درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

از صبح روز پنجشنبه ۱۰ آبان (اول نوامبر) دور چهارم اعتصاب رانندگان خودروهاي سنگين و کامیونداران آغاز شد و بخشهاي وسيعي از كشور را فراگرفت. رانندگان استانهاي مختلف از جمله تهران، اصفهان، خوزستان، آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، خراسان شمالي، سيستان و بلوچستان، فارس، كرمانشاه، كرمان، همدان، گلستان، زنجان، سمنان، هرمزگان و... دست از كار كشيدند.

پيش از اين رانندگان در ماههاي خرداد، مرداد و مهر به خاطر شرايط وخيم معيشتي، پايين بودن نرخ حمل بار، گراني شديد بودن قطعات يدكي، شرايط سخت بيمه و ..... دست به اعتصاب زدند. سومين دور اعتصاب آنها ۲۱روز به طول انجاميد. اعتصابگران علاوه بر خواستهاي قبلي خواهان آزاد شدن رانندگاني هستند كه در سومين دور اعتصاب دستگير شدند.

این اعتصاب در حالی برگزار می شود که رژیم با انواع اعمال فشارها و تهدیدها در صدد بود که از شکل گیری این اعتصاب جلوگیری کند. برخي از رانندگان به دادستاني احضار شدند.

مقاومت ايران عموم جوانان را به پشتيباني از رانندگان اعتصابي فرا مي‌خواند و از اتحاديه هاي كارگري و سازمان بين المللي كار و ديگر ارگانهاي مدافع حقوق كارگران و زحمتكشان مي‌خواهد اقدامات سركوبگرانه رژيم ايران عليه رانندگان را محكوم و از اعتصاب آنان براي احقاق حقوقشان حمايت كنند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۰ آبان ۱۳۹۷ (اول نوامبر۲۰۱۸)