درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

روز پنجشنبه ۲۴ آبان (۱۵نوامبر) کارگران زحمتکش مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه برای یازدهمین روز به اعتصاب شجاعانه خود ادامه دادند. آنها با شعارهای نترسید نترسید ما همه با هم هستیم؛ نه تهدید، نه زندان دیگر اثر ندارد؛ عزا عزاست امروز روز عزاست امروز، زندگی کارگر روی هوا است امروز؛ یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه؛ در خیابانهای شوش دست به تظاهرات زدند و سپس در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند. مردم شهر شوش با پیوستن به این تجمع اعتراضی از خواستهای آنها حمایت کردند. کارگران در سخنرانی‌های خود به پوشالی بودن وعده‌های رژیم و بی‌اعتنایی مقامات رژیم به درد و رنجهایشان اعتراض کردند.

کارخانه نیشکر هفت تپه كه از شش دهه پيش از قطبهای اشتغالزایی و صنعت در خوزستان بوده بر اثر چنگ انداختن مقامات رژیم به این کارخانه زیر عنوان خصوصی سازی در معرض نابودي قرار گرفته است. کارگران محروم این مجتمع صنعتی به خاطر پرداخت نشدن حقوق و مزایا و فقر و گرسنگی و ناتوانی در پرداخت بدهی‌های سنگین خود فشاری طاقت‌فرسا را تحمل می کنند. شماری از آنان تا کنون در اعتراض به این وضعیت دست به خودکشی زده‌اند.

مقاومت ایران با درود به کارگران زحمتكش و شجاع نیشکر هفت تپه که با همبستگی و اتحاد برای احقاق حقوق خود به پاخاسته اند عموم هموطنان به ویژه دیگر کارگران و زحمتكشان را به همبستگی و پشتیبانی از آنها فرا‌می‌خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۴ آبان ۱۳۹۷ (۱۵ نوامبر ۲۰۱۵)