درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

دستگيري نمايندگان كارگران فولاد اهواز و تظاهركنندگان كه از نيمه شب گذشته ( يكشنبه شب ۲۵آذر) شروع شده بود در طول روز دوشنبه ۲۶ آذر ادامه يافت. شمار بازداشت‌شدگان به دهها تن مي‌رسد كه اسامي 31تن از آنها تا كنون منتشر شده است.

همزمان رژيم آخوندي نيروهاي سركوبگر از وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و گارد ضد شورش و نيروهاي وابسته به سپاه پاسداران و اطلاعات سپاه را به‌طور فشرده در نقاط مختلف و حساس اهواز مستقر كرده بود تا كارگران نتوانند به تظاهرات خود ادامه دهند. اما كارگران به‌رغم اين كه در برخي نقاط در محاصره نيروهاي سركوبگر قرار داشتند با شعارهايي مانند كارگر زنداني آزاد بايد گردد به تظاهرات خود ادامه دادند.

كارگران در مقابل تهديدهای نيروهاي سركوبگر اعلام کردند به تظاهرات خود تا آزادی دستگيرشدگان و رسيدن به خواستهايشان ادامه خواهند داد.

كارگران و زحمتكشان از نقاط مختلف ايران از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و رانندگان كاميون در نقاط مختلف ايران حمايت و همبستگي خود را با كارگران اهواز اعلام كرده و خواستار آزادي فوري دستگیرشدگان شدند.

مقاومت ایران با درود به كارگران شجاع و مقاوم فولاد اهواز، دستگيريهاي وحشيانه و جمعي یکشنبه شب و روز دوشنبه را نشان درماندگی فاشيسم ديني در برابر اعتصاب‌ها و اعتراض‌هاي كارگران دانست و عموم کارگران و جوانان و دانشجویان را به‌ویژه در اهواز و خوزستان، به حمایت از کارگران اعتصابی فولاد اهواز و پیوستن به آنها فرا‌خواند و خواستار شد مجامع بین‌المللی مدافع حقوق بشر و حقوق کارگران و اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری در کشورهای مختلف از اعتصاب کارگراني که برای احقاق حقوق اولیه خود دست به اعتراض زده اند، حمايت نموده  و برای آزادی فوري دستگیرشدگان اقدام كنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۶ آذر ۱۳۹۷(۱۷ دسامبر۲۰۱۸)