درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

توطئه دیکتاتوری تروریستی حاکم بر ایران برای حمله تروریستی به گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در ویلپنت پاریس درهم شکسته شد. تروریستهای رژیم آخوندی در بلژیک به کمک دیپلومات تروریستهای این رژیم برای این حمله طراحی کرده بودند.

یک زن و مرد که در این اقدام تروریستی دست داشته‌اند توسط پلیس بلژیک دستگیر شده‌اند.. زن در سال۲۰۰۹ از ایران به بلژیک آمده بود. در همین رابطه یک دیپلومات رژیم آخوندی در آلمان دستگیر شده است.

پیش از این مقاومت ایران بارها در مورد آماده‌سازیهای تروریستی به‌اصطلاح دیپلوماتهای رژیم و مزدوران وزارت اطلاعات و نیروی قدس در کشورهای مختلف اروپایی هشدار داده بود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۱تیر ۱۳۹۷(۲ژوییه ۲۰۱۸)