درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

حمله نيروهاي سركوبگر به تظاهركنندگان و دستگيري شماري از آنان

امروز پنجشنبه ۹ فروردین (۲۹مارس) هزاران تن از مردم اهواز در اعتراض به توهين تلويزيون فاشيسم ديني حاكم عليه هموطنان عرب، دست به تظاهرات زدند و عليه سياست سركوب وحشيانه و تفرقه افكني و تبعيض رژيم آخوندي عليه مردم اهواز و خوزستان شعار دادند. روز گذشته نيز جمع زيادي از مردم اهواز در مقابل مركز راديو- تلويزيون حكومتي دست به اعتراض زدند.

رژیم آخوندی در هراس از گسترش این اعتراضات، علی سواری، عضو مجلس رژيم را برای آرام کردن مردم به صحنه فرستاد تا براي آنها سخنرانی کند. اما معترضان او را هو کرده و از صحنه بیرون کردند.

نيروهاي سركوبگر با تيراندازي هوايي و پرتاب گاز اشك آور و با باتون به مردم حمله كردند، درگيري بين مردم و نيروهاي سركوبگر تا مدتها در خيابانهاي اطراف ادامه يافت. شماري از تظاهركنندگان دستگير شدند.

مقاومت ايران عموم مردم خوزستان را به همستگي و حمايت از تظاهركنندگان فرا مي‌خواند و از مجامع بين المللي مدافع حقوق بشر مي‌خواهد سیاست سركوب و تبعيض رژيم قرون وسطايي حاكم بر ايران را محكوم و براي آزادي فوري دستگير شدگان اقدام كنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۹ فروردین ۱۳۹۷ (۲۹ مارس ۲۰۱۸)