درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

دژخیمان رژيم آخوندي روز شنبه ۲۶ خرداد به خانواده آقای محمد یاور ثلاث اطلاع داده اند که برای آخرین ملاقات با وي به زندان گوهردشت كرج بروند. گفته مي‌شود او در آستانه اعدام قرار دار

محمد ثلاث از دراويش گنابادي است که در جريان اعتراضات بهمن ماه۹۶ در خیابان گلستان هفتم بازداشت شد و توسط قضاييه رژيم آخوندي، در يك روند خودسرانه و حتي با نقض قوانين خودرژيم به اعدام محكوم شد. سپس اين حكم جنايتكارانه به تأييد ديوانعالي آخوندها رسید. اين زنداني بارها گفته است زير شكنجه و فشار او را مجبور به پذيرش اتهاماتي كرده اند كه هيچ نقشي در آن نداشته است.

مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی، به‌ويژه ویژه شورا و کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و گزارشگر ویژه وضعيت حقوق بشر در ايران و گزارشگر اعدام را به اقدام فوری برای نجات محمد یاور ثلاث از اعدام فرا مي‌خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۷ خرداد ۱۳۹۷ (۱۷ژوئن ۲۰۱۸)