درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

همزمان با سالگرد قتل عام زندانيان سياسي در سال ۱۳۶۷ و به موازارت استمرار قيام سراسري مردم، فاشيسم ديني حاكم بر ايران، در وحشت از بالا گرفتن جنبش دادخواهي، به دستگيري شماري از خانواده هاي اين شهيدان مبادرت كرده است.

در يك نمونه در گرگان شماري از اعضاي خانواده مجاهد شهيد محسن مهران از جمله آقايان دكتر مجتبي مهراني، دندانپزشك ۶۷ساله، مسيح مهراني ۶۲ساله، و خانمها سوسن مهراني۵۵ساله، محدثه مهراني ۵۰ ساله، و الناز ۲۸ساله (دختر محدثه مهراني) در روز ۲۸تير ماه ۱۳۹۷دستگير شده اند. از بازداشت شدگان هيچ اطلاعي در دست نيست. مجاهد خلق محسن مهراني در جريان قتل عام زندانيان سياسي در سال ۱۳۶۷ در زندان گرگان اعدام شد.

مقاومت ايران عموم مردم، به‌ويژه جوانان غيرتمند را به اعتراض به اين دستگيريها و حمايت و همبستگي با زندانيان قيام فرا مي‌خواند و از شوراي امنيت، دبيركل، شوراي حقوق بشر و كميسر عالي حقوق بشر ملل متحد و ديگر مراجع ذيربط بين المللي و همچنين از اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو مي خواهد براي آزادي اين بيگناهان و همچنين ساير دستگيرشدگان قيام كه اسامي بسياري از آنها از سوي شوراي ملي مقاومت براي مراجع ذيربط ارسال شده است، دست به اقدام فوري بزنند. شماري از دستگيرشدگان در ماههاي گذشته زير شكنجه هاي وحشيانه دژخيمان خامنه اي به شهادت رسيدند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۲۹ مرداد ۱۳۹۷(۲۰ اوت ۲۰۱۸)