درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

درگيريها به بخش وسيعي از شهر كشيده شد و مركز نيروي انتظامي به آتش كشيده شد

در پي تظاهرات مردم كازرون در روز چهارشنبه ۲۶ ارديبهشت (۱۶مه)، نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي رژیم شمار زيادي از مردم به ويژه جوانان اين شهر را دستگير كردند. به دنبال آن صدها تن از مردم در برابر مركز نيروهاي انتظامي و امنيتي تجمع نمودند و خواهان آزادي دستگيرشدگان شدند. آخوند خرسند امام جمعه رژيم در كازرون، براي فريب معترضان و متفرق كردن آنها به صحنه رفت كه مردم او را هو كردند و اين آخوند پا به فرار گذاشت.

نيروهاي سركوبگر ابتدا به شليك گاز اشك آور و شليكهاي هوايي مبادرت كردند اما مردم به اعتراضات خود ادامه دادند و بر آزادي دستگير شدگان پاي فشردند. سپس نيروهاي رژيم به طور مستقيما به جانب مردم آتش گشودند. در جريان اين درگيريها دست كم دو تن از جوانان به شهادت رسيدند و شمار زيادي مجروح و دستگير شدند.

مردم كازرون متقابلاً با سنگ و چوب به دفاع از خود پرداختند و پاسگاه نيروهاي دشمن به آتش كشيده شد. درگيريها به بخش وسيعي از شهر از جمله خيابانهاي انقلاب، حميدي و فلسطين گسترش پيدا كرد و تا نيمه شب ادامه يافت. در ساعت یک نيمه شب يك ستون از نيروهاي سركوبگر از شيراز وارد كازرون شد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۱۶مه ۲۰۱۸)