درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

کارگران خشمگین نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز روز دوشنبه 28 آبان (۱۹نوامبر) در اعتراض به دستگیری شمار زيادي از کارگران نیشکر دست به تظاهرات زدند.

کارگران هفت تپه در پانزدهمین روز اعتصاب خود بی اعتنا به اقدامهای سرکوبگرانه و حضور فشرده نیروهای سرکوبگر و گارد ضد شورش دست به راهپيمايي زدند. در مسیر اقشار مختلف مردم به آنها پیوستند. معترضان در مقابل فرمانداری شعار می دادند: کارگر زندانی آزاد باید گردد؛ نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد. مردم در مقابل دادگاه رژیم با سردادن شعار خواستار آزادي کارگران شدند.

 همزمان کارگران فولاد اهواز در دومین هفته اعتصاب خود و در حمایت از کارگران هفت تپه در مقابل استانداری دست به تظاهرات زدند. کارگران شعار می دادند: زندانی هفت تپه آزاد باید گردد؛ ما کارگران فولاد، علیه ظلم و بیداد، می‌جنگیم،می‌جنگیم؛ این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی؛ هیهات مناالذله؛ همشهری به‌گوش باش اهواز صاحب ندارد؛

با بالا گرفتن اعتراضات مردم در شوش و اهواز بعد از ظهر دوشنبه رژيم ناگزير شماري از بازداشت شدگان را به قيد وثيقه آزاد كرد، اما كارگران تاكيد كردند تا آزادي همه دستگير شدگان به اعتصاب و اعتراض ادامه مي‌دهند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۸ آبان ۱۳۹۷ (۱۹نوامبر ۲۰۱۸)