درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

منشأ همه مشكلات رژيمي است كه اموال مردم را چپاول و صرف تروريسم و جنگ افروزي مي‌كند

آخوند حسن روحاني، رئیس جمهور ارتجاع، روز شنبه ۱۹آبان (۱۰نوامبر) در پايان جلسه مشترك سران سه قوه گفت آمريكاييها «چیز جدیدی نداشتند که ارائه کنند و لذا ناچار شدند يك ليست بلند بالايي را درست کنند، از یک طرف نام بانک‌هایی را ببرند از یک طرف شعبات بانک‌ها را اضافه کنند و از یک طرف نام یک شرکت هواپیمایی را ببرند و از طرف دیگر شماره سریال هواپیماها را ذکر کنند تا صفحه را پرکنند».

به‌رغم همه شيادبازيها و تناقض‌گوييها وي گفت مشكل تحريمها در مواد غذايي و دارو نيست. وي گفت: «اينها سيستم بانکي و صادرات نفت و برخي ديگر از اقلام صادراتي را هدف قرار دادند که مربوط مي‌شود به درآمد و منابعي که مربوط به کل کشور است». وي افزود: آمريكاييها گفتند: «موضوع مواد غذایی، مسأله دارو و تجهیزات پزشکی استثناء است که البته حرف آنها نادرست است چراکه وقتی سیستم بانکی را تحریم می‌کنند، همه چیز را تحت تأثیر قرار می‌دهند». اما بلافاصله افزود: «در زمینه کالاهای اساسی و مورد نیاز و ضروری مردم هیچ مشکلی نداریم و انبارهای ما برای تأمین کالاهای اساسی مردم برای ماه‌های طولانی، از همیشه بیشتر آمادگی دارد و برای تولید کالاهای اساسی، واردات کالاهای اساسی و دارو و سایر نیازمندی‌ها، مشکلی نداریم».

اظهارات روحاني اذعان به اين واقعيت است كه سوز و گدازهاي سركردگان ريز و درشت رژيم از تحريمها نه به‌خاطر كمبود غذا و دارو، بلكه به‌خاطر قطع سوخت رساني به ماشين سركوب و ترور و جنگ افروزي است. مشكل مردم ايران نه در كمبود غذا و دارو و نه در تحريم است بلكه مشكل در آخوندهاي فاسد و تبهكار حاكم است كه طي چهار دهه تمامي سرمايه هاي كشور را چپاول كرده و يا صرف صدور تروريسم و جنگ افروزي و پروژه هاي اتمي و موشكي كرده اند. آنها غذا و داروي مردم را نيز حيف و ميل كرده و با سياستها و عملكردهاي خود به گروگان گرفته اند.

در حاليكه اقدامهای تروريستي رژيم در آلباني و فرانسه و آمريكا و بلژيك و دانمارك و نروژ يكي پس از ديگري برملا مي‌شود، روحاني دريك فرار به‌جلو وقيحانه مدعي مبارزه عليه تروريسم شد و گفت: «آمريکايي‌ها مي‌خواهند ادعا بکنند که ايران حامي تروريسم است به دروغ، مي‌خواهند ادعا بکنند ايران حامي مالي تروريسم هست. ملت ايران همواره در خط مقدم مبارزه با تروريسم بوده و هميشه در خط مبارزه جلوگيري از تأمين مالي براي گروهک‌هاي تروريستي بوده است».

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۲۰ آبان ۱۳۹۷ (۱۱وامبر۲۰۱۸)