درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

از صبح امروز سه شنبه ۹ مرداد كاميونداران و جمع كثيري از مردم و جوانان دلیر اصفهان در منطقه صنعتی امیرکبیر (شاهپور جدید) در اعتراض به گراني افسار گسيخته و قطع مكرر برق و سياستهاي ضد ايراني و ضد انساني رژيم آخوندي دست به تظاهرات زدند و به سمت خیابانهای اصلی شهر راهپیمایی کردند.

كسبه اين منطقه دست از كار كشيده و مغازه ها همه تعطيل شده است. مردم به جان آمده از تورم و گراني و فساد و سركوب شعار مي‌دهند: مرگ بر گراني؛ مرگ بر بیکاری؛ نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران؛ شاهپوري با غيرت حمايت حمايت؛ ایرانی با غیرت حمایت، حمایت؛ مسئول بی لیاقت استعفا، استعفا. آنها با اشاره به وعده هاي تو خالي رژيم شعار مي‌دهند: اينها همه اش دروغ است. صنعتگران اصفهان نیز با پلاکاردی در اعتراض به گرانی و وضعیت وخیم معیشتی خود در این تظاهرات شرکت کردند.

انبوه نیروهای سرکوبگر و گارد ضد شورش برای پراکنده ساختن جمعیت و جلوگیری از گسترش آن به صحنه اعزام و در خیابانهای مختلف شهر مستقر شده اند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۹ مرداد ۱۳۹۷(۳۱ژوييه ۲۰۱۸)