درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

مردم دلیر برازجان امروز يكشنبه ۳۱تير (۲۲ژوییه) در اعتراض به بي آبي، دست به اعتراض زدند و با نيروهاي سركوبگري كه در صدد پراكنده كردن آنها بودند به مقابله پرداختند و با روشن كردن جاده برازجان- بوشهر را دست به اعتراض زدند.

مردم برازجان در گرمای سوزان این منطقه هم از داشتن آب آشاميدني محروم هستند و هم به خاطر قطعی برق در شرایط بسيار سختي به سر می برند.

دو هفته پیش مردم برازجان به خاطر قطعی آب و برق دست به اعتراضات گسترده‌یی زدند و خواستار رسیدگی به وضعیت وخیم زندگی خود شدند. کارگزاران رژیم براي جلوگيري از ادامه اعتراضات با وعده های پوشالی به آنها قول رسیدگی دادند اما در این فاصله هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

مقاومت ايران با درود به معترضان تأكيد می کند بي آبي و فقر و بيكاري و نابودي محيط زيست ارمغان آخوندهاي فاسد حاكم است. سرنگوني اين رژيم و استقرار دموكراسي اولين قدم براي برابري و عدالت و آبادي در ايران است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳۱ تیر ۱۳۹۷ (۲۲ژوییه ۲۰۱۸)