درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

رژیم پا به گور آخوندی روز شنبه ۳۱شهریور (۲۲سپتامبر) ۹زندانی را به طور جمعی در زندان عادل آباد شیراز اعدام کرد. رئیس جنایتکار «دادگستری» استان فارس پیش از این به «برخورد جدی و قاطع با برهم زنندگان نظم و امنیت» جامعه (بخوانید نظام آخوندی) تأکید کرده بود.

به این ترتیب شمار اعدام شدگان طی ۲۰روز گذشته دست کم به ۳۱تن بالغ میشود. عمده آنها در سنین جوانی بودند. ۹تن از آنها از زندانیان سیاسی کرد و بلوچ بودند که در زندانهای گوهردشت کرج، زاهدان و ارومیه به اتهام آخوندساخته محاربه و اخلال در امنیت نظام آخوندی به دار آویخته شدند. در زندان گوهردشت کرج نيز در روز ۱۴شهریور هشت زنداني ديگر به طور جمعی اعدام شدند. یک زندانی نیز در مرودشت در ملأ عام به دار آویخته شد.

نظام منفور ولایت فقیه که هر روز حلقه بحرانهاي داخلي و بين المللي بر گردنش تنگتر می‌شود، ناتوان از مقابله با اعتراضات فزاینده مردمي، براي تشديد جو رعب و وحشت به موج جدیدی از اعدام و سرکوب روی آورده است.

مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و گروه کار اعدامهای خودسرانه را به محكوميت اين اعدامها و اقدام فوری برای توقف این جنايتهاي قرون وسطايي در قرن بيست و يكم فرا می‌خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳۱شهریور ۱۳۹۷ (۲۲ سپتامبر۲۰۱۸)