درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

خانم رجوي با درود به جوانان به‌پاخاسته زاهدان عموم جوانان را به حمايت از آنها فراخواند

روز شنبه ۵ خرداد (۲۵مه) دانشجویان دانشگاه آزاد زاهدان در اعتراض به توهین و تحقیر نسبت به هموطنان بلوچ و شعائر اهل سنت دست به تظاهرات زدند و گروههاي زيادي از مردم زاهدان نیز با شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم به این اعتراض پیوستند.

روی پلاکاردهایی که تظاهركنندگان در دست داشتند از جمله نوشته بود: نه به توهین قومیتی و مذهبی. عوامل گارد ضد شورش در حمله به دانشگاه  شماري از دانشجویان را بازداشت کردند.

خانم مریم رجوی، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، با درود به هموطنان شریف و آزاده بلوچ و دانشجویان و جوانانی که امروز در زاهدان به پا خاسته اند، گفت: ‌ننگ و نفرت بر رژیم آخوندی که منشأ اصلی تبعیض و تفرقه و دشمنی در ایران امروز است. وی عموم جوانان به ویژه در استان سیستان و بلوچستان را به یاری و همبستگی با جوانان و دانشجویان زاهدان فراخواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۵ خرداد ۱۳۹۷ (26مه ۲۰۱۸)