درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

سال ۱۳۹۷

فريبكاري و پنهانكاري در پروژه هاي اتمي بخصوص در ابعاد احتمالي نظامي ادامه دارد

آخوند احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان آخوندها، امام جمعه تهران و از نزديكان خامنه اي در سخناني در مشهد اعتراف كرد: «فرمول ساختن بمب اتم را داریم» و «داشتن انرژی هسته ای را برای خود حیاتی می دانیم». (ایرنا – ۲۰بهمن ۱۳۹۷) این در حالی است که مقامات رژیم آخوندی حاکم بر ایران همیشه تلاش براي كسب دانش ساختن بمب اتمي و تلاش براي ساخت بمب اتمی را قويا تكذيب كرده بودند. اين بخوبي نشان ميدهد كه رژيم آخوندي همواره درباره ”ابعاد احتمالي نظامي“ PMD پنهانسازي كرده و به آن ادامه ميدهد.

سه هفته پيش علي اكبر صالحي رييس آژانس اتمي رژيم آخوندي نيز اذعان كرد در مذاكرات اتمي با كشورهاي 5+1 در مورد سايت اراك دروغ گفته و بدستور خامنه‌اي بخشي از تجهيزات ممنوعه‌اي را كه خريداري كرده بودند پنهان كرده است ( تلويزيون كانال4 رژيم 2بهمن).

نمايندگي شوراي ملي مقاومت ايران، در آوريل2017 در كنفرانسي در واشنگتن ادامه فعاليت سازمان سپند، ارگاني در وزارت دفاع رژيم كه روي ساختن سلاح اتمي كار ميكند را فاش كرد و تأكيد نمود فعاليت اين ارگان در مركزي بنام پژوهشكده پارچين گسترش يافته است.

دروغگويي آشكار در PMD و پنهان سازي تجهيزات غيرمجاز در سايت اراك بخشي از 30سال فريبكاري رژيم آخوندي در پروژه هاي اتمي است كه تحت نظر سردمداران رژيم بويژه خامنه‌اي و روحاني جريان داشته است. امري كه مقاومت ايران از سال1370 مستمرا افشا كرده و نسبت به خطرات آن هشدار داده است. بناي رژيم در مذاكرات اتمي بويژه با 5+1 بر دروغپردازي و پنهانكاري بوده و هدفي جز كسب فرصتهاي بيشتر براي دستيابي به بمب اتمي نداشته است.

روحاني در كتابي بنام ”امنيت ملي و ديپلماسي هسته اي“ نوشت: «رژيم ايران ميخواسته است جهان را ”در برابر عمل انجام شده قرار دهد“ و تا پايان سال1381  ”54هزار سانتريفيوژ“ براه انداخته و سالانه ”30تن سوخت 3.5درصد توليد كند“ اما ”به ناگاه مجاهدين با ترتيب دادن يك مصاحبه مطبوعاتي“ و اعلام سايتهاي نطنز و اراك و ”وارد كردن اتهامات واهي سر و صداي زيادي به راه انداختند“. وي در سال2006 اعتراف كرد كه در مذاكرات با ترويكاي اروپايي ”چگونه وقت خريد و بعد از اينكه برنامه مخفي اتميش در سال2002 توسط اپوزيسيون ايران افشاء گرديد سعي كرد كه غرب را فريب بدهد“» (ساندي تلگراف 5 مارس 2006).

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

23بهمن 1397(12فوريه2019)

روز جمعه 8 فوريه، چند هزار ايراني در تظاهرات بزرگي در پاريس به مناسبت 40 امين سالگرد قيام مردم ايران بر عليه ديكتاتوري شاه برگزار شد شرکت کردند. در اين راهپيمايي كه از ميدان دانفر روشرو تا محوطه باز انوليد پاريس صورت گرفت، تظاهركنندگان با شعارهايي استمرار نقض حقوق بشر در ايران، اوجگيري توطئه هاي تروريستي رژيم، ادامه برنامه موشكي و اتمي رژيم را محكوم و از حركتهاي اجتماعي و اعتراضي مردم ايران عليه ديكتاتوري مذهبي ملاها حمايت نمودند.

در ابتدا پيام خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت خطاب به تظاهرات پخش شد كه در آن آمده بود: با سرنگونی دیکتاتوری فاسد و شکنجه‌گر شاه، وارثان حقیقی او خمینی و خامنه‌ای سربر داشتند و حالا نوبت سرنگوني ملاهاي حاكم  است. وي افزود ملت ما دوران تازه‌‌یی را آغاز کرده است. دوران تازه‌یی از نبرد برای به‌زیر کشیدن استبداد مذهبی. از این رو انتظار دارد که جامعه جهاني این مبارزه – كه براي رهايي ايران و جهان از شر فاشيسم ديني است - را به‌ رسمیت بشناسند. در این خصوص دولت‌های غرب مسئولیت مضاعف برعهده دارند. زیرا به ‌ویژه در دو دهه گذشته با سياست مماشات در حفظ این رژیم نقش داشته‌اند.

خانم رجوي تاكيد كرد پایان قطعی بحران‌هاي منطقه در سرنگوني فاشيسم ديني و دستيابي به آزادي است. این قلب راه حل مسأله ایران است و صلح و آرامش در منطقه و جهان است و بايد حق مردم ايران براي تغيير رژيم و استقرار دمكراسي به رسميت شناخته شود. وي بر ضرورت قرارگرفتن سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات آخوندها در ليست آمريكا و اتحاديه اروپا تاكيد كرد و خطاب به کسانی که هنوز در سیاست فرسوده مماشات با آخوندها درجا می‌زنند گفت چرا می‌خواهید رنج و خون مردم ایران و ملت‌های منطقه ادامه پیدا کند؟

وي نتيجه گيري كرد حرف ما این است که دست آخوندها را از برنامه موشکی و از هرگونه تسلیحات و امکانات قطع کنید. مردم و مقاومت ایران نميخواهند این رژیم نه یک فشنگ در  دست داشته باشد،‌ نه یک بشکه نفت بفروشد، و نه یک دلار از دارایی ملت ایران را براي سركوب و تروريسم خرج کند.

اين گردهمايي مورد حمايت تعداد زيادي از جوامع ايراني در اروپا، سازمانهاي حقوق بشري و سنديكاها و كميته هاي پارلماني و شهرداراني از مناطق پاريس و شهرهاي ايل دو فرانس بود. در ميان شخصيتهايي كه در ابتداي برنامه سخنراني كردند ميتوان از شخصيتهاي زير نام برد: ژيلبر ميتران رئيس بنياد فرانس ليبرته-دانيل ميتران، ميشل دو ووكولور نماينده مجلس و رئيس كميته پارلماني براي ايران دمكراتيك، سيد احمد غزالي نخست وزير سابق الجزائر، آلخو ويدال كوادراس معاون سابق پارلمان اروپا و رئيس درجستجوي عدالت، جورج صبرا از شخصيتهاي برجسته اپوزيسيون سوريه، ژان فرانسوا لوگاره شهردار منطقه يك پاريس، ژرار لوتون از سنديكاي معلمين فرانسه، ژان پير ميشل پارلمانتر افتخاري و بنيانگذار كميته فرانسوي براي ايران دمكراتيك، فرانسوا كلكومبه رئيس بنياد مطالعات براي خاورميانه و پير برسي رئيس حقوق بشر نوين.

ژيلبر ميتران از جمله در سخنراني خود به گزارش عفو بين الملل كه سال 2018 را در ايران سال شرم آور خواند اشاره كرد كه طبق آن هفت هزار نفر به‌خاطر اعتراض علیه رژیم در یک سال گذشته، دستگیر شده‌اند. وي در ادامه سخنان خود نتيجه گرفت كه در مقابل ملاها يك آلترناتيو وجود دارد و آن مقاومت ايران است.

اقای آلخوویدال کوآدراس گفت من به اتحاديه اروپا فراخوان ميدهم كه در مقابل اين رژيم مذهبي تروريست و بي آينده قاطع باشد، اتحاديه اروپا بايد بر سياست هاي مماشات خود پايان بدهد و به جاي حمايت از رژيم اخوندها از اپوزيسيون آن حمايت كند. مماشات فقط ملاهاي ايران را تشويق به ادامه جنايت در ايران و تروريزم در دنيا ميكند، اتحاديه اروپا بايد تماميت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را در ليست سياه بگذارد.

خانم میشل دوووکولور گفت که امروز من با شما هستم تا شهادت بدهم كه به عنوان نماينده، برايم وضعيت حقوق بشري كه مردم ايران دارند بسيار تاسف بار است، و اميدوارم امسال سال آخري باشد كه شما اين رنج ها را متحمل ميشويد.

سناتور ميشل در قسمتی از سخنان خود گفت من ميخواهم به دولت خودمان، به دولت هاي اروپايي فراخوان بدهم، اقاي لودريان و خانم موگريني، از مقاومت ايران نهراسيد، چشمان و گوش هاي خود را باز كنيد، يا بهتر، شرافتي كه استاتوي اروپا به شما ميدهد، شرافت اروپاييان را باز پس بگيريد، از مقاومت ايران حمايت كنيد.

اين تظاهرات پر شور كه با ريتم طبلها و شعارهاي پر شور حركت ميكرد و ابهت بسيار زيادي داشت حاكي از سرزندگي روحيه مقاومت در ميان ايرانيان و تظاهركنندگان شركت كننده بود. آنها صداي مردم ايران را كه طي يك سال گذشته دمي از تظاهرات و اعتصاب نايستاده اند بازتاب ميكردند.

در پايان راهپيمايي قطعنامه پاياني تظاهرات خوانده شد كه در آن ضمن محكوم كردن اقدامات تروريستي ملاها عليه مخالفين در اروپا، ادامه برنامه موشكي و هسته اي خطرناك رژيم، ادامه سركوب و كشتار در ايران و در جنگهاي منطقه اي، از جامعه بين المللي خواستار قاطعيت در مقابل رژيم و  برسميت شناختن حق مردم و مقاومت ايران براي سرنگوني رژيم آخوندي گرديدند. 

دبير خانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۹ بهمن 1397(۸ فوریه 2019)

ضرورت ايستادگي و قاطعيت جامعه جهاني در برابر 30 سال قانون شكني و فريبكاري فاشيسم ديني

علي اكبر صالحي رييس آژانس اتمي رژيم آخوندي روز دوم بهمن در يك اعتراف بي سابقه گفت رژيم آخوندي در مذاكرات اتمي با كشورهاي 5+1 در مورد سايت اراك دروغ گفته و بخشي از تجهيزات ممنوعه را پنهان كرده است.

وي در مصاحبه با تلويزيون حكومتي گفت «توی لوله های اینجا توی آن كالانداریهایی كه داشتیم، لوله هايي كه سوخت ها میره توی آن، ما مشابه آن لوله ها را هم خریده بودیم ولی من آن زمان نمیتوانستم اعلام بكنم فقط یك نفر در ایران میدانست، بالاترین مقام ارشد نظام (خامنه اي) كسی دیگه ای نمیدانست... حضرت آقا (خامنه اي) فرموده بودند كه مواظب باشید اینها بدعهد و بدقول هستند. خب ما بایستی با فراست و هوشمندی كارمان را انجام میدادیم یعنی علاوه بر اینكه پل های پشت سرمان را خراب نمیكردیم پل هم می ساختیم كه اگر قرار بود برگردیم سریعتر برگردیم.  یكسری لوله بود به قطر دو سه سانت به طول سه چهار متر ... ما مشابه اون لوله ها را هم خریده بودیم به همان تعداد، اون لوله هارا گفتند تویش سیمان بریزید ما اون لوله ها را ریختیم... اما دیگه نگفته بودیم كه لوله های دیگه داریم چون اگر میگفتیم میگفتند آقا توی آن لوله ها هم بایستی (سيمان) بریزید... ما الان میرویم همان لوله ها را ( استفاده ميكنيم) الان ما داریم آن لوله ها را»( تلويزيون كانال 4 رژيم 2 بهمن).

اين اظهارات بخوبي نشان ميدهد كه بناي رژيم در مذاكرات اتمي بويژه مذاكرات با 5+1 بر دروغپردازي و پنهانكاري بوده و هدفي جز كسب فرصتهاي بيشتر براي دست يابي به بمب اتمي نداشته است. پنهان كردن تجهيزات غير مجاز در سايت اراك يكي از آخرين حلقات 30 سال فريبكاري ودروغگويي رژيم آخوندي در پروژه هاي اتمي است كه تحت نظر سردمداران رژيم بويژه خامنه اي و روحاني جريان داشته است. امري كه مقاومت ايران از سال 1370 مستمرا افشا كرده و نسبت به خطرات آن هشدار داده است.

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران بلافاصله بعد از توافق اتمي در 23 تير 1394 هشدار داد: اين توافق ”راه فريبكاري ملايان و دستيابي آنها به بمب اتمي را نمي بندد” و قبل از آن در 3 آذر 1392 بعد از توافق موقت اتمي با كشورهاي 1+5 گفت ”تبعيت اين رژيم از التزامات بين المللي، دقيقاً به ميزان قاطعيت و ايستادگي جامعه جهاني در برابر مطامع شوم و فريب كاريهاي ذاتي اين رژيم، بستگي دارد”.

خانم رجوي تاكيد كرد ”هرگونه سستي و تعلل و كوتاه آمدن از سوي جامعه بين المللي باعث مي شود كه خامنه اي بار ديگر با فريبكاري و تقلب به سمت توليد بمب اتمي پيش برود. رژيم ملايان هيچگاه فعاليتهاي اتمي خود را طبق معاهده منع گسترش تسليحات اتمي (NPT ) به‌طور داوطلبانه به آژانس بين المللي انرژي اتمي گزارش نكرده و مقاومت ايران نخستين افشاگر تأسيسات پنهان و مخفي كاري هاي اتمي آن بوده است”.

روحاني، رييس جمهور ارتجاع در كتاب ”امنيت ملي و ديپلماسي هسته اي” نوشت: ”در سال 1381 فعاليتها در فضايي آرام پيش ميرفت ولي به ناگاه مجاهدين با ترتيب دادن يك مصاحبه مطبوعاتي و وارد كردن اتهامات واهي سر وصداي زيادي به راه انداختند ... نظر سازمان انرژي اتمي اين بود كه تاسيسات نطنز تكميل و سپس به آژانس اطلاع داده شود تا آنها در برابر عمل انجام شده قرار گيرند... در سال 1379 سازمان انرژي اتمي به مسؤلين قول داده بود تا پايان سال 1381 با به كار انداختن 54هزار سانتريفيوژ قادر خواهد بود 30 تن سوخت 3.5 درصد توليد كند”.

ساندي تلگراف 5 مارس 2006 افشاء كرد «حسن روحاني كه تا سال گذشته رياست مذاكرات با ترويكاي اروپايي را بعهده داشت در يك سخنراني خطاب به رهبران مذهبي و آكادميسنهاي رژيم فاش ساخت كه چگونه تهران وقت خريد و بعد از اينكه برنامه مخفي اتمي اش در سال 2002 توسط اپوزيسيون ايران افشاء گرديد سعي كرد كه غرب را فريب بدهد».

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

4بهمن 1397(24ژانويه 2019)

نمايندگي شوراي ملي مقاومت ايران در آلمان از لغو پروازهاي ماهان اير متعلق به سپاه پاسداران استقبال ميكند و خواهان توقف هرگونه معامله و روابط تجاري و اقتصادي با رژيم ايران بخصوص با شركتها و موسسات و نهادهايي است كه مستقيم و غير مستقيم به سپاه پاسداران فاشيسم ديني حاكم بر ايران وابسته است.

تجربه نشان داده است كه اين رژيم از يك سو از هر امكاني در كشورهاي غربي براي جاسوسي، تروريستي، سرقت تكنولوژي، قاچاق مواد مخدر و ديگر مقاصد نامشروع بهره برداري ميكند و از سوي ديگر منافع تجارت با كشورهاي خارجي تماما صرف سركوب مردم ايران، صدور جنگ افروزي و تروريسم و در يك كلام تحكيم سلطه ننگين آخوندها ميشود

شوراي ملي مقاومت ايران پيش از اين در گزارشات متعددي منجمله در گزارشي كه در اكتبر 2017 منتشر گرديد ، فاش كرد شركت ماهان متعلق به نيروي قدس سپاه پاسداران است و خواهان تحريم آن شد. بر اساس اين گزارشها ماهان اير براي انتقال پاسداران و شبه نظاميان وابسته به آنها و همجنين انتقال سلاح به سوريه و ديگر كشورهايي كه دست اندركار صدرور تروريسم و جنگ افروزي به آنهاست مورد استفاده قرار ميگيرد

با بالا گرفتن اقدامات تروريستي و جاسوسي ديكتاتوري ملاها در اروپا، نبايستي اجازه داد از هيچ وسيله اي براي پيشبرد طرحهاي شوم تروريستي و جنگ افروزانه خود استفاده كند. بايد تماميت سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در ليست سازمانهاي تروريستي قرار گيرند و كليه مزدوران و جاسوسان آنها محاكمه و اخراج شوند.  اين تنها را متوقف كردن توطئه ها و تهديدهاي اين رژيم در اروپاست

نمايندگي شوراي ملي مقاومت ايران در آلمان

22 ژانويه 2019 (2 بهمن 1397)

مايك پمپئو، وزير خارجه آمريكا، در قاهره اعلام كرد كه آمريكا ديگر از آخوندهای حاکم بر ایران محافظت نمیکند و «ما به مردم ایران پیوستیم که خواهان آزادی و حسابرسی هستند». از اينرو «دوران شرمی كه آمریكا برای خودش به‌وجود آورده بود و همچنین دوران سیاستهایی كه باعث چنین رنجهای دردآوری شدهاند، به پایان رسیده است».

وزير خارجه تصريح كرد هنگاميكه آمريكا با دشمناني از قبيل ملايان همدستي مي‌كند «آنها جلو میآیند و پیشروی میكنند».

خانم مريم رجوي، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، با استقبال از فاصله گرفتن آمريكا از سياستهايي كه مردم و مقاومت ايران نخستين قربانيان آن بوده‌اند، بار ديگر خاطرنشان كرد، دستيابي به سلاحهاي كشتار جمعي، نقض حقوق بشر، صدور بنيادگرايي و تروريسم، چهار ستون تئوكراسي حاكم بر ايران است. راه‌حل قطعي براي خلاصي از فاشيسم ديني، تغيير اين رژيم نامشروع به دست مردم و مقاومت ايران است. به‌رسميت شناختن شوراي ملي مقاومت، يگانه جايگزين دموكراتيك ديكتاتوري ديني و تروريستي، لازمة جبران و پايان دادن به سياست فاجعه بار مماشات در چهار دهه گذشته است. رژيم ركوردار جهاني اعدام، تنها زبان قاطعيت و قدرت را مي‌فهمد.

رئيس جمهور برگزيده مقاومت براي دوران انتقال حاكميت به مردم ايران، از جانب مقاومتي كه از سال۱۳۶۰ خواهان تحريم تسليحاتي و نفتي ديكتاتوري ديني بوده است، ضرورت موارد زير را بار دیگر مورد تأكيد قرار داد:

1-به رسميت شناختن حق مقاومت مردم ايران براي سرنگوني فاشيسم ديني و دستيابي به آزادي

2-قراردادن تماميت سپاه و وزارت اطلاعات آخوندها در ليست تروريستي وزارتخارجه آمريكا و اتحاديه اروپا

3-اخراج مزدوران اطلاعات آخوندها و نیروی تروریستی قدس از آمريكا و اروپا

4- ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ايران به شوراي امنيت پس از ۶۵بار محكوميت در ملل متحد

5-حمايت از ارجاع پرونده قتل‌عام زندانيان سياسي به دادگاه جنايي بين المللي

6-اخراج رژيم نامشروع ملايان از ملل متحد و به‌رسميت شناختن نمايندگي مقاومت عادلانه مردم ايران

7-اخراج قاطعانة فاشيسم ديني حاكم بر ايران و نيروهاي آن از سوريه، عراق، يمن، لبنان و افغانستان

8-وادار كردن حكومت عراق به پرداخت مابه ازای دارايي‌ها، تجهيزات و تسليحات و قرارگاههاي سازمان مجاهدين و ارتش ازاديبخش ملي ايران كه به‌طور کامل با هزينه خود آنها تهيه شده و اسناد آن موجود است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۲۱دي۱۳۹۷ (۱۱ ژانويه ۲۰۱۹)

روز سه شنبه ۱۸دی (۸ژانویه۲۰۱۹) اندرس ساموئلسون،وزير خارجه دانمارك، از تحريم معاونت امنيت وزارت اطلاعات آخوندها و دو تن از سركردگان اين وزارتخانه توسط اتحاديه اروپا به‌خاطر توطئه‌هاي تروريستي رژیم در خاك اروپا خبر داد. اين تحريمها يك واكنش ضروري براي جلوگيري از ادامه اقدامهای تروريستي اين رژيم در خاك اروپاست كه بايد با گنجاندن تماميت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در ليست تروريستي و محاكمه و اخراج مأموران و مزدوران اطلاعاتي رژيم تكميل شود. آخوندهاي حاكم بر ايران بايد بدانند فعالیتهای تروریستی آنها عواقب جدی خواهد داشت.

اگر سياست مماشات مانع اجراي بيانيه ۲۹ آوريل ۱۹۹۷ اتحاديه اروپا عليه تروريسم رژيم ايران مبني بر ضرورت اخراج همه مأموران و مزدوران اطلاعات آخوندها از اروپا نشده بود، رژيم آخوندي به خود اجازه نمي‌داد خاك فرانسه و بلژيك و اتريش و دانمارك و نروژ و لوكزامبورگ و آلباني را عرصه تاخت و تاز تروريستهاي خود قرار دهد و ديپلوماتها و سفارتخانه‌هاي خود را هم در نقض آشكار معاهدات بين‌المللي در خدمت تروريسم به‌كار گيرد.

مقاومت ايران از سه دهه پيش همواره تأكيد كرده است وزارتخارجه و ديپلوماتها و سفارتهاي اين رژيم بخشي از ماشين تروريسم فاشيسم ديني حاكم بر ايران است.

اداره فدارل حراست از قانون اساسي آلمان در ژوييه ۲۰۱۷ اعلام كرد: «مقر رسمي وزارت اطلاعات در سفارت ايران در برلين، عملكرد مهمي در انجام شناسايي‌هاي سرويس مخفي بر‌عهده دارد. اين مقر علاوه بر انجام عمليات اطلاعاتي مستقل، از فعاليتهايي كه توسط وزارت اطلاعات در تهران هدايت مي‌شوند، پشتيباني مي‌كند. اين عمليات در اساس عليه اهدافي در آلمان و در مواردي نيز عليه اشخاص يا تأسيساتي در ساير كشورهاي اروپايي صورت مي‌گيرند».

مقاومت ايران براي جلوگیری از تروريسم ملايان در كشورهاي اروپايي بار ديگر بر ضرورت اقدامهای زير از سوي اتحاديه اروپا تأكيد مي‌كند:

-تماميت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در ليست تروريستي قرار گيرند؛

-سفارتهاي اين رژيم تعطيل و ديپلومات تروريستهايش اخراج شوند؛

-طبق بيانيه ۲۹ اوريل ۱۹۹۷ اتحاديه اروپا بايد از دادن ويزا به مأموران اطلاعاتي رژيم آخوندي خودداری شود، مأموران و مزدوراني كه در خاك اروپا هستند اخراج شوند و ملاقات مقامهای اروپايي با رژيم ايران در سطح وزيران متوقف شود.

رژيم آخوندي در سالهاي گذشته با استفاده از سياست مماشات شمار زيادي از مأموران و مزدوران خود را تحت عناوين مختلف در اروپا و آمريكا مستقر كرده تا اهداف شوم جاسوسي و تروريستي اين رژيم را پيش ببرند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۸دي ۱۳۹۷( ۸ژانويه ۲۰۱۹)

 

توطئه‌هاي تروريستي رژيم آخوندي در اروپا در سال۲۰۱۸ كه توسط ديپلوماتها و سفارتهاي فاشيسم ديني حاكم بر ايران سازمان داده شده است، بازنگري در روابط ديپلوماتيك با اين رژيم را هر چه ضروري‌تر ساخته است. در سال۲۰۱۸ توطئه‌هاي تروريستي اين رژيم كشورهاي آلباني، فرانسه، بلژيك، آلمان، هلند، نروژ و دانمارك را در بر گرفت.

روز چهارشنبه ۱۲دی بازنشستگان در تهران و مشهد و کشاورزان در اصفهان در اعتراض به ظلم و ستم رژيم آخوندي و وضعیت وخیم معیشتی خود و عملی نشدن وعده های فریبکارانه رژیم دست به تظاهرات زدند.

روز دوشنبه ۱۰دی (۳۱دسامبر) دانشجویان دانشگاه تهران و ديگر مراكز دانشگاهي در همبستگی با دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد و در اعتراض به کشته شدن دانشجویان در سانحه مرگبار اتوبوس، در ميدان انقلاب و مقابل دانشگاه تهران دست به تظاهرات زدند. انبوه نیروهای سرکوبگر از گارد ضدشورش و لباس شخصی ها به طور فشرده در محل مستقر شده بودند تا مانع گسترش این حرکت اعتراضی شوند. دانشجویان شعار می دادند: نترسید نترسید ما همه با هم هستیم، نه تهدید نه زندان دیگر فایده ندارد، مرگ بر ديكتاتور. آدمکشان لباس شخصی به قصد پراکنده ساختن مردم آنها را مورد حمله قرار دادند و به سوی آنها گاز اشک آور پرتاب کردند. مردم با شعار بی شرف بی شرف به مقابله با آنها پرداختند. تظاهرکنندگان خواستار برکناری ولایتی، رئيس هیأت امنای دانشگاه که مشاور خامنه ای است، شدند.

از سوي ديگر دانشجويان دانشگاه آزاد در تهران برای سومین روز متوالی دست به اعتراض زدند. آنان خيابان اصلي دانشگاه را بستند. این در حالی است که عوامل اطلاعاتی موسوم به «حراست» از شب قبل برای جلوگیری از تجمع دانشجویان دور میدان دانشگاه را حصار کشیده بودند. دانشجویان خودرویی که عوامل مسلح رژیم در آن بودند را متوقف کردند.

مقاومت ایران به دانشجویان و جوانان و زنان شجاعی که در میدان انقلاب و دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات دست به اعتراض زدند درود فرستاد و عموم مردم به ویژه جوانان دلیر را به پشتیبانی از آنها فراخواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۰دی ۱۳۹۷ (۳۱دسامبر ۲۰۱۸)

روز يكشنبه ۹دي ماه دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران براي دومين روز متوالي در اعتراض به جان‌باختن ۱۰تن از همکلاسی های خود در جریان سانحه اتوبوس دست به تظاهرات زدند.