درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

روز یکشنبه اول مهر (۲۳سپتامبر) اعتصاب سراسری رانندگان كاميون و خودروهای سنگین ۱۳۶شهر در ۳۱ استان كشور را فرا گرفت. آنها از حرکت و بارگیری خودداری کردند و پایانه های اصلی کشور به تعطیلی کشیده شد.

این اعتصاب در ادامه اعتصاب سراسری رانندگان كاميون و خودروهاي سنگين در خرداد و مرداد امسال صورت می گیرد. تانکرهای سوخت رسان پالايشگاهها نیز در برخی شهرها مانند تبریز، کرمان، بندرعباس، اراک به این اعتصاب پیوستند.

اين اعتصاب در حالی شكل گرفت که کارگزاران رژیم به شیوه های مختلف و با تهدید و تطميع تلاش كردند كه از شكل گيري آن جلوگيري كنند. آنها همچنين با دادن وعده های فریبکارانه در صدد شکستن این اعتصاب هستند. تلاشهای رژیم برای  بارگیری توسط مزدوران، نيز به شکست كشيده شد. رانندگان در برخی شهرها برای خنثی کردن توطئه ها و تهدیدهای رژیم در شب براي کنترل جاده ها پست های نگهبانی برقرار کرده اند.

خانم مريم رجوي، رئیس جمهور برگزيده مقاومت ايران با درود به رانندگان شريف اعتصابي در سراسر ايران گفت رژيم آخوندي نه میخواهد و نه می تواند به درخواستهای برحق آنان پاسخ دهند. تحقق اين خواستها تنها با آزادي و حاكميت مردم امكان پذير است. وي عموم مردم به ويژه جوانان را به حمایت از اعتصاب کنندگان فرا خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

اول مهر ۱۳۹۷ (۲۳سپتامبر ۲۰۱۸)