگر خواستار اعزام یک هیات بین‌المللی از سوی ملل ‌متحد برای بازدید از زندانها و دیدار با زندانیان سیاسی می‌باشد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۲بهمن ۱۳۹۸(۱۱فوریه۲۰۲۰)

تظاهرات در واشنگتن دی.سی، لندن، رم، تورنتو، استکهلم، ژنو، بروکسل و اسلو

مریم رجوی: آنچه پیروز و ماندنی است حق خدشه‌ناپذیر مردم ایران، برای آزادی و دمکراسی‌است

 همزمان با سالگرد انقلاب ضدسلطنتی ایرانیان هوادار مقاومت ایران کارزار گسترده‌ای را علیه فاشیسم دینی حاکم و برای آزادی در سراسر ایران و در کشورهای مختلف جهان به‌راه انداختند.

در داخل کشور، کانون‌های شورشی پیامها و تصاویر خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران و آقای مسعود رجوی، رهبر مقاومت ایران، را در نقاط مختلف تهران و در شهرهای مختلف از جمله شیراز، تبریز، رشت، مشهد، اهواز، گچساران، و کرج، نصب کردند.

 در این بنرها از جمله آمده بود: «رای من سرنگونی»، «سرنگونی دشمن ضدبشری محتوم است»، «محله‌های شورشی ملاها را به هراس افکنده»، « شهرهای شورشی گور دیکتاتور دینی را می‌کنند»، «درود بر مجاهد، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر»، «از خون جوانان وطن لاله دمیده» و «مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی»، «چه دی باشه، چه آبان، پیکار در خیابان».

 همزمان، هزاران ایرانی در واشنگتن دی.سی، لندن، رم، تورنتو، استکهلم، ژنو، بروکسل و اسلو در روزهای ۱۸ و ۱۹بهمن دست به تظاهرات و راهپیمایی زدند. آنها ضمن محکوم کردن جنایات رژیم آخوندی به حمایت از کانون‌های شورشی و جوانان شورشی و قیام آفرین پرداختند و بر ضرورت حمایت جامعه بین‌المللی از خواست مردم ایران برای سرنگونی استبداد مذهبی حاکم بر ایران تأکید کردند. تظاهرکنندگان هم‌چنین از ملل ‌متحد خواهان اعزام یک هیأت تحقیق بین‌المللی به ایران برای بازدید از زندانها و رسیدگی به وضعیت دستگیر شدگان قیام آبانماه شدند».

 خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، در پیامی به تظاهرات ایرانیان گفت خمینی رهبری انقلاب ضدسلطنتی را به سرقت برد و حاکمیت آخوندها را به جای حاکمیت مردم نشاند. میهن‌ ما بیش از چهل سال در اشغال جنایتکاران با کارنامه‌ی مملو از فساد، کشتار و صدور تروریسم و جنگ‌افروزی است. شیخ هم مانند شاه سلطنت خود را مادام‌العمر تصور می‌کند، برای همین در خون‌ریزی حدی ندارد اما مردم ما همواره در برابر فاشیسم دینی عصیانگر و تسلیم‌ناپذیر بوده و حتی یک روز مبارزه برای آزادی را متوقف نکرده‌اند. بیش از ۱۵۰۰شهید قیام آبان ماه و ۱۲۰هزار زندانی سیاسی اعدام شده یک پیام دارند: مردم ایران شایستهٔ آزادی، دمکراسی و عدالت هستند و بهای آنرا هم می‌پردازند.

 خانم رجوی جامعه جهانی را به ارجاع پرونده جنایات رژیم به شورای امنیت، اقدام برای آزادی زندانیان قیام، یک سیاست قاطع در برابر نقض حقوق‌بشر و تروریسم و جنگ‌افروزی و به‌رسمیت شناختن حق مردم برای سرنگونی دیکتاتوری دینی فراخواند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۱بهمن ۱۳۹۸(۱۰فوریه ۲۰۲۰)

 

بیدادگاههای رژیم آخوندی در تهران شماری از دستگیر شدگان قیام سراسری آبانماه را به زندانهای طویل‌المدت محکوم کردند

 سیامک مقیمی مومنی، ۱۸ساله در شهرستان پرند توسط مأموران قرارگاه ضد ثارالله سپاه بازداشت شد و در شعبه ۲۴ بیدادگاه ضد انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری و رئیس‌جمهور به ۱۰ سال حبس محکوم شد.

میلاد ارسنجانی، ۳۱ساله در بیدادگاه ضد انقلاب شعبه یک شهریار، جنوب تهران، به ۵سال زندان و کیانوش جمالی، ۲۷ساله، که در ۲۸آبان ماه ۹۸ توسط نیروهای قرارگاه ثارالله دستگیر شده بود، در شعبه ۲۶ بیدادگاه ضد انقلاب به ۷سال و نیم زندان محکوم شدند. آنها به اتهامهای آخوند‌ساخته مانند «اجتماع و تبانی علیه نظام» و «توهین به خامنه‌ای و روحانی» محکوم شدند.

در جریان قیام سراسری آبان ماه، ۱۲هزار تن دستگیر شدند. به‌رغم گذشت سه ماه، رژیم آخوندی کماکان از اعلام تعداد واقعی شهیدان، مجروحان و دستگیرشدگان خودداری می‌ورزد. دژخیمان بسیاری از زندانیان قیام را برای گرفتن اعترافات و مصاحبه‌های اجباری تحت شکنجه‌های وحشیانه قرار داده‌اند.

مقاومت ایران، ضمن محکوم کردن این احکام ضدانسانی، بار دیگر بر ضرورت اعزام یک هیأت حقیقت‌یاب به ایران برای رسیدگی به وضعیت دستگیر ‌شدگان و بازدید از زندانها فرامی خواند. سکوت و بین‌المللی در قبال جنایات آخوندها، تنها آنها را در استمرار و تشدید سرکوب مردم ایران جری‌تر می‌کند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۹بهمن ۱۳۹۸(۸فوریه ۲۰۲۰)

خیز خامنه‌ای برای جراحی و یک‌پایه کردن رژیم و سلاخی کاندیداهای باند رقیب

مریم رجوی: تشدید جنگ گرگها، تعمیق شقه درونی و بن‌بست مرگ رژیم آخوندی

خامنه‌ای که پس از قیامهای آبان و دی با کابوس سرنگونی دست به‌گریبان است و هلاکت قاسم سلیمانی، سرکرده نیروی تروریستی قدس، یک ضربه جبران‌ناپذیر بر او وارد کرده، با سلاخی کاندیداهای باند رقیب توسط شورای نگهبان برای یک‌پایه کردن رژیم خیز برداشته است. او با تشکیل مجلس یکدست درصدد تحکیم هژمونی ولی‌فقیه برای به‌تأخیر انداختن سقوط محتوم رژیم است.

 خامنه‌ای امروز پس از پایان تصفیه بی‌سابقه به خط‌ و نشان کشیدن برای باند رقیب پرداخت و خطاب به کسانی که «به‌وسیله انتخابات به جایی رسیده‌اند اما انتخابات را زیر سؤال می‌برند» گفت: «چگونه است که انتخابات وقتی به‌نفع شماست صحیح و متقن است اما وقتی به‌نفع شما نیست خراب است». وی خطاب به روحانی که در ۷بهمن یکدست‌سازی در انتخابات مجلس رژیم را انتصابات توصیف کرده بود گفت: «وقتی شما به‌دروغ می‌گویید این انتخابات مهندسی شده و یا این‌که انتخابات نیست انتصابات است، مردم دلسرد می‌شوند».

خامنه‌ای افزود: «شورای نگهبان در قانون اساسی شأنی دارد و مجموعه‌ای قابل اعتماد است چگونه انسان می‌تواند به‌راحتی این مجموعه را به غرض‌ورزی درباره برخی افراد متهم کند».

 خامنه‌ای که از کسادی این نمایش به‌غایت بیمناک است خاطرنشان کرد: «ممکن است کسی از بنده خوشش نیاید اما اگر ایران را دوست دارد، باید به پای صندوق رأی بیاید، بنابراین هرکس به ایران علاقه‌مند است و امنیت کشور، حل شدن مشکلات و گردش صحیح نخبگانی را دوست دارد، در انتخابات شرکت کند».

 رسانه‌های حکومتی گزارش کرده‌اند ۹۰تن از نمایندگان کنونی که بسیاری از آنها ۳دوره عضو همین مجلس بوده‌اند رد صلاحیت شده‌اند. در ۱۷۰حوزه همه کاندیداها از باند خامنه‌ای هستند و در بقیه حوزه‌ها هم نفرات اصلی باند رقیب حذف شده‌اند به‌نحوی که نهایتاً ۲۶۰کرسی به باند خامنه‌ای و ۳۰کرسی به باندهای اعتدالی و اصلاح‌طلب رژیم می‌رسد.

در چنین وضعیتی باند رقیب نسبت به بایکوت گسترده انتخابات و «فروپاشی» رژیم هشدار می‌دهد و تصفیه‌های شورای نگهبان را ”خطری تهدیدکننده برای کیان جمهوری اسلامی” توصیف می‌کند و دست به‌دامان خامنه‌ای شده تا برای بازارگرمی هم که شده اجازه ورود به انتخابات را به این باند بدهد.

 روحانی در ۲۵دی گفت: «مردم را ناراحت نکنید، به مردم نگوییم در برابر یک صندلی مجلس ۱۷نفر، ۱۷۰ و یا ۱۷۰۰نفر کاندیدا هستند... از چند جناح، از یک جناح؟ این‌که انتخابات نمی‌شود... با یک جناح نمی‌شود، کشور را اداره کرد».

پاسدار شکنجه‌گر علی ربیعی، سخنگوی روحانی، در ۱۴بهمن گفت: «نشان مقاومت در برابر اقدام برای فروپاشی (رژیم) ایران حضور همه ما در پای صندوق های رأی است.... همه باید در پای صندوق حضور داشته باشیم. چه منتقدان و چه آنهایی که نگران هستند».

 همزمان رژیم برای تقلبهای کلان برنامه‌ریزی می‌کند. میرسلیم از باند خامنه‌ای پیشاپیش از مشارکت «حداقل ۷۰درصدی» خبر داد. روحانی نیز در تعارض با باند مقابل در ۷بهمن به تقلبات سیستماتیک در انتخابات اشاره کرد و گفت: «به‌هرحال نشد که این انتخابات را الکترونیکی کنیم... آخر این چیست دومرتبه روی ورقه بنویسد دومرتبه در صندوق بیاندازد یکی می‌خواند، یکی علامت می‌زند و معلوم نیست آن چه چیزی را می‌خواند و این کجا را علامت می‌زند. بعد همه که علامت زدیم... آخر که می‌خواهند تجمیع کنند چه بساطی پیش می‌آید... خیلی از انتخابات در تجمیع مشکل پیدا می‌کند».

 رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی، بالا‌گرفتن بحران و شقه در رأس نظام بر سر نمایش انتخابات را نمود بارز دیگری از بن‌بست مرگبار رژیم آخوندی دانست و گفت: «قلع و قمع کامل کاندیداهای باند مغلوب نظام ولایت فقیه نشانه روشنی از انقباض ناگزیر دیکتاتوری دینی در برابر قیامهای توفنده مردمی و بحران سرنگونی است».

خانم رجوی تأکید کرد: «مردم ایران که رأی واقعی خود را در قیامهای آبان و دی با شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر خامنه‌ای ابراز کرده‌اند، انتخابات نامشروع مجلس آخوندها را بسا بیشتر از گذشته تحریم می‌کنند. بایکوت این انتخابات یک فریضه ملی و پیمان ملت ایران با کهکشان شهیدان مردم ایران به‌ویژه ۱۵۰۰شهید قیام آبان و اقتضای خواستهای مردم و دانشجویان به‌پاخاسته در قیام دیماه ۹۸ برای سرنگونی تمامیت رژیم نامشروع ولایت فقیه است. مردم و دانشجویانی که با فریادهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر ستمگر چه شاه و چه رهبر، نشان دادند که خواستار آینده‌ای بدون شیخ و شاه و مبتنی بر دموکراسی و حاکمیت جمهور مردم هستند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۶بهمن ۱۳۹۸(۵فوریه ۲۰۲۰)