درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

امروز یکشنبه 12 اسفند ۱۳97 معلمان و فرهنگیان در تهران و استانهاي مختلف کشور از جمله خراسان رضوي – آذربايجان غربي – زنجان – خوزستان – مازنداران- كردستان – كرمانشاه – البرز- همدان – اصفهان – يزد- قزوين – خراسان جنوبي – آذربايجان شرقي دست به تحصن زدند، آنان خواستار دریافت حقوق معوقه خود در چند ماه گذشته هستند.

در یک تحول دیگر کارگران راه آهن برخی شهرها مانند نیشابور و اندیمشک در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماهه حقوق و بیمه و عیدی سال گذشته دست به اعتصاب زدند.

در تهران نیز امروز کارگران شرکت واحد در مقابل وزارت تعاون رژیم در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان تجمع کردند.

سرکوب، فقر، و غارت روزافزون اموال عمومی و بیکاری و محرومیت اکثریت قریب به اتفاق مردم، ارمغان رژیم آخوندی است و تا این رژیم بر سر کار است این بحرانها هم چنان شدت می یابد. مقاومت ایران از اتحادیه های معلمان،‌ فرهنگیان، کارگران و ... در کشورهای مختلف می خواهد به حمایت از خواستهای کارگران و زحمتکشان و فرهنگیان ایران برخیزند

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷(۳مارس ۲۰۱۹)