درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

سال ۱۳۹۷

چند روز پس از قدرتنمايي پوشالي وزير اطلاعات ملايان، مدير كل اطلاعات استان آذربايجان شرقي روز گذشته (4 ارديبهشت 139۸) به صحنه آمد و گفت: ”در سال ۹۷ فعالیت مجاهدین در استان گسترده تر شده و برای سال ۹۸ نیز ماموریت هایی از قبیل جمع آوری اطلاعات را در دستور کار دارند. در سال گذشته مجاهدین با سوء استفاده از شرایط اقتصادی و اجتماعی پیش آمده  فعالیت های خود را گسترش دادند و ۶۰ نفر از عناصری که با سرپل های مجاهدین در ارتباط بودند، دستگیر شدند” و 50 نفر ديگر ”توجيه شدند”!.

روز 30 فروردين ۱۳۹۸ آخوند محمود علوي وزير اطلاعات رژيم آخوندي در يك قدرت نمايي پوشالي براي روحيه دادن به نيروهاي وارفته رژيم پس از نامگذاري ليست گذاري تروريستي سپاه پاسداران، مدعي شد كه وزارتخانه او با ”ريل گذاري” خامنه اي يك ”حماسه اطلاعاتي” خلق كرده و گفت ”در يك سال گذشته با 116 تيم مرتبط با سازمان مجاهدين برخورد شده” است.

دستگيريهاي سال ۱۳97 كه دژخيمان اطلاعات آخوندها براي قدرت نمايي پياپي به آن اعتراف ميكنند بسيار بيشتر بوده است و رژيم آخوندي بايد اسامي و مشخصات همه آنها را اعلام و به حقوق آنها طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيونهاي بين المللي گردن بگذارد.

در يك تحول ديگر رژيم ضد بشري آخوندي طي هفته هاي اخير شمار زيادي از جوانان استان خوزستان بخصوص هموطنان عرب را دستگير كرده تا بدنبال سيل ويرانگر در اين استان، از شكل گيري و گسترش اعتراضات ضد حكومتي جلوگيري كند.

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، بار ديگر خواستار اقدام فوري دبيركل ملل متحد، كميسر عالي حقوق بشر ملل متحد و سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر براي آزادي دستگير شدگان و تعيين هيئت هايي براي بازديد از زندانهاي رژيم و ديدار با زندانيان سياسي شد.

دبير خانه شوراي ملي مقاومت ايران

5 ارديبهشت 1398( 25آوريل 2019)

 

آخوند محمود علوي وزير اطلاعات آخوندها روز 30 فروردين ۱۳۹۸ با سرهم كردن يك مشت دعاوي مسخره و دهان پركن مانند اينكه گشتاپوي ملايان در سال گذشته با ”ريل گذاري” خامنه اي ”حماسه اطلاعاتي” خلق كرده است تلاش کرد به نيروهاي سرخورده رژيم پس از نامگذاري تروريستي سپاه پاسداران روحيه بدهد. وي از جمله گفت ”در يك سال گذشته با 116 تيم مرتبط با سازمان مجاهدين برخورد شده” است.

مقاومت ايران همان روز با تاكيد بر اينكه دستگيريهاي سال گذشته بسا بيشتر از آمار رئيس مافياي ترور و آدمكشي ملايان است اعلام كرد رژيم آخوندي بايد اسامي همه دستگيرشدگان را منتشر كند.

در همين رابطه سازمان مجاهدين خلق ايران اسامي ۲۸ تن از دستگير شدگان سال 1397 كه همچنان در زندان بسر مي برند را بشرح زير اعلام كرد و خواستار اقدام فوري بين المللي براي آزادي آنان شد:

 

1.                فرشاد اعتمادي فر گچساران 24 ساله، خرداد 1397

2.                اميد جاويد نسب، گچساران،20 ساله خرداد 1397

3.                فرشاد، گچساران 21 ساله خرداد 1397

4.                فرشيد بهاران، ياسوج، 21 ساله خرداد 1397

5.                مهرزاد بهاران، ياسوج،27 ساله خرداد 1397

6.                امير رامين فرد، تبريز 38 ساله خرداد 1397

7.                شهياد قنواتي ، اهواز،32 ساله شهريور 1397

8.                افشين برزگر جمشيدي، 29 ساله، شهريور1397

9.                مجيد محموديان، تبريز،37 ساله شهريور 1397

10.             محمد رضا حسن ملكي، سمنان33 ساله مهر 1397

11.             زرير هادي پور، كوهدشت، 56 ساله مهر 1397

12.             فرهنگ خورشيدي، كوهدشت، 41 ساله مهر 1397

13.             عليرضا برزگر، كرج،40 ساله مهر 1397

14.             پوريا وحيديان، تهران آبان 1397

15.             منوچهر فرهادي، اصفهان 50 ساله، بهمن 1397

16.             سيد مهدي وفايي، تهران35 ساله بهمن 1397

17.             حسين نوري درخشان، تهران،36 ساله بهمن 1397

18.             حميد كاشاني، قائمشهر، بهمن 1397

19.             وحيد بني عامريان، تهران،26 ساله اسفند 1397

20.             پويا قبادي، تهران 26ساله اسفند 1397

21.             سينا ظهيري، تهران 36 ساله اسفند 1396

22.             محسن فريد، تهران،44ساله اسفند 1397

۲۳و۲۴. پارسا صديقي همداني 22ساله به همراه خواهرش، اروميه اسفند 1397

۲۵. ابراهيم خليل صديقي همداني، اروميه60 ساله اسفند 1397

۲۶. افشين شهسواري، تهران،27ساله اسفند 1397

۲۷. عباس شهبازي، اهواز،41ساله  اسفند 1397

۲۸. نجاح انور حميدي، اهواز، 60 ساله اسفند 1397

 

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران روز 30 فروردين ۱۳۹۸خواستار اقدام فوري دبير كل ملل متحد، كميسر عالي و شوراي حقوق بشر ملل متحد و سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر براي آزادي اين دستگير شدگان و تعيين هياتهايي براي بازديد از زندانهاي رژيم و ديدار با زندانيان سياسي شد.

 

فراخوان خانم رجوي به آزادي دستگير شدگان و اعزام هيئت بين المللي براي ديدار با آنان

آخوند محمود علوي وزير اطلاعات فاشيسم ديني حاكم بر ايران امروز در نمايش جمعه تهران ظاهر شد و با برخي كلمات دهان پركن تحت عنوان ”بررسي هاي كلان امنيت ملي در پرتو رهنمودهاي راهگشاي” خامنه اي، مذبوحانه تلاش كرد به نيروهاي سرخورده رژيم پس از گنجاندن سپاه پاسداران در ليست سازمانهاي تروريستي خارجي آمريكا روحيه بدهد.

وي در اين قدرت نمايي دير هنگام گفت ”در يك سال گذشته با 116 تيم مرتبط با سازمان مجاهدين برخورد شده” است. وزير گشتاپوي ملايان بنحو مسخره‌اي از دستاوردهاي وزارتخانه اش به مثابه ”حماسه اطلاعاتي” نام برد كه با ”ریل گذاری”  خامنه اي انجام شده و ”جزييات” آن بايد ” از طريق رسانه ملي” در اختيار مردم قرار گيرد. مقصود از رسانه ملي همان ”صدا و سيماي” آخوندي است كه مردم ايران در هر تظاهرات و تجمعي شعار ميدهند ”صدا و سيماي ما ننگ ما ننگ ما”.

دستگيريهاي سال گذشته ايراني(21 مارس 2018 تا 20 مارس2019) بسا بيشتر از آماري است كه رئيس مافياي ترور و آدمكشي ملايان به آن اعتراف مي كند. وي به عمد از دستگيريهاي ديگر ارگانهاي سركوبگر مانند سازمان اطلاعات سپاه، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، نيروي انتظامي و دادستاني سخني به ميان نياورده است.

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران با تاكيد بر اينكه دستگير شدگان در معرض شكنجه و اعدام قرار دارند، خواستار اقدام فوري دبير كل ملل متحد، كميسر عالي و شوراي حقوق بشر ملل متحد و سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر براي آزادي آنان و تعيين هياتهايي براي بازديد از زندانهاي رژيم و ديدار با اين زندانيان شد.

رژيم آخوندي بايد اسامي همه دستگيرشدگان را منتشر كند و تمامي حقوق آنان را طبق كنوانسيونهاي بين المللي كه امضا كرده مراعات كند. شكنجه و بدرفتاري يك روش روتين عليه زندانيان سياسي است و در جريان قيام دي ماه 1396 دست كم 14 تن از زندانيان قيام زير شكنجه به شهادت رسيدند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

30 فروردين 1398(19 آوريل 2019)

مقاومت ایران همواره نقش هلال احمر و دستگاههاي به ظاهر مدني را در سركوب و تروريسم افشا كرده است

پاسدار سرتيپ سعيد قاسمي روز 26 فروردين ۱۳۹۸ براي اولين بار اعتراف كرد كه سپاه پاسداران در بوسني تحت عنوان هلال احمر عمل ميكرده و با القاعده در ارتباط بوده است. متعاقبا سپاه پاسداران و هلال احمر رژيم آخوندي در وحشت از عواقب بين المللي فاش شدن اين واقعيت آنهم از زبان پاسداري كه مدتها در بوسني حضور داشته، بطور ناموفقي در صدد تكذيب و رفع و رجوع اظهارات پاسدار قاسمي بر آمدند. اظهاراتي كه روز 28 فروردين، توسط پاسدار حسين الله كرم سركرده باند موسوم به انصارحزب الله بار ديگر مورد تائيد قرار گرفت.

مقاومت ايران طي چهاردهه گذشته بارها فاش كرده كه اين رژيم چگونه هلال احمر و ديگر دستگاههاي به ظاهر مدني را در خدمت سركوب داخلي و صدور تروريسم و چپاول اموال مردم به كار گرفته است. هلال احمر همواره ابزار دست سپاه پاسداران در دست اندازيهاي جنايتكارانه و تروريستي اش به كشورهاي منطقه بوده است.

خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران در سخنان خود در همبستگي با سيلزدگان در 17 فروردين 1398 هلال احمر را ابزاري براي صدور ارتجاع و تروريسم توصيف كرد و گفت «شهرداري ها، نهادهاي امنيتي و بنگاهاي چپاول اند. استانداريها براي تامين امنيت رژيم اند. هلال احمر براي صدور ارتجاع و تروريسم است. كميته امداد براي سوريه و افغانستان است و تمامي نهادهاي امكانات كشور هيچ يك براي حفاظت از مردم نيست، بلكه براي حفظ رژيم ولايت فقيه است»،

سازمان مجاهدين خلق ايران در اطلاعيه اي در 13 مرداد 1366 تحت عنوان «افشاي جزئيات و عوامل طرح تروريستي و آشوبگرانه‌ي رژيم خميني در مكه» كه باعث كشته شدن صدها تن از حجاج شد نوشت: رژيم آخوندها براي اجراي اين طرح بسياري از سردمداران و مقامات مهم رژيم ازجمله تعدادي از وزرا، سركردگان سپاه، ائمه جمعه، نمايندگان مجلس، و يوسف وحيدي دستجردي رييس هلال احمر را به مكه اعزام كرده است.

مقاومت ايران پيش از اين، يك نامه سري از شوراي عالي امنيت رژيم خطاب به نوربالا رييس هلال احمر در 30 فروردين 1382را فاش كرد كه نشان ميدهد هلال احمر چيزي جز آلت دست سپاه پاسداران و نيروي قدس نيست. اين نامه كه امضاي علي ربيعي دبير اجرايي شوراي عالي امنيت را داشت تصميمات «شوراي سياستگزاري عراق كه به تاييد» خاتمي رييس جمهور ارتجاع رسيده بود را به رييس هلال احمر ابلاغ ميكند كه بر اساس آن «نيازمنديهاي فوري مردم عراق توسط نيروي قدس مشخص» و «هلال احمر مسئول جمع آوري كمكهاي مردمي» ميشود و«كمكها با هماهنگي نيروي قدس به داخل عراق منتقل خواهدشد».

مقاومت ايران در اطلاعيه 29 فروردين1383اعلام كرد «روز 17فروردين, شوشتري زاده رييس هلال احمر رژيم بدستور خامنه اي به همراه يك اكيپ وزارت اطلاعات و نيروي قدس تحت عنوان هلال احمر, از تهران به كربلا و بغداد رفت».

در اطلاعيه 9 فروردين 1394 مقاومت ايران اعلام كرد «يكي از طرحهاي نيروي قدس براي باز كردن راه ورود به يمن فعال كردن هلال احمر رژيم بود تا در پوش كمكهاي انساندوستانه و ايجاد بيمارستان و رساندن كمكهاي دارويي بتواند راه ورود رژيم به اين كشور را باز كند. از اين طريق تلاش كرد افرادي را براي شبكه هاي تروريستي خود عضوگيري كند». و در اطلاعيه ديگري در 4خرداد 1383 از انتقال فرماندهان حوثي بين ايران و يمن با هواپيماهايي تحت پوش كمكهاي هلال احمر پرده برداشت.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

29فروردين 1398(18 آوريل 2019)

در حالی‌که سیل ویرانگر مناطق بیشتری از کشور مانند خراسان و هرمزگان و کرمان و دیگر استانهای کشور را در بر می‌گیرد، فاشیسم دینی حاکم بر ایران به‌جای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان به اقدامات سرکوبگرانه علیه مردم این مناطق و جلوگیری از اعتراضات مردمی مبادرت کرده است.

در همین رابطه پاسدار سرهنگ شاهین حسنوند اعلام کرد در استان خوزستان ۲۴نفر به اتهام مسخره « پخش شایعات مربوط به سیل» دستگیر شدند.

از سوی دیگر در روزهای اخیر رژیم آخوندی شمار زیادی از شبه‌نظامیان وابسته به نیروی تروریستی قدس در عراق موسوم به حشدالشعبی را به بهانه توزیع کمک به سیل‌زدگان با سلاح و خودروهای زرهی به اهواز و دیگر نقاط خوزستان منتقل کرده است تا مردم معترض را سرکوب کنند.

رسانه‌های حکومتی برای سرپوش گذاشتن بر فضاحت حضور گسترده حشدالشعبی در مناطق سیل‌زده، به یک توجیه مسخره روی آورده و نوشتند این نیروها در هماهنگی با رژیم آخوندی برای حفاظت از عراق به‌خصوص شهر عماره در مقابل سیل به خوزستان رفته‌اند!

علاوه بر این بنا‌ به رسانه‌های حکومتی یک گروه دیگر از مزدوران عراقی نیروی قدس موسوم به نجبا، «با بیش از ۱۰۰خودروی سبک و سنگین، از مرز مهران وارد خاک ایران» شده‌اند... بنا‌ به همین رسانه‌ها «تمامی مدیران دفاتر نمایندگی نُجَباء در عراق و رئیس شورای اجرایی جنبش، این کاروان را همراهی می‌کنند.»

از سوی دیگر شبه‌نظامیان افغانی و پاکستانی سپاه پاسداران (موسوم به فاطمیون و زینبیون) در برخی از مناطق سیل‌زده مانند لرستان مستقر شده‌اند. پاسدار سرلشگر قاسم سلیمانی سرکرده جنایتکار نیروی قدس برای نظارت بر این اقدامات سرکوبگرانه شخصاً به مناطق سیل‌زده رفته است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۵فرودین۱۳۹۸(۱۴آوریل ۲۰۱۹)

تظاهرات مردم خشمگين در مناطق سيلزده اهواز و اعتراض به حضور پاسدار نقدي در ملاشيه خانم مريم رجوي: امكانات سپاه و ارتش بايد براي نجات سيلزدگان در اختيار مردم قرار گيرد.

امروز جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ مردم و جوانان خشمگین در ملاشیه اهواز با شعارهاي برو گمشو، اهواز آزاد باقی می ماند، نسبت به حضور پاسدار محمد رضا نقدی در اين منطقه دست به تظاهرات زدند و او را وادار به ترك محل كردند. مردم همچنين شعار ميدادند «خوزستانو آب برده مسئولینو خواب برده». پاسدار محمد رضا نقدي معاون اجتماعي، فرهنگي سپاه پاسداران و سركرده سابق بسيج و يكي از جنايتكارترين سركردگان سپاه است.

غروب امروز جمعه ۲۳ فروردین مردم شلنگ آباد اهواز در اعتراض به بی عملی رژیم در تأمین خدمات و امکانات به سیلزدگان و همچنین باز کردن سیل بندها به سمت زمین های کشاورزی و خانه های مسکونی، دست به تظاهرات زدند.

بعدازظهر امروز مردم در عين دو(سيدكريم ) غرب شهر اهواز در اعتراض به عدم هدايت آب به هورها و نبودن امكانات برای ساختن سيل بندها دست به تظاهرات زدند. آنها شعار ميدادند «این سرزمین شیرمردانی دارد که کسی نزدیک آن نخواهد شد» و آنها «خواستند ما ذلیل شویم اما نشدیم».

تظاهرات مردم در اعتراض به رژيم آخوندي پس از تاريكي در برخي مناطق اهواز ادامه دارد.

خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران با درود به جوانان و مردم غيرتمند و بپاخاسته اهواز گفت رژيم بايد بلادرنگ به خواسته‌هاي مردم اهواز گردن بگذارد. امكانات سپاه و ارتش و ادارات حكومتي، ماشين‌آلات مهندسي، قايق‌هاي نيروي دريايي، انبارهاي تداركات و آذوقه، پناهگاهها و پادگانها بايد در اختيار مردم قرار گيرد تا براي جلوگيري از سيل، حفظ جان مردم، نجات سيلزدگان و اسكان موقت آنها به كار گرفته شود.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

23 فروردين 1398(12آوريل2019)

خانم رجوي: فراخوان به همياري و تشكيل شوراهاي مردمي در اهواز براي مقابله با سيل امكانات سپاه و ارتش و ديگر ارگانهاي حكومتي بايد فورا در اختيار مردم قرار گيرد.

سيل ويرانگر بسرعت در استان خوزستان بويژه در اهواز در حال گسترش و پيشروي است، بخش وسيعي از مردم اين استان بي خانمان و ميليونها تن از هموطنانمان را در معرض خطر جدي قرار داده است.

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، مردم و جوانان اهواز و ديگر نقاط خوزستان را به همياري و تشكيل شوراهاي مردمي فراخواند تا در هر شهر و محل به مقابله با سيل بپردازند.

خانم رجوي تاكيد كرد امكانات سپاه و ارتش و ديگر ارگانهاي حكومتي، بويژه ماشين آلات و امكانات مهندسي، قايقها، هليكوپترها، پناهگاهها، پادگانها و انبارهاي آذوقه و تداركات بايد در اختيار مردم قرار گيرد. اينها متعلق به مردم و براي مردم ايران است و بايد براي جلوگيري از سيل، نجات سيلزدگان، اسكان آنها و باز سازي مناطق سيلزده مورد استفاده قرار گيرد.

اين امكانات به وفور در اختيار سپاه و ارتش و قرارگاه موسوم به خاتم الانبيا وجود دارد، اما تماما در خدمت سركوب مردم، جنگ افروزي در منطقه و پركردن جيب سردمداران رژيم قرار دارد. گزارشها و تصاويري كه در سه هفته گذشته از مناطق سيلزده مي رسد، نشان ميدهد از اقدامات پيشگيرانه حكومتي، از امكانات نجات، وسايل جابجايي مردم و تسهيلات اسكان موقت خبري نيست و مردم به ناگزير با دست خالي و امكانات اوليه به مقابله با سيل مي پردازند. مردم از اوليه ترين وسايل بهداشي و درماني محرومند و در معرض اپيدمي بيماريهاي خطرناك و حيوانات موذي قرار دارند.

 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

22 فروردين 1398(11آوريل 2019)

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران گنجاندن سپاه سركوبگر پاسداران در ليست سازمانهاي تروريستي خارجي را خواست ديرين و برحق مقاومت ايران و لازمة امنيت و صلح و ثبات در خاورميانه يك گام مبرم و ضروري براي پايان دادن به جنگ وتروريزم در منطقه و جهان توصيف كرد.

خانم رجوي افزود: اين اقدام كه بايد مدتها پيش صورت ميگرفت اكنون بايستي با ليست گذاري وزارت اطلاعات فاشيسم ديني حاكم بر ايران تكميل شود.

سپاه پاسداران كه حتي اسم ايران در نام رسمي آن وجود ندارد، نيروي اصلي حفظ نظام ولايت ‌فقيه، ارگان محوري قهر و سركوب، عامل اصلي جنگ افروزي و صدور تروریسم و متصدي پروژه دستيابي به سلاح اتمي و پروژه هاي موشكي رژيم است. سپاه بخش اعظم اقتصاد ايران را در كنترل دارد. بي جهت نيست كه فاشيزم ديني حاكم بر ايران و حاميان و مزدورانش از ليست گذاري سپاه بشدت وحشت كرده اند.

خانم رجوي تاكيد كرد اگر در دهه‌هاي گذشته سياست فاجعه‌آميز مماشات تا اين حد براي ملايان و سپاه پاسداران آنها آزادي عمل قائل نبود، فاشيسم ديني حاكم بر ايران نمي‌توانست عراق و سوريه و لبنان و يمن و افغانستان را به خاك و خون بكشد.

وي با تاكيد بر اينكه اتحاديه اروپا نيز بايد بخاطر مردم ايران و صلح و امنيت در اين منطقه از جهان، تماميت سپاه پاسداران را در ليست تروريستي قرار دهد، افزود راهحل قطعي براي خلاصي از فاشيسم ديني، تغيير خلافت نامشروع ديني تحت نام شيعه و اسلام به دست مردم و مقاومت ايران است.

خانم رجوي بار ديگر از جانب مقاومتي كه از سال۱۳۶۰ همواره خواهان تحريم تسليحاتي و نفتي ديكتاتوري ديني بوده است، ضرورت اقدامات زير را خاطر نشان كرد :  

1-به رسميت شناختن حق مردم و مقاومت مردم ايران براي سرنگوني فاشيسم ديني و دستيابي به آزادي. 

2- قراردادن وزارت اطلاعات آخوندها و ساير ارگانهاي سركوب و صدور تروريسم و بنيادگرايي در ليست تروريستي وزارتخارجه آمريكا و اتحاديه اروپا.

3- اخراج مزدوران اطلاعات و نیروی تروریستی قدس از آمريكا و اروپا.

4- ارجاع پرونده نقض حقوق بشر و قتل عام زندانيان سياسي به شوراي امنيت ملل متحد و دادگاه بين المللي.

5-اخراج رژيم نامشروع ملايان از ملل متحد و بهرسميت شناختن نمايندگي مقاومت عادلانه مردم ايران.

6- اخراج عملي فاشيسم ديني حاكم بر ايران و نيروهاي آن از سوريه، عراق، يمن، لبنان و افغانستان.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

19 فروردين98 (8 آوريل 2019)

گستردگي خسارتهاي جاني و مالي در لرستان و بي عملي رژيم آخوندي

بنا به گزارشهاي رسيده از نيمه شب چهارشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۸ پاسداران جنایتکار به جمعی از مردم معترض روستاهای سيلزده جلیزی و صگور در مسیر دشت آزادگان در خوزستان حمله كردند که به زخمي شدن شماري از اهالي منجر شد. حال برخي از مجروحان وخيم است. بر اساس گفته شاهدان عيني پاسداران قصد داشتند سیل بندهایی که مردم خودشان ساخته بودند را شکسته و آب را به سمت منازل و مزارع آنها هدایت کنند که خشم و اعتراض مردم را برانگيخت.

در همين حال مدير كل پزشكي قانوني لرستان تعداد كشته شدگان سيل در اين استان كه تا كنون به پزشكي قانوني ارجاع شده است را 14 تن ذكر كرد كه شامل پل دختر نميشود. شمار واقعي كشته شدگان به مراتب بيشتر است و رژيم در وحشت از خشم مردم تلاش ميكند حقايق را پنهان كند

حمیدرضا کاظمی عضو مجلس ارتجاع از پلدختر و معمولان امروز گفت «نصف شهر پلدختر، نصف شهر معمولان و حدود ۲۰ روستا به‌طور کامل زیر آب رفته است. امدادرسانی با توجه به اینکه از طریق بالگردها صورت می‌گیرد بسیار محدود است چرا که گستردگی مناطق سیلزده بسیار زیاد است. راه ارتباطی حدود ۱۰۰ روستا همچنان قطع است... مردم روستاها به کوه‌ها پناه‌ برده‌اند و هیچ امکاناتی در حال حاضر در اختیار ندارند. ... امداد رسانی باید به‌صورت گسترده‌تر انجام شود چرا که گستردگی مناطق سیل‌زده بسیار زیاد است و باید سریع‌تر به مردم امداد رسانی انجام شود».

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۴ فروردین ۱۳۹۸(۳ آوریل ۲۰۱۹)

روز پس از شروع سيل، رژيم ضد بشري آخوندي ابعاد واقعي خسارتهاي جاني و مالي را پنهان ميكند و در عين حال با حركتهاي نمايشي و گزارشهاي دروغ از كمك رسانيهاي دولت و سپاه و ارتش، از بروز خشم مردم جلوگيري میكند.

پاسدار پاکپور سركرده نيروي زميني سپاه پاسداران امروز در يك گزارش تلفني به پاسدار سرلشكر باقري رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از گوشه اي از ابعاد فاجعه بار سيل ويرانگر و بي عملي رژيم آخوندي در مقابله با اين فاجعه پرده برداشت.

وي گفت «دو سه روز گفتن سیل میاد تخلیه کنید بدون هیچگونه پیش زمینه ای بدون اینکه مثلا بهشون چادر بدهند حالا تخلیه کنند کجا بروند، بروند روی کوه سرد است، الان هم همه جا را آب برده، جاده ندارند، فقط یک جاده گاز باز شده ... خیلی از روستاها اغلب روستاها جاده هاشون رفته، هیچی چیزی نیست فقط با بالگرد یک غذایی براشون برده میشه آنجا.... برق قطع است چون اصلا همه کابلها افتاده».

وي افزود «مشکلات بسیار زیاده مدیریت نیست هیچ مسئول دولتی جرات نمی کنه برود آنجا، وحشتناک است خدا شاهد است اصلا عاصی هستند من تا الان فقط توانستم به یک شکلی از دستشون در بیام بیرون ... خیلی ناراحتند خیلی عصبانی اند و خوب وضع بسیار اسفباری دارند» (خبرگزاري تسنيم 13 فروردين 1398)

اين در حاليست كه ساعاتي قبل رحمانی فضلی وزیر کشور آخوندها در يك دروغ آشكار گفت: «از روز گذشته به طور لحظه ای پیگیر امداد رسانی به پلدختر بودم و ... در نیمه های شب مشخص شد تاکنون به جز مشکلاتی که به دلیل خرابی های ناشی از سیل و تخلیه برخی از منازل مسکونی به دلیل آبگرفتگی برای برخی از هوطنانمان در پلدختر ایجاد شده بود، آسیب های جدی و خاص انسانی گزارش نشده است»

در همين حال پاسدار مرتضي كشكولي فرمانده سپاه لرستان گفت «حدود ۶۰۰ خانه در بخش جنوبی معمولان به صورت کامل زیرآب رفته، همچنین ۳۰ درصد شهر پلدختر از شب گذشته تا به امروز در محاصره آب قرار دارد...» و در يك دروغ وقيحانه افزود «اما با وجود تمامی این مشکلات خوشبختانه تنها شاهد یک فوتی در این مناطق بوده‌ایم» وي نيز تلويحا مردم را مقصر قلمداد كرد و گفت «علت اصلی خسارت‌های ناشی از سیل اشتباهات سالیان گذشته بوده که به ساخت و ساز و کشت ‌و کار در حریم و بستر رودخانه پرداخته‌اند. (خبرگزاري حكومتي ايلنا)

در همين حال وزير كشور رژيم اعلام كرد «برخی مناطق حاشیه رودخانه های خوزستان به ویژه مناطق سوسنگرد، شوش و دزفول» بايد تخليه شود. اما معلوم نيست كه مردم محروم اين مناطق بايد به كجا بروند. وي با وقاحت مقصر خسارتهاي مالي و جاني را خود مردم دانست و گفت «با وجود پیش بینی و اطلاع رسانی و اختصاص و تجهیز برخی اماکن امن اما برخی از هوطنانمان از ترس سیلاب ترجیح دادند در منازل خود بمانند یا به ارتفاعات اطراف پناه ببرند».

خبرگزاري فارس سپاه پاسداران نيز نوشت: «دستور تخلیه شهر فتح المبین و تمامی روستاهای حاشیه رودخانه در شوش، شوشتر و دشت آزادگان صادر و از مردم خواسته شد تا به اماکن امن و اردوگاه های اسکان اضطراری بروند». اما نه پاسداران و نه وزير كشور آخوندها نگفتند اين اماكن امن و اردوگاههاي موهوم كجا هستند.

خانم مريم رجوي سيل ويرانگر و قربانيان و خسارتهاي فراوان آنرا يك فاجعه ملي توصيف كرد. مسئول اين فاجعه رژيم ضد بشري آخوندي و سردمداران و سپاه پاسداران آنست كه با قتل عام محيط زيست، نابودي جنگلها، دزدي هاي كلان، هدر دادن سرمايه ها در سركوب و تروريسم و جنگ افروزي، ايران را در برابر حوادث طبيعي بي دفاع گذاشته اند.

خانم رجوي افزود امكانات سپاه و ارتش و تمام امكانات حكومتي بايد در اختيار مردم قرار گيرد. رژيم بايد راه كمكهاي بين المللي را هم باز كند اما تاكنون راه همياري ملي و كمك هاي جهاني را بسته است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۳ فروردین ۱۳۹۸(۲آوریل ۲۰۱۹)