درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

فراخوان مقاومت ایران به تشكيل هیأت بین المللی برای تحقيق در باره زندانهاي ا يران

عصر روز دوشنبه ۲۳مهر گارد ضد شورش به زندانيان سياسي در بند۱۲ زندان ارومیه یورش برد و آنها را مورد ضرب و جرح قرار داد و شماري از آنها را به سلولهای انفرادی منتقل کرد. این حمله پس از آن صورت گرفت که زندانیان به ضرب و شتم يكي ديگر از زندانيان و انتقال وی به سلول انفرادی اعتراض کردند. روز سه شنبه ۲۴مهر زندانيان در اعتراض به اين حمله وحشیانه دست به اعتصاب غذا زدند و از گرفتن غذا خودداری کردند.

زندانیان زندان مرکزی ارومیه از حداقل رسیدگی‌های درمانی محرومند و تنها در ماه گذشته سه زندانی به همين خاطر جان سپردند.

پيش از اين روز جمعه شب ۲۰مهر دژخیمان گروهي از زندانیان زندان زاهدان را به هواخوری برده و با بدنهای عریان مورد ضرب و شتم قرار دادند.

شمار زندانیان زندان مرکزی زاهدان چند برابر ظرفیت آن است و بخش بزرگي از ۲۰۰۰زندانی جایی برای استراحت ندارند. ۳۵۰تن از آنان محکوم به اعدام هستند. کم بودن جیره غذایی و کیفیت نازل آن، محرومیت از رسیدگی‌های درمانی مورد نیاز، سطح پایین بهداشت، کمبود سرویس بهداشتی و حمام از جمله مشکلات زندانیان است. وسیله گرمایش و آب گرم نیست و آب بارها طی روز قطع می شود. زندانیان در اعتراض به شرایط طاقتفرسای زندان و رفتار وحشیانه زندانبان‌ها بارها دست به اعتراض و حتي خودکشی زده و جان خود را از دست داده اند.

مقاومت ایران عموم مراجع بین‌المللی حقوق بشر از جمله کمیسر عالی حقوق بشر،‌گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و گزارشگر شکنجه را به محکومیت رفتار ضدانسانی رژيم آخوندي با زندانيان فرا می‌خواند و خواستار تشكيل هیأت بين‌المللي برای تحقيق پيرامون وضعیت وخیم زندانها و زندانیان به‌ويژه زندانيان سياسي در ايران است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۴مهر ۱۳۹۷ (۱۶ اکتبر ۲۰۱۸)