درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، حمله جنايتكارانه شيميايي به دوما در غوطه شرقي و كشتار بيرحمانه کودکان و زنان را قوياً محكوم كرد. وی گفت: رژيم ايران عامل اصلي جنگ و كشتار در سوريه و سر منشأ جناياتي چون بمباران شيميايي دوما است كهوجدانبشريت را جريحه دار كرده است.

مریم رجوی با ابراز صميمانه ترين همدردي‌ها و تسليت‌ها به مردم سوريه، به‌ويژه دوماي مجروح و خون‌چكان، به پايداري تاريخي آنان درود فرستاد و گفت: جهان بايد با اقدام قاطع به اين جنايتهاي جنگي عليه مردم سوريه پايان دهد.

وي افزود: آمران جنايت عليه بشريت و جنايت جنگي در سوريه يعني اسد و اربابش خامنه اي بايد در برابر عدالت قرار گيرند. بی‌عملی شرم‌آور است و راه را برای استمرار اين جنايتها هموار مي‌كند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۹ فروردين ۱۳۹۷ (۸ آوريل۲۰۱۸)