درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

هزاران تن از مردم به پاخاسته کرج به ویژه زنان و مردان جوان غروب جمعه ۱۲ مرداد با شعارهای مرگ بر ديكتاتور؛ مرگ بر خامنه ای؛  ننگ ما ننگ ما رهبر الدنگ ما، ايراني با غيرت حمايت حمايت؛ ایرانی می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد؛ توپ، تانک، فشفشه، آخوند باید گم بشه؛ مي‌جنگيم مي‌ميريم ايران را پس مي‌گيريم؛

پول ما چی شده، خرج بسیجی شده؛ در فلکه اول گوهردشت دست به تظاهرات زدند.  این تظاهرات تا پاسی از شب گذشته ادامه یافت.

گله های پاسدار و گارد ضد شورش و لباس شخصی‌های جنایتکار برای سرکوب این اعتراضات و جلوگیری از گسترش آن به معترضان وحشیانه یورش بودند و آنان را با گلوله های جنگی هدف قرار دادند که به مجروح شدن یکی از جوانان منجر شد. جوانان دلیر در مقابله با مزدوران تعدادی از موتورهای آنان را به آتش کشیدند.

 تظاهرات مردم اشتهارد نیز به درگیری با آدمکشان بسیجی و لباس شخصی و گارد ضد شورش کشیده شد و جوانان پس از گوشمالی دادن مزدوران پس از دو ساعت موفق شدند وارد حوزه جهل و جنایت این شهر شده و وسایل آن را تخریب کنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۲مرداد ۱۳۹۷ (۳اوت ۲۰۱۸)