درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

رژیم ضدبشری آخوندی صبح روز چهارشنبه ۳۰ ابان (۲۱نوامبر) در يك اقدام وحشيانه سه زندانی را به طور جمعی در ملأ عام در شیراز به اتهام آخوند ساخته محاربه به دار آویخت.

در شرایطی که امواج اعتراضات اقشار یه جان آمده از جمله اعتصابها و تظاهرات کارگران شجاع هفت تپه و فولاد اهواز به رغم دستگیریهای خودسرانه و انواع اقدامهای سرکوبگرانه گسترش مي يابد، رژیم آخوندی براي تشدید فضای رعب و وحشت و جلوگیری از انفجار خشم مردم به اعدام در ملأعام روي آورده است.

مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و گزارشگر اعدامهای خودسرانه را به محکومیت این اعدامهاي سبعانه و اقدام فوری برای توقف این مجازات قرون وسطایی فرا‌می‌خواند. هر گونه مراوده با نظام ولایت فقیه باید به بهبود وضعیت حقوق بشر مشروط گردد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳۰آبان ۱۳۹۷ (۲۱نوامبر ۲۰۱۸)