درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

درساعات پاياني دوشنبه شب چهارم تير ماه، مردم و جوانان شجاع تهران پارس و خاك سفيد درشمال شرق تهران به خيابانها ريخته و عليه رژيم آخوندي و سياستهاي چپاولگرانه و سركوبگرانه اش دست به اعتراض زدند. آنها از جمله شعار مي دادند مرگ ديكتاتور، ايران شده فلسطين، يك اختلاس كم بشه مشكل ما حل ميشه.

جوانان با بستن خيابانها و روشن كردن آتش به مقابله با نيروهاي سركوبگر پرداخته و از ورود آنها به مناطق تظاهرات جلوگيري مي كنند.

دبير خانه شوراي ملي مقاومت ايران

۴ تير ۱۳۹۷ (۲۵ ژوئن۲۰۱۸)