درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

نمایش دجالگرانه «روز قدس» رژیم آخوندی با بایکوت سراسری مردم ایران به یک شکست فضیحت بار براي اين رژيم تبدیل شد. تلويزيونهاي حكومتي به‌رغم همه صحنه پردازيها و تقلبات تصويري نتوانستند صحنه هاي انبوه يا نسبتا انبوه از جمعيت نشان دهند.

مردمي كه از سياستهاي تجاوزكارانه و مداخلات جنگ افروزانه رژيم آخوندي در كشورهاي منطقه در پوشش فريبكارانه حمايت از فلسطين به‌شدت منزجر هستند، رو‌در‌روی نظام آخوندی از حضور در خیابانها خودداری کردند و حتی برای انجام کارهای روزمره نیز به خیابانها نیامدند.

اين بايكوت گسترده در حالی بود که سران رژیم و ماشين تبليغاتي آن در روزها و هفته هاي اخير بر اهمیت راهپیمایی روز قدس تأكيد مي‌كردند و مصرانه از مردم مي‌خواستند در اين مراسم شركت كنند. كارگزاران حكومت با رایگان کردن اتوبوس و مترو در تهران و دیگر شهرها و راه انداختن اتوبوسهای مجانی و فرستادن پاسداران و بسيجيها و لباس شخصی ها به‌طور ناموفقي تلاش كردند تا جمعيتي را در خيابانها به‌راه بيندازند. رژیم حتي در کشاندن خانواده های قربانيان و معلولان جنگ و دیگر كساني که زندگیشان توسط ارگانهای حکومتی تأمین می شود نیز موفقيت نداشت.

در اكثر مسیرهاي دهگانه اعلام شده برای تظاهرات در تهران و حتي مسيرهاي اصلي مانند خيابان جمهوري جمعيت بسيار كمي به چشم مي‌خورد. در میدان آزادی اكثر اتوبوسها خالي بود. در بسياري از شهرها حتي قم كه محل تمركز بسياري از ارگانهاي حكومتي و بنيادگرايي است، خيابانها خالي از جمعيت بود.

در بسياري از شهرها مانند اصفهان رشت، بوكان، اسلام آباد غرب؛ كاشان، سقز، نهاوند، شیراز، کرج،     خبری از راهپیمایی نبود و افراد انگشت شماري در خيابانها به چشم مي‌خوردند. تنها صداي شعارها از بلندگوهاي حكومتي به گوش مي‌رسيد وكسي به شعارها پاسخ نمي‌داد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۸ خرداد ۱۳۹۷ (۸ ژوئن ۲۰۱۸)