درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

سال ۱۳۹۷

مايك پمپئو، وزير خارجه آمريكا، در قاهره اعلام كرد كه آمريكا ديگر از آخوندهای حاکم بر ایران محافظت نمیکند و «ما به مردم ایران پیوستیم که خواهان آزادی و حسابرسی هستند». از اينرو «دوران شرمی كه آمریكا برای خودش به‌وجود آورده بود و همچنین دوران سیاستهایی كه باعث چنین رنجهای دردآوری شدهاند، به پایان رسیده است».

وزير خارجه تصريح كرد هنگاميكه آمريكا با دشمناني از قبيل ملايان همدستي مي‌كند «آنها جلو میآیند و پیشروی میكنند».

خانم مريم رجوي، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، با استقبال از فاصله گرفتن آمريكا از سياستهايي كه مردم و مقاومت ايران نخستين قربانيان آن بوده‌اند، بار ديگر خاطرنشان كرد، دستيابي به سلاحهاي كشتار جمعي، نقض حقوق بشر، صدور بنيادگرايي و تروريسم، چهار ستون تئوكراسي حاكم بر ايران است. راه‌حل قطعي براي خلاصي از فاشيسم ديني، تغيير اين رژيم نامشروع به دست مردم و مقاومت ايران است. به‌رسميت شناختن شوراي ملي مقاومت، يگانه جايگزين دموكراتيك ديكتاتوري ديني و تروريستي، لازمة جبران و پايان دادن به سياست فاجعه بار مماشات در چهار دهه گذشته است. رژيم ركوردار جهاني اعدام، تنها زبان قاطعيت و قدرت را مي‌فهمد.

رئيس جمهور برگزيده مقاومت براي دوران انتقال حاكميت به مردم ايران، از جانب مقاومتي كه از سال۱۳۶۰ خواهان تحريم تسليحاتي و نفتي ديكتاتوري ديني بوده است، ضرورت موارد زير را بار دیگر مورد تأكيد قرار داد:

1-به رسميت شناختن حق مقاومت مردم ايران براي سرنگوني فاشيسم ديني و دستيابي به آزادي

2-قراردادن تماميت سپاه و وزارت اطلاعات آخوندها در ليست تروريستي وزارتخارجه آمريكا و اتحاديه اروپا

3-اخراج مزدوران اطلاعات آخوندها و نیروی تروریستی قدس از آمريكا و اروپا

4- ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ايران به شوراي امنيت پس از ۶۵بار محكوميت در ملل متحد

5-حمايت از ارجاع پرونده قتل‌عام زندانيان سياسي به دادگاه جنايي بين المللي

6-اخراج رژيم نامشروع ملايان از ملل متحد و به‌رسميت شناختن نمايندگي مقاومت عادلانه مردم ايران

7-اخراج قاطعانة فاشيسم ديني حاكم بر ايران و نيروهاي آن از سوريه، عراق، يمن، لبنان و افغانستان

8-وادار كردن حكومت عراق به پرداخت مابه ازای دارايي‌ها، تجهيزات و تسليحات و قرارگاههاي سازمان مجاهدين و ارتش ازاديبخش ملي ايران كه به‌طور کامل با هزينه خود آنها تهيه شده و اسناد آن موجود است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۲۱دي۱۳۹۷ (۱۱ ژانويه ۲۰۱۹)

روز سه شنبه ۱۸دی (۸ژانویه۲۰۱۹) اندرس ساموئلسون،وزير خارجه دانمارك، از تحريم معاونت امنيت وزارت اطلاعات آخوندها و دو تن از سركردگان اين وزارتخانه توسط اتحاديه اروپا به‌خاطر توطئه‌هاي تروريستي رژیم در خاك اروپا خبر داد. اين تحريمها يك واكنش ضروري براي جلوگيري از ادامه اقدامهای تروريستي اين رژيم در خاك اروپاست كه بايد با گنجاندن تماميت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در ليست تروريستي و محاكمه و اخراج مأموران و مزدوران اطلاعاتي رژيم تكميل شود. آخوندهاي حاكم بر ايران بايد بدانند فعالیتهای تروریستی آنها عواقب جدی خواهد داشت.

اگر سياست مماشات مانع اجراي بيانيه ۲۹ آوريل ۱۹۹۷ اتحاديه اروپا عليه تروريسم رژيم ايران مبني بر ضرورت اخراج همه مأموران و مزدوران اطلاعات آخوندها از اروپا نشده بود، رژيم آخوندي به خود اجازه نمي‌داد خاك فرانسه و بلژيك و اتريش و دانمارك و نروژ و لوكزامبورگ و آلباني را عرصه تاخت و تاز تروريستهاي خود قرار دهد و ديپلوماتها و سفارتخانه‌هاي خود را هم در نقض آشكار معاهدات بين‌المللي در خدمت تروريسم به‌كار گيرد.

مقاومت ايران از سه دهه پيش همواره تأكيد كرده است وزارتخارجه و ديپلوماتها و سفارتهاي اين رژيم بخشي از ماشين تروريسم فاشيسم ديني حاكم بر ايران است.

اداره فدارل حراست از قانون اساسي آلمان در ژوييه ۲۰۱۷ اعلام كرد: «مقر رسمي وزارت اطلاعات در سفارت ايران در برلين، عملكرد مهمي در انجام شناسايي‌هاي سرويس مخفي بر‌عهده دارد. اين مقر علاوه بر انجام عمليات اطلاعاتي مستقل، از فعاليتهايي كه توسط وزارت اطلاعات در تهران هدايت مي‌شوند، پشتيباني مي‌كند. اين عمليات در اساس عليه اهدافي در آلمان و در مواردي نيز عليه اشخاص يا تأسيساتي در ساير كشورهاي اروپايي صورت مي‌گيرند».

مقاومت ايران براي جلوگیری از تروريسم ملايان در كشورهاي اروپايي بار ديگر بر ضرورت اقدامهای زير از سوي اتحاديه اروپا تأكيد مي‌كند:

-تماميت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در ليست تروريستي قرار گيرند؛

-سفارتهاي اين رژيم تعطيل و ديپلومات تروريستهايش اخراج شوند؛

-طبق بيانيه ۲۹ اوريل ۱۹۹۷ اتحاديه اروپا بايد از دادن ويزا به مأموران اطلاعاتي رژيم آخوندي خودداری شود، مأموران و مزدوراني كه در خاك اروپا هستند اخراج شوند و ملاقات مقامهای اروپايي با رژيم ايران در سطح وزيران متوقف شود.

رژيم آخوندي در سالهاي گذشته با استفاده از سياست مماشات شمار زيادي از مأموران و مزدوران خود را تحت عناوين مختلف در اروپا و آمريكا مستقر كرده تا اهداف شوم جاسوسي و تروريستي اين رژيم را پيش ببرند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۸دي ۱۳۹۷( ۸ژانويه ۲۰۱۹)

 

توطئه‌هاي تروريستي رژيم آخوندي در اروپا در سال۲۰۱۸ كه توسط ديپلوماتها و سفارتهاي فاشيسم ديني حاكم بر ايران سازمان داده شده است، بازنگري در روابط ديپلوماتيك با اين رژيم را هر چه ضروري‌تر ساخته است. در سال۲۰۱۸ توطئه‌هاي تروريستي اين رژيم كشورهاي آلباني، فرانسه، بلژيك، آلمان، هلند، نروژ و دانمارك را در بر گرفت.

روز چهارشنبه ۱۲دی بازنشستگان در تهران و مشهد و کشاورزان در اصفهان در اعتراض به ظلم و ستم رژيم آخوندي و وضعیت وخیم معیشتی خود و عملی نشدن وعده های فریبکارانه رژیم دست به تظاهرات زدند.

روز دوشنبه ۱۰دی (۳۱دسامبر) دانشجویان دانشگاه تهران و ديگر مراكز دانشگاهي در همبستگی با دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد و در اعتراض به کشته شدن دانشجویان در سانحه مرگبار اتوبوس، در ميدان انقلاب و مقابل دانشگاه تهران دست به تظاهرات زدند. انبوه نیروهای سرکوبگر از گارد ضدشورش و لباس شخصی ها به طور فشرده در محل مستقر شده بودند تا مانع گسترش این حرکت اعتراضی شوند. دانشجویان شعار می دادند: نترسید نترسید ما همه با هم هستیم، نه تهدید نه زندان دیگر فایده ندارد، مرگ بر ديكتاتور. آدمکشان لباس شخصی به قصد پراکنده ساختن مردم آنها را مورد حمله قرار دادند و به سوی آنها گاز اشک آور پرتاب کردند. مردم با شعار بی شرف بی شرف به مقابله با آنها پرداختند. تظاهرکنندگان خواستار برکناری ولایتی، رئيس هیأت امنای دانشگاه که مشاور خامنه ای است، شدند.

از سوي ديگر دانشجويان دانشگاه آزاد در تهران برای سومین روز متوالی دست به اعتراض زدند. آنان خيابان اصلي دانشگاه را بستند. این در حالی است که عوامل اطلاعاتی موسوم به «حراست» از شب قبل برای جلوگیری از تجمع دانشجویان دور میدان دانشگاه را حصار کشیده بودند. دانشجویان خودرویی که عوامل مسلح رژیم در آن بودند را متوقف کردند.

مقاومت ایران به دانشجویان و جوانان و زنان شجاعی که در میدان انقلاب و دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات دست به اعتراض زدند درود فرستاد و عموم مردم به ویژه جوانان دلیر را به پشتیبانی از آنها فراخواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۰دی ۱۳۹۷ (۳۱دسامبر ۲۰۱۸)

روز يكشنبه ۹دي ماه دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران براي دومين روز متوالي در اعتراض به جان‌باختن ۱۰تن از همکلاسی های خود در جریان سانحه اتوبوس دست به تظاهرات زدند.

فراخوان خانم رجوي به حمايت از معلمان و اقدام فوري براي آزادي دستگيرشدگان

از صبح روز پنجشنبه ۶دی ماه (۲۷دسامبر) معلمان و فرهنگیان اصفهان طبق فراخوان قبلی، در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر دست به تجمع زدند. اين در حالي بود كه از شب قبل عوامل اطلاعاتي و انتظامي به طرق مختلف معلمان را تهديد كرده بودند كه در اين تظاهرات شركت نكنند والا با عواقب قانوني مواجه خواهند شد. از هنگام صبح نیز نیروهای انتظامي و اطلاعاتي با استقرار در خیابانهاي اطراف اداره آموزش و پروش درصدد بودند  از شکل‌گیری این تجمع اعتراضی جلوگيري كنند.

به دنبال آن، معلمان كه بیشتر آنها را زنان تشكيل مي‌دادند، به خیابان دروازه دولت در مقابل شهرداری رفتند و در پارک باغ بهشت تجمع کردند. نیروهای سركوبگر با باتون به آنها حمله کردند و به صورت افراد گاز فلفل زدند. تظاهرات و درگيري در خيابانهاي دروازه دولت و هشت بهشت و پارك باغ بهشت جريان داشت و دهها تن از معترضان دستگير شدند.

مزدوران به خانمی که مشغول گرفتن فیلم بود حمله كردند که دستگيرش كنند، اما مردم به کمک او رفتند و وی را فراری دادند.

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت، با درود به فرهنگيان و معلمان شجاع اصفهان كه به‌رغم همه اقدامها و تدابير سركوبگرانه به اعتراضات خود ادامه دادند، از عموم مردم اصفهان به‌ويژه جوانان خواست به حمايت از معلمان برخیزند و نسبت به دستگيري و سركوب آنها اعتراض کنند. وی همچنین مدافعان حقوق بشر و سنديكاها و اتحاديه هاي معلمان و فرهنگيان در سراسر جهان را به حمايت از اعتراضها و خواستهاي آنان و اقدام فوري براي آزادي دستگيرشدگان فراخواند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۶ دي ۱۳۹۷(۲۷ دسامبر۲۰۱۸)

رانندگان خودروهای سنگین و کامیونداران روز سه شنبه 4دی (۲۵دسامبر) چهارمین روز از پنجمین دور اعتصاب خود طی ششماه گذشته را پشت سر گذاشتند. این اعتصاب در اعتراض به گرانی و نبود قطعات یدکی، پایین بودن کرایه‌ها و عملی نشدن وعده های فریبکارانه رژیم صورت می گیرد. این اعتصاب به رغم تدابير سركوبگرانه بسياري از شهرهاي كشور از جمله تهران، ساری، نکا، مشهد، اهواز، هفتگل، اصفهان، سنندج، سقز، سلماس، تبریز، ارومیه، دورود، کنگاور، بوشهر، بندر موسوم به خمینی، بندرعباس، ملایر، یزد، اردکان، ساوه، مهران، چابهار، قزوین، قم، سلفچگان، بوشهر، چرمهین، نیشابور، شاهرود، سبزوار را در برگرفته است.

از سوي ديگر تظاهرات و اعتراضات خانواده كارگران دستگير شده فولاد اهواز براي دومين روز متوالي در اين شهر ادامه يافت، كودكان خردسال با پلاكاردهايي كه روي آن نوشته بود پدرم را آزاد كنيد در اين تظاهرات شركت داشتند.

همزمان رانندگان دستگاههای حفاری شرکت ملی حفاری ایران در اهواز در اعتراض به پایین بودن دستمزد و پرداخت نکردن ۹ماه حقوق معوقه شان برای سومین روز دست به اعتصاب و تجمع زدند.

در روز سه شنبه اعتراضات کشاورزان محروم ورزنه (اصفهان) نیز به منظور گرفتن حقابه شان ادامه یافت. آنها که با خانواده هایشان همراهی می شدند،‌ شعار می‌‌دادند: روحانی دروغگو، زاینده رود ما کو؟ حقآبه را اگر ندهید تن به شهادت میدهیم؛ درود برکشاورز مرگ بر ستمگر؛ می‌ایستیم می‌جنگیم حقآبه رو میگیریم.

تجمع فرهنگیان شاغل و بازنشسته تبریز در اعتراض به وضعیت وخیم معیشتی‌شان با شعارهای فریاد، فریاد، از این همه بیداد، کارگر معلم اتحاد اتحاد، تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم و تجمع کارگران کارخانه بلبرینگ سازی تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن چهار ماه حقوقشان در محوطه کارخانه؛ تجمع کارگران پروژه ساخت «قطار شهری اهواز» در اعتراض به پرداخت نشدن ۱۹ماه حقوق عقب افتاده و بی‌اعتنایی رژیم به زندگی محنت‌بارشان؛ تجمع کارگران شرکت سیمان در نائین و مسجد سلیمان در اعتراض به پرداخت نشدن پنج ماه حقوق و واریز نشدن دو ماه حق بیمه هایشان و نداشتن امنیت شغلی؛ تجمع اعتراضی رانندگان اتوبوس‌های حمل و نقل شهری، در مقابل سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌هاي رژیم در تهران؛ اعتصاب رانندگان شرکت فرادیس قزوین در اعتراض به جریمه‌های ناعادلانه؛ اعتصاب کارگران ایستگاه گاز و کارگران شرکت آریا استیل اروند در اندیمشک، کارگران شهرداری آبادان و نیروگاه برق نوشهر در اعتراض به پرداخت نشدن ماهها حقوق عقب افتاده شان؛ تجمع جوانان تحصیلکرده جویای کار در پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس در بهبهان در اعتراض به استخدام نکردن نیروهای بومی؛ تجمع و اعتراضات غارت شدگان توسط مؤسسات کلاهبرداری کاسپین و پدیده وابسته به سپاه پاسداران و ارگانهای سرکوبگر در تهران، مشهد، پارس آباد مغان و رشت؛ از دیگر اعتراضهای روزهای اخیر است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۴دی ۱۳۹۷ (۲۵دسامبر۲۰۱۸)

فراخوان خانم رجوي به حمايت از كارگران اعتصابي و اقدام فوري براي آزادي دستگيرشدگان

رژیم آخوندی در وحشت از ادامه و گسترش اعتراضهای كارگران و ديگر اقشار مردم اهواز، نيروهاي سركوبگر خود از مأموران نیروی انتظامي تا عوامل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران و آدمکشان لباس شخصی‌‌ را به‌طور گسترده در سطح شهر مستقر کرده و بسياري از راهها را قرق كرده اند. در برخي از خيابانها به خودروها اجازه پارك نمي‌دهند.

با وجود این و به رغم دستگيري دهها تن از كارگران فولاد اهواز، روز سه‌شنبه۲۷آذر كارگران گروه ملی فولاد اهواز براي چهلمين روز به اعتصاب خود ادامه دادند.

در يك تحول ديگر مافياي شكنجه و اعدام و ترور شماري از كارگران نيشكر هفت تپه را در شوش احضار و تهديد كرده است. همچنين گفته مي‌شود دژخيمان قضاييه آخوندي برای برخي از كارگران اين كارخانه كه پيش از اين دستگير شده بودند، حکم صادر كرده است.

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت، دستگيريهاي وحشيانه و جمعي كارگران را قوياً محكوم كرد و گفت: اقدامهای سركوبگرانه و فريبكاري‌هاي رژيم آخوندي عليه كارگران و بي پاسخ گذاشتن خواستهاي آنان و پايمال كردن حقوق اوليه شان، بار ديگر اين حقيقت را به اثبات مي‌رساند كه تا اين رژيم ضد كارگري بر سر كار است، وضعيت كارگران و زحمتكشان هر روز وخيم‌تر مي‌شود و فقر و بيكاري و تورم گسترش پيدا مي‌كند.

وي عموم مردم به‌ويژه کارگران و جوانان را به اعتراض عليه اين دستگيري‌ها و حمایت از کارگران اعتصابی فرا‌خواند و از مدافعان حقوق بشر و حقوق کارگران خواست اقدامهای سركوبگرانه رژيم آخوندي عليه كارگران را قوياً محكوم نموده و برای آزادی فوري دستگیرشدگان اقدام كنند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۲۸ آذر ۱۳۹۷( ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸)

تظاهرات در برابر مجلس رژیم وحمايت از كارگران، فراخوان به آزادي دستگيرشدگان

نيمه شب گذشته ( دوشنبه ۲۶‌آذر)، نيروهاي سركوبگر فاشيسم ديني حاكم بر ايران براي دومين شب متوالي به منازل كارگران گروه ملی فولاد اهواز يورش بردند و شمار بيشتري از كارگران را دستگير كردند. دهها كارگري كه يكشنبه شب و روز دوشنبه دستگير شدند نيز همچنان در زندان به‌سر مي برند. بسياري از كارگران براي جلوگیری از دستگير شدن شبها را در خارج از خانه هاي خود به‌سر مي برند.

به‌رغم اين اقدامهای سركوبگرانه، كارگران امروز سي و نهمين روز اعتصاب و اعتراضات خود را شروع كرده و اعلام نمودند تا آزادي همه كارگران بازداشتي به اعتصاب خود ادامه مي‌دهند.

در همين حال از صبح امروز (سه شنبه ۲۷آذر) صدها تن از بازنشستگان در مقابل مجلس رژیم دست به تجمع زده و از كارگران فولاد اهواز حمايت مي‌كنند. آنها شعار مي‌دهند: از اهواز تا تهران زحمتکشان در زندان؛ کارگران فولاد آزاد باید گردند؛ كارگر زنداني آزاد بايد گردد؛ معلم زندانی آزاد بایدگردد؛ دولت جنايت مي‌كند مجلس حمايت مي‌كند؛ بیمه رایگان حق مسلم ماست؛ دشمن ما همين جاست دروغ ميگن (می‌گویند) امريكاست.

دستگيريهاي وحشيانه و جمعي كارگران توسط رژيم آخوندي از استيصال آخوندهاي فاسد و جنايتكار در برابر اعتصابها و اعتراضهاي كارگران خبر مي‌دهد. مقاومت ايران عموم مردم به‌ويژه کارگران و جوانان و دانشجویان را به حمایت از کارگران اعتصابی و اعتراض به اين دستگيريها فرا‌ می‌خواند و خواستار اقدام فوري مجامع بین‌المللی مدافع حقوق بشر و حقوق کارگران و اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری در کشورهای مختلف برای آزادی فوري دستگیرشدگان است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۲۷ اذر ۱۳۹۷(۱۸دسامبر۲۰۱۸)