درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

مقاومت ایران از تمديد مأموريت گزارشگر ويژه ملل متحد در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران قوياً استقبال ميٰ‌كند و ضمن گرامیداشت یاد گزارشگر فقید عاصمه جهانگیر، خواستار تشكيل كميته تحقيق از سوي ملل متحد پيرامون جنايتهای رژيم آخوندي به ويژه قتل‌عام زندانيان سياسي در سال ۱۳۶۷ و ارجاع اين پرونده به شورای امنیت و قرار دادن مسئولان آن در مقابل عدالت است. خانم جهانگير در گزارشهاي خود بر ضرورت يك تحقيق جامع و بيطرف در مورد قتل عام سال ۱۳۶۷ تأكيد كرده بود.

در روز جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷ (۲۳مارس۲۰۱۸) شوراي حقوق بشر ملل متحد به‌رغم تلاشهاي فاشيسم ديني حاكم بر ايران و پاره یي از كشورهاي ناقض حقوق بشر، طي قطعنامه یي مأموريت گزارشگر ويژه وضعیت حقوق بشر در ايران را به تصویب رساند.

قطعنامه با يادآوري قطعنامه‌هاي محكوميت رژيم آخوندي در شورا و مجمع عمومي ملل متحد و  همكاري نکردن رژيم با درخواستهاي اين قطعنامه‌ها از گزارش و توصیه های گزارشگر ویژه استقبال كرده و نگراني جدي خود را نسبت به نقضهاي مطرح‌شده در گزارش و همچنين نسبت به اجازه ندادن به گزارشگر براي سفر به ايران ابراز مي‌كند.

سكوت و بي عملي در برابر رژيم ايران كه در صدر ناقضان حقوق بشر در جهان امروز قرار دارد، و به طور مستمر قطعنامه هاي ملل متحد را نقض مي‌كند، بي اعتنايي به معيارها و استانداردهاي جهان شمول حقوق بشري است كه فلسفه وجودي ملل متحد را تشكيل مي‌دهد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳ فروردین ۱۳۹۷ (۲۳مارس ۲۰۱۸)