درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

فراخوان خانم رجوي به حمايت از معلمان و اقدام فوري براي آزادي دستگيرشدگان

از صبح روز پنجشنبه ۶دی ماه (۲۷دسامبر) معلمان و فرهنگیان اصفهان طبق فراخوان قبلی، در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر دست به تجمع زدند. اين در حالي بود كه از شب قبل عوامل اطلاعاتي و انتظامي به طرق مختلف معلمان را تهديد كرده بودند كه در اين تظاهرات شركت نكنند والا با عواقب قانوني مواجه خواهند شد. از هنگام صبح نیز نیروهای انتظامي و اطلاعاتي با استقرار در خیابانهاي اطراف اداره آموزش و پروش درصدد بودند  از شکل‌گیری این تجمع اعتراضی جلوگيري كنند.

به دنبال آن، معلمان كه بیشتر آنها را زنان تشكيل مي‌دادند، به خیابان دروازه دولت در مقابل شهرداری رفتند و در پارک باغ بهشت تجمع کردند. نیروهای سركوبگر با باتون به آنها حمله کردند و به صورت افراد گاز فلفل زدند. تظاهرات و درگيري در خيابانهاي دروازه دولت و هشت بهشت و پارك باغ بهشت جريان داشت و دهها تن از معترضان دستگير شدند.

مزدوران به خانمی که مشغول گرفتن فیلم بود حمله كردند که دستگيرش كنند، اما مردم به کمک او رفتند و وی را فراری دادند.

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت، با درود به فرهنگيان و معلمان شجاع اصفهان كه به‌رغم همه اقدامها و تدابير سركوبگرانه به اعتراضات خود ادامه دادند، از عموم مردم اصفهان به‌ويژه جوانان خواست به حمايت از معلمان برخیزند و نسبت به دستگيري و سركوب آنها اعتراض کنند. وی همچنین مدافعان حقوق بشر و سنديكاها و اتحاديه هاي معلمان و فرهنگيان در سراسر جهان را به حمايت از اعتراضها و خواستهاي آنان و اقدام فوري براي آزادي دستگيرشدگان فراخواند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۶ دي ۱۳۹۷(۲۷ دسامبر۲۰۱۸)