درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

روز دوشنبه ۱۷ ارديبهشت ۹۷ (۷مه) اعتصاب شجاعانه کسبه و بازاريان بانه در اعتراض به بستن گذرگاههای مرزی و افزایش اخاذی رژیم از کولبران و کسبه خرده پا بهٰ‌رغم تهدیدها و وعده‌های دروغین رژیم و با وجود تدابير سركوبگرانه برای بیست و سومین روز ادامه یافت.

 طی روزهای گذشته رژیم شماری از اعتصاب گران را که تسلیم فشارهای وزارت اطلاعات رژیم نشدند، دستگیر کرده و تعداد دیگری را تحت پیگرد قرار داده اند. جمعه شب ۱۴ اردیبهشت، بين مردم و نيروهاي سركوبگر درگيري شد كه تا صبح ادامه یافت كه در جریان آن دست كم ١٠نفر از معترضان دستگير و یکی از خودروهای نیروهای سرکوبگر توسط مردم به جان آمده در هم شکسته شد.

مقاومت ایران با درود به مردم به پا خاسته بانه و بازاریان و کسبه اعتصابی این شهر، به پشتیبانی و همبستگی با اعتصابیون و کولبران زحمتکش فرا می خواند و از عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر خواستار اقدامی فوری برای آزادی بیقید و شرط بازداشت شدگان در این حرکتهاي اعتراضی است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۷ مه ۲۰۱۸)