درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

رژیم ضدبشری آخوندی ۱۹زندانی را در زندانهای گوهردشت، ارومیه، همدان و تبریز، کرمانشاه و ایلام به دار آویخت. هشت نفر از اعدام شدگان به طور جمعی در روز ۲۹فروردین در زندان گوهردشت کرج اعدام شدند.

در همان روز بهمن ورمزیار یک زندانی جوان که مربی ورزش بود در زندان همدان اعدام شد. یک روز پیش از آن نیز یک زندانی در زندان مرکزی تبریز اعدام شده بود.

در روز ۳ اردیبهشت ۹ زندانی به دار آویخته شدند. پنج تن از آنها به طور جمعی در زندان ارومیه، سه زندانی در کرمانشاه و یک تن دیگر در ایلام اعدام شدند.

 استبداد دینی حاکم بر کشور، ناتوان از مقابله با بحرانهای مرگبار به ویژه اعتراضات فزاینده مردم به‌ستوه آمده از ستم و سرکوب، برای شدت بخشیدن به فضای وحشت در جامعه بر دامنه اعدام در شهرهای مختلف کشور افزوده است.

در همین حال یک زندانی ۵۰ساله به نام محسن پرواس، روز اول اردیبهشت در اثر فشارهای طاقتفرسای تحمیل شده به او، با خودکشی به زندگی خود پایان داد.

در رخدادی دیگر، در روز ۲ اردیبهشت، یک زندانی ۳۱ساله به نام نصیر زورقی كه در زندان مرکزی زاهدان دچار حمله قلبي شده بود به خاطر محرومیت از رسیدگیهای درمانی جان خود را از دست داد.

مقاومت ایران عموم جوانان را به اعتراض علیه مجازات وحشیانه اعدام و شرایط طاقتفرسای زندان‌های رژیم و پشتیبانی از خانواده‌های اعدام‌شدگان فرا‌می‌خواند و از عموم مراجع بین‌المللی مدافع حقوق بشر مي‌خواهد اعدام‌هاي جنايتكارانه در ايران را قوياً محكوم نموده و مراوده با رژیم ایران را به بهبود وضعیت حقوق بشر به ویژه توقف مجازات اعدام مشروط كنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۲۴ آوریل ۲۰۱۸)