درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

مقاومت ایران به دبيركل، شوراي امنيت، شورا و كميسر حقوق بشر ملل متحد و عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر براي اقدام فوري براي جلوگيري از اعدام سه زندانی سیاسی کرد زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی فراخوان مي‌دهد. سكوت در مقابل اين اعدامهاي خودسرانه در تعارض آشكار با اصول و ارزشهاي به‌رسميت شناخته شده بين المللي است.

زانيار و لقمان مرادي که از روز چهارشنبه به سلولهای انفرادی بند سپاه پاسداران در زندان گوهردشت منتقل شده اند دست به اعتصاب غذای خشک زده اند. رژیم آخوندي حتي با نقض قوانين خود فرجام خواهی این زندانیان را بي‌پاسخ گذاشته است.

دژخیمان روز جمعه از خانواده های زانیار و لقمان مرادی خواسته اند که برای دیدار با فرزندان خود به زندان گوهردشت بروند. خانواده های زندانیان برای جلوگیری از اعدام فرزندان و بستگان خود در مقابل زندان گوهردشت دست به تجمع زدند.

زندانی سیاسی کرد رامین حسین پناهی نیز در شرایط مشابهی در سلولهای انفرادی زندان گوهردشت قرار دارد.

مقاومت ايران از عموم مردم، به ویژه جوانان دلیر کردستان می خواهد که به همبستگي با اين زندانيان سياسي و اعتراض علیه اين احكام جنايتكارانه و قرون وسطايي برخیزند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۶ شهریور ۱۳۹۷ (۷سپتامبر ۲۰۱۱)