درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

سال ۱۳۹۷

کارگران به‌جان آمده مجتمع صنعتی نیشکر هفت‌تپه در روز جمعه ۲۵آبان (۱۶نوامبر) با تجمع در مقابل فرمانداری شوش و تظاهرات در خیابانهای شهر برای دوازدهمین روز به اعتصاب خود ادامه دادند. آنها شعار می دادند: «نترسید نترسید ما همه با هم هستیم»، «هیهات مناالذله». کارگران، در اعتراض به نابودی کشاندن این قطب اقتصادی کشور توسط رژیم آخوندی، در اقدامی نمادین، تابوت شرکت نیشکر هفت تپه را تشییع کرده و شعار می‌دادند: «عزا عزاست امروز روز عزاست امروز». کارگران که از قسمتهای مختلف این کارخانه هستند، سپس در محل برگزاری نمایش جمعه رژیم تجمع کردند و با پشت کردن به آخوند سخنران این مراسم، و با سر دادن شعارهای «حسین حسین شعارشان، دزدی افتخارشان» و «رو به میهن، پشت به دشمن»، «کارگر می‌میرد؛ ذلت نمی‌پذیرد»؛ «مرگ بر ستمگر؛ درود بر کارگر»این مراسم ریاکارانه و فرمایشی را بر هم زدند.

مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه حدود چهار هزار کارگر رسمی، پیمانی و قراردادی شاغل دارد. دور جدید اعتصاب کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن ماهها حقوق و حق بیمه و دیگر مطالبات معوقه آنها و وضعیت محنت بار معیشتی عموم کارگران صورت می گیرد. کارگران خواستار تشکیل شوراهای مستقل کارگری و تعیین تکلیف وضعیت این مجتمع بزرگ اقتصاد کشور هستند. مقامات رژیم و کارفرمای چپاولگر، هر بار با دادن وعده‌های پوشالی از رسیدگی به خواست‌های برحق کارگران سر باز می زنند.

 خانم مریم رجوی، رئيس جمهور برگزیده مقاومت ایران، با درود به اعتصابگران گفت: کارگران نیشکر هفت تپه با شعار «نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد»، علیه ستم و ظلمی كه به کارگران روا می‌شود به‌پاخاسته و با شعار «گرسنه‌ایم گرسنه»، هر انسان آزاده‌یی را به قیام علیه رژیم غارتگر آخوندی فرا می‌خوانند. وي از عموم ارگانهاي بين‌المللي مدافع حقوق بشر و سنديكاها و اتحاديه هاي کارگری در سراسر جهان خواست که به حمايت از کارگران اعتصابي در ايران برخیزند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۵آبان ۱۳۹۷ (۱۷نوامبر ۲۰۱۸)

مریم رجوی: فاشيسم ديني حاكم بايد از جامعه جهاني طرد، پرونده آن به شوراي امنيت احاله و

سرمدارانش به‌خاطر جنايت عليه بشريت محاكمه شوند

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، ضمن استقبال از تصويب شصت و پنجمین قطعنامة‌ ملل متحد مبنی بر محکومیت نقض حقوق بشر در ايران گفت: این قطعنامه که در محكوميت نقض سيستماتيك و وخيم حقوق بشر توسط فاشيسم ديني حاكم بر ايران است، بار ديگر نشان مي‌دهد که این رژیم حقوق بنيادين مردم را در همه وجوه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به‌صورت فاحشی لگدکوب مي‌كند. رژيمي كه هيچ سنخيتي با قرن بيست و يكم ندارد و بايد از جامعه جهاني طرد شود.

‌قطعنامه بر «تعداد بالای مجازات اعدام شامل اعدام افراد زیر سن قانونی»، «بازداشت‌های خودسرانه سیستماتیک و گسترده»، شرایط فاجعه‌بار زندان‌ها که زندانیان «عامدانه از دسترسی به درمان‌های پزشکی کافی» محروم می‌شوند و مرگ مشكوك دستگیرشدگان قیام‌ها در زندان‌های رژیم تأكيد مي‌كند. با در نظر گرفتن ساير جنايات و سياستهاي سركوبگرانه رژيم كه قطعنامه به آن نپرداخته مانند ترور سيستماتيك مخالفان در خارج و سلب حق مردم ایران برای مشارکت در سرنوشت سیاسی كشور، برخورداری از حاکمیت قانون، دسترسي به‌دادگاه‌های صالحه، دسترسی آزادانه به‌اطلاعات، تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری و کارمندی و دانشجويي، ترديدي باقي نمي‌گذارد که اين رژيم، وحشی‌ترین و متجاوزترین ناقض حقوق بشر در جهان امروز است. از این رو جامعه جهانی بايد پرونده جنایت‌هايش را به ‌شورای امنیت ملل متحد ارجاع و حق مقاومت مردم عليه اين رژیم ضد بشری را به‌رسميت بشناسد.

خانم رجوي تأکید کرد: بالاترين مصداق نقض جدي حقوق بشر در ايران، قتل عام زندانيان سياسي در سال ۶۷ است كه مهم‌ترین نهادها و سران كنوني رژيم در آن دست داشته و همچنان از آن دفاع مي كنند و تا امروز از هر مجازاتي مصونيت یافته‌اند از اين رو تحقيق پيرامون اين جنايت بزرگ عليه بشريت و محاكمه مسئولان آن يك آزمايش بزرگ در مقابل جامعه جهاني است.

این قطعنامه نسبت به «تعداد بالای اعمال و اجرای مجازات اعدام، اعمال مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی، اعدام افراد براساس اعترافات اجباری یا جرایمی که بیش از حد مبهم تعریف شده اند، اعدام بدون اطلاع دادن به خانواده زندانی یا مشاور حقوقی... ابراز نگرانی می کند» و از رژیم آخوندها می خواهد که «در قانون و در عمل، اعدام‌های علنی را لغو کند» و «اطمینان حاصل کند که هیچکس تحت شکنجه یا دیگر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر آمیز قرار نمی گیرد»، «استفاده گسترده و سيستماتيك از بازداشت‌های خودسرانه را متوقف کند» و «تضمینهای رویه‌یی برای اطمینان از استانداردهای دادرسی عادلانه را حفظ کند»، «افراد بازداشت‌شده به‌خاطر استفاده از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی خود را آزاد کند»؛ «به شرایط بد زندانها رسیدگی کند، محروم کردن عمدی زندانیان از دسترسی به درمان‌های پزشکی کافی را متوقف کند»، «محدودیتهای گسترده و جدی در مورد حق آزادی عقیده و بیان ...را متوقف کند»، «تمام اشکال تبعیض و سایر نقض‌های حقوق بشر علیه زنان و دختران و همه انواع تبعیض و سایر نقض‌های حقوق بشر علیه افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی قومی، زبانی...یا اقلیت‌های دیگر، از جمله اعراب، شامل اهواز، آذری ها، بلوچ ها، کردها و ترکمن ها و مدافعان آنها و تمام اشکال تبعیض براساس اندیشه، وجدان، مذهب یا باور را از میان بردارد» و «مصونیت برای آنهایی که مرتکب جنایات علیه افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی به‌رسمیت شناخته شده و شناخته‌نشده، می شوند را خاتمه دهد»؛    

قطعنامه «درمورد محدودیت‌های شدید و مستمر درباره حق آزادی اندیشه، وجدان، مذهب یا باور و تحریک به نفرت که منجر به خشونت علیه افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی شناخته شده و شناخته نشده، ابراز نگرانی جدی می‌کند» و آزادی همه بازداشت شدگان در این رابطه شده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۴ آبان ۱۳۹۷ (۱۵نوامبر ۲۰۱۸)

 

نظام منحوس و درهم شکسته ولایت فقیه در يك جنايت هولناك صبح روز چهارشنبه ۲۳ آبان (۱۴نوامبر) ۱۰ زندانی را به‌طور جمعی در زندان گوهردشت کرج به دار ‌آویخت.

رژیم آخوندی ناتوان از مقابله با بحرانهای درمان ناپذیر گریبانگیرش براي ايجاد رعب و وحشت و مقابله با اعتراضات فزاينده مردم به جان آمده، تنها راه را در شدت بخشیدن به سركوب و اعدام یافته است.

مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و گروه کار اعدامهای خودسرانه را به محکومیت این اعدامها فرا‌می‌خواند و خواستار اقدام فوری جامعه بين المللي مي‌باشد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۴ آبان ۱۳۹۷ (۱۵نوامبر ۲۰۱۸)

روز پنجشنبه ۲۴ آبان (۱۵نوامبر) کارگران زحمتکش مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه برای یازدهمین روز به اعتصاب شجاعانه خود ادامه دادند. آنها با شعارهای نترسید نترسید ما همه با هم هستیم؛ نه تهدید، نه زندان دیگر اثر ندارد؛ عزا عزاست امروز روز عزاست امروز، زندگی کارگر روی هوا است امروز؛ یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه؛ در خیابانهای شوش دست به تظاهرات زدند و سپس در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند. مردم شهر شوش با پیوستن به این تجمع اعتراضی از خواستهای آنها حمایت کردند. کارگران در سخنرانی‌های خود به پوشالی بودن وعده‌های رژیم و بی‌اعتنایی مقامات رژیم به درد و رنجهایشان اعتراض کردند.

کارخانه نیشکر هفت تپه كه از شش دهه پيش از قطبهای اشتغالزایی و صنعت در خوزستان بوده بر اثر چنگ انداختن مقامات رژیم به این کارخانه زیر عنوان خصوصی سازی در معرض نابودي قرار گرفته است. کارگران محروم این مجتمع صنعتی به خاطر پرداخت نشدن حقوق و مزایا و فقر و گرسنگی و ناتوانی در پرداخت بدهی‌های سنگین خود فشاری طاقت‌فرسا را تحمل می کنند. شماری از آنان تا کنون در اعتراض به این وضعیت دست به خودکشی زده‌اند.

مقاومت ایران با درود به کارگران زحمتكش و شجاع نیشکر هفت تپه که با همبستگی و اتحاد برای احقاق حقوق خود به پاخاسته اند عموم هموطنان به ویژه دیگر کارگران و زحمتكشان را به همبستگی و پشتیبانی از آنها فرا‌می‌خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۴ آبان ۱۳۹۷ (۱۵ نوامبر ۲۰۱۵)

از صبح روز سه شنبه ۲۲ آبان (۱۳نوامبر)، معلمان شریف در یک اعتصاب سراسری از حضور در کلاسهای درس خودداری کردند و در مدارس دست به تحصن زدند. این اعتصاب در حالی صورت میگیرد که نيروهاي سركوبگر بعد از تحصن سراسری ماه گذشته معلمان با دستگیری و احضار معلمان و انواع تهدیدها تلاش کردند آنها را مرعوب سازند.

معلمان در اعتراض به سرکوب و زندانی کردن معلمان، وضعیت وخیم معیشتی، تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید، دست به اعتصاب زده و خواستار رفع تبعیض علیه فرهنگیان شاغل و بازنشسته هستند.

این حرکت اعتراضی علاوه بر تهران در شهرهای مختلف از جمله اصفهان، اهواز، کرمانشاه، کرج، ایلام، اردبیل، بانه، سقز، جلفا ، بابل، ساری، شهریار، یزد، کرج، مریوان، ایوان غرب، همدان، سنندج، شهرکرد، چابکسر، شیراز، لامرد، همایون شهر، ساوه، شهرستان جم، بوشهر و ... برگزار شد.

در بسياري از شهرها مانند مریوان، دیواندره، سنندج، شیراز و اصفهان دانش آموزان به اعتصاب معلمان پیوستند. در سنندج نیز اولیای دانش آموزان از اعتصاب معلمان حمایت کردند.

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران با درود به معلمان و فرهنگیان آزاده یی كه برای دستیابی به حقوق حقه خود دست به تحصن زده اند، عموم مردم به جان آمده به ویژه جوانان را به همبستگی با آنان فرا‌خواند و گفت:‌ ديكتاتوري ضد فرهنگي و ضد ايراني آخوندها فرهنگ و آموزش و پرورش را به نابودي كشانده است. وضعيت فاجعه بار معلمان شاغل و بازنشسته محصول سياستهاي چپاولگرانه و سركوبگرانه رژيم ضد فرهنگي آخوندهاست و تا اين رژيم بر سر كار است وخيمتر هم مي‌شود. رژيمي كه تنها شكنجه و اعدام، جنگ و تروريسم، فقر و بيكاري و فساد و چپاول براي مردم ايران به ارمغان آورده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۲ آبان ۱۳۹۷ (۱۳نوامبر ۲۰۱۸)

منشأ همه مشكلات رژيمي است كه اموال مردم را چپاول و صرف تروريسم و جنگ افروزي مي‌كند

آخوند حسن روحاني، رئیس جمهور ارتجاع، روز شنبه ۱۹آبان (۱۰نوامبر) در پايان جلسه مشترك سران سه قوه گفت آمريكاييها «چیز جدیدی نداشتند که ارائه کنند و لذا ناچار شدند يك ليست بلند بالايي را درست کنند، از یک طرف نام بانک‌هایی را ببرند از یک طرف شعبات بانک‌ها را اضافه کنند و از یک طرف نام یک شرکت هواپیمایی را ببرند و از طرف دیگر شماره سریال هواپیماها را ذکر کنند تا صفحه را پرکنند».

به‌رغم همه شيادبازيها و تناقض‌گوييها وي گفت مشكل تحريمها در مواد غذايي و دارو نيست. وي گفت: «اينها سيستم بانکي و صادرات نفت و برخي ديگر از اقلام صادراتي را هدف قرار دادند که مربوط مي‌شود به درآمد و منابعي که مربوط به کل کشور است». وي افزود: آمريكاييها گفتند: «موضوع مواد غذایی، مسأله دارو و تجهیزات پزشکی استثناء است که البته حرف آنها نادرست است چراکه وقتی سیستم بانکی را تحریم می‌کنند، همه چیز را تحت تأثیر قرار می‌دهند». اما بلافاصله افزود: «در زمینه کالاهای اساسی و مورد نیاز و ضروری مردم هیچ مشکلی نداریم و انبارهای ما برای تأمین کالاهای اساسی مردم برای ماه‌های طولانی، از همیشه بیشتر آمادگی دارد و برای تولید کالاهای اساسی، واردات کالاهای اساسی و دارو و سایر نیازمندی‌ها، مشکلی نداریم».

اظهارات روحاني اذعان به اين واقعيت است كه سوز و گدازهاي سركردگان ريز و درشت رژيم از تحريمها نه به‌خاطر كمبود غذا و دارو، بلكه به‌خاطر قطع سوخت رساني به ماشين سركوب و ترور و جنگ افروزي است. مشكل مردم ايران نه در كمبود غذا و دارو و نه در تحريم است بلكه مشكل در آخوندهاي فاسد و تبهكار حاكم است كه طي چهار دهه تمامي سرمايه هاي كشور را چپاول كرده و يا صرف صدور تروريسم و جنگ افروزي و پروژه هاي اتمي و موشكي كرده اند. آنها غذا و داروي مردم را نيز حيف و ميل كرده و با سياستها و عملكردهاي خود به گروگان گرفته اند.

در حاليكه اقدامهای تروريستي رژيم در آلباني و فرانسه و آمريكا و بلژيك و دانمارك و نروژ يكي پس از ديگري برملا مي‌شود، روحاني دريك فرار به‌جلو وقيحانه مدعي مبارزه عليه تروريسم شد و گفت: «آمريکايي‌ها مي‌خواهند ادعا بکنند که ايران حامي تروريسم است به دروغ، مي‌خواهند ادعا بکنند ايران حامي مالي تروريسم هست. ملت ايران همواره در خط مقدم مبارزه با تروريسم بوده و هميشه در خط مبارزه جلوگيري از تأمين مالي براي گروهک‌هاي تروريستي بوده است».

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۲۰ آبان ۱۳۹۷ (۱۱وامبر۲۰۱۸)

 

خانم رجوي با درود به اعتصاب گران گفت تا اين رژيم بر سركار است فقر و تورم و بيكاري ادامه دارد

روز شنبه ۱۹ آبان (۱۰نوامبر)  رانندگان زحمتکش خودروهای سنگین و کامیونداران دهمين روز از دور جديد اعتصاب خود را در شهرهاي مختلف كشور پشت سر مي‌گذارند. پيش از اين رانندگان در ماههاي خرداد، مرداد و مهر به خاطر شرايط وخيم معيشتي، پايين بودن نرخ حمل بار، گراني شديد قطعات يدكي، شرايط سخت بيمه و ...دست به اعتصاب زده بودند. اعتصاب مهر ماه ۲۱روز به طول انجاميد.

رانندگان در چهارمين دور اعتصاب خود علاوه بر خواستهاي قبلي خواهان آزاد شدن همکاران شان هستند كه در سومين دور اعتصاب دستگير شدند. رژیم با انواع فشارها و تهدیدها در صدد جلوگیری از شکل گیری این اعتصاب بود.

کارگران نیشکر هفت تپه نيز برای ششمين روز متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود در داخل شرکت به اعتصاب خود ادامه دادند. جمعی از آنها اعتراض خود را به داخل شهر کشاندند تا صدای مظلومیت و خواستهای خود را به گوش مردم برسانند.

كارگران گروه ملی فولاد اهواز نيز روز شنبه با تجمع در مقابل ساختمان استانداری رژیم در این شهر دست به اعتراض زدند. آنها شعار می دادند:‌این همه بیعدالتی، هرگز ندیده ملتی؛ حسین حسین شعارشان، دزدیها افتخارشان؛ دستهای پشت پرده با کارخانه چه کرده؟

کارگران پروژه خط شش قطار شهری تهران نیز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان در مقابل   دفتر مرکزی شرکت تجمع اعتراضی برپا کردند.

 بخشهایی از بازار و مغازه داران خیابان ۱۵ خرداد تهران در اعتراض به گرانی و نداشتن جنس و مشتری دست به اعتصاب زده و از باز کردن مغازه های خود خودداری کردند.

کشاورزان محروم شهرها و روستاهاي اطراف اصفهان مانند قهدریجان. ورزنه، نجف آباد، خوراسگان و... به تظاهرات و تحصن خود در اعتراض به محرومیت از حق آبه ها و شرایط دشوار معیشتی شان ادامه دادند. آنها از جمله شعار میدادند: «هیهات من الذله»؛ «آب زاینده رود حق مسلم ماست».

آخوند علم الهدي، عضو مجلس خبرگان رژیم و نماينده خامنه اي در مشهد روز جمعه ۱۸آبان، اعتراف كرد: «تورم قریب 40درصد آنهم تورمی که بر اثر رکود به‌وجود آمده اقتصاد را به‌صورت یک ویرانه در آورده. ... این وضع کارگران ما است که بیکار شدند با چند سر عائله بدون رزق و روزی باقی ماندند و کارگران معادن که در سخت‌ترین وضعیت زندگی می کنند در دل آن خاک و معدن کار می کنند حقوق روزمره اینها را نمی دهند».

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، به عزم و اراده رانندگان زحمتكش كاميون، كشاورزان محروم اصفهان، کارگران ستمدیده نیشکر هفته تپه و فولاد اهواز و ديگر اعتصاب گران در سراسر كشور درود فرستاد و عموم هموطنان به‌ويژه جوانان را به حمايت از آنان فراخواند و گفت فقر و تورم و بيكاري و فساد ارمغان فاشيسم ديني براي كشور ماست و تا اين رژيم قرون وسطايي بر سركار است ادامه خواهد یافت.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۹ آبان ۱۳۹۷(۱۰ نوامبر ۲۰۱۸)

خانم رجوي: حمايت از اعتصابگران يك وظيفه ميهني و به مثابه حمايت از حقوق همه مردم است

امروز 15 آبان 1397اعتصاب بازارايان در بخشهاي وسيعي از تهران و بسياري از شهرهاي ايران براي دومين روز متوالي برغم اقدامات و تدابير سركوبگرانه و بازدارنده نيروهاي اطلاعاتي و انتظامي ادامه يافت.

امروز در تهران بازار فرش فروشها و لوازم خانگي، در اصفهان بازار فرش فروشها و صنايع دستي، در مشهد بازار سرشور، در تبريز بازار خيابان تربيت و بازار پوشاك و همچنين بخشهايي از بازار كرمان، رودسر، بابل و ديگر شهرهاي كشور در اعتراض به تورم، فقر و گراني به اعتصاب خود ادامه دادند و بازاريان از باز كردن مغازه هاي خود خوداري كردند.

از سوي ديگر رانندگان كاميون و خودروهاي سنگين امروز به ششمين روز از چهارمين دور اعتصاب خود ادامه دادند. اين اعتصاب علاوه بر تهران بسياري از استانهاي كشور از جمله اصفهان، هرمزگان، زنجان، گلستان، كرمانشاه، كرمان، آذربايجان غربي، مركزي، خراسان رضوي و يزد را در برگرفت.

كشاوزارن شهرها و روستاهاي شرق وغرب اصفهان نيز امروز پنجمين روز خود را پشت سر گذاشتند. كشاورزان محروم خوراسگان، اصفهانك، دشتي، زيار، حيدرآباد، شاهكرم، وجاره، سمينا، خرم وخورچان، بيستون، اژيه، ورزنه، ودشت، كندون، زغمار، پيله وران، جور، قهدريجان، زرين شهر، گلدشت، كوشك، نجف آباد و فلاورجان در اين تحصن و اعتراض مشاركت دارند.

خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران با درود به رانندگان، كشاورزان و بازاريان اعتصابي، عموم هموطنان بويژه جوانان را به پشتيباني از آنان فراخواند و گفت احقاق حقوق پايمال شده اعتصابگران حمايت از حقوق همه مردم ايران و يك وظيفه مبرم ملي و ميهني است. وي عموم ارگانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر و سنديكاها و اتحاديه هاي ذيربط در سراسر جهان را به حمايت از رانندگان، كشاورزان و بازاريان اعتصابي در ايران فراخواند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

15 آبان 1397(6 نوامبر 2018)

پاسدار محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، در سخنرانی خود در روز ۱۳آبان تصریح کرد اشغال سفارت و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکا از قبل برنامه‌ریزی شده و با توافق شدید خامنه‌ای همراه بود و اگر این حرکت نبود، رژیم در ده سال اول سقوط می‌کرد.

پاسدار جعفری که در سالگرد گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در سال۱۳۵۸سخنرانی می‌کرد در یک اعتراف بی‌سابقه گفت: «با رعایت طبقه‌بندی بسیار بالا قرار بر این شد که تظاهراتی بر ضد آمریکا از سمت دانشگاه به سمت لانه جاسوسی... انجام بگیره که تعداد محدودی از دانشجویان و مسئولان این دانشگاهها و سازماندهی که شده بود فقط آنها می‌دانستند که قرار است به سفارت آمریکا حمله بشه وقتی جمعیت به مقابل دانشگاه رسید با برنامه‌ریزی قبلی که انجام گرفته بود به همان تعداد محدودی که فقط می‌دانستند با فضایی که ایجاد شد فضاسازی که ایجاد شد و شعاری که داده شد و جوی که در جمعیت ایجاد شد به‌صورت خودجوش به‌صورت طبیعی جلوه داده شد که این حرکت از دل جمعیت و همان لحظه چنین تصمیمی گرفته شده...»

سرکرده پاسداران افزود: «تنها اندکی از مسئولان و محدود از مسئولان انقلابی ما از جمله در ر‌أس اونها مقام معظم رهبری (خامنه‌ای) بودند که با این حرکت انقلابی به‌شدت موافق بودند» و اگر گروگانگیری نبود «بدون تردید انقلاب ما عمر چهل ساله نمی‌کرد و در همان دهه اول انقلاب کار انقلاب تمام بود...»

پاسدار جعفری راه‌حل مشکلات کنونی رژیم را در اقدامات مشابه گروگانگیری توصیف کرد و گفت «شبیه چنین حرکتهایی، نه البته اشغال بدون تردید هدف من این نیست، اما در این سطح از اقدامات باید برای اثبات کارآمدی نظام، خدمات بیشتر به جامعه، حل مشکلات اقتصادی و در ابعاد مختلف دیگر فرهنگی و غیره انجام بگیرد که این از امیدهایی ست که به آن دل بسته شده است».

اظهارات سرکرده سپاه پاسداران اعتراف آشکاری به این واقعیت است که رژیم آخوندی، همواره راه نجات خود را در گروگانگیری، بحران آفرینی، صدور تروریسم و جنگ‌افروزی یافته و در بالاترین سطوح حکومتی برای آن برنامه‌ریزی می‌کند.

  دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۵ آبان ۱۳۹۷(۶نوامبر۲۰۱۷)

وزير خارجه آخوندها با صراحت عمل كردن خودسرانه را رد مي‌كند

جواد ظريف، وزير خارجه آخوندها، در جلسه ۱۴ آبان مجلس رژیم در پاسخ به نماينده‌یي كه او را در باره ضمايم محرمانه توافق اتمي به زير علامت سؤال كشيد با صراحت اعلام كرد كه علاوه بر روحاني همه چيز با تمام جزیيات با اطلاع و موافقت خامنه اي انجام شده است. ظريف گفت:

«ما یك دستگاهی نیستیم كه سر خود عمل كنیم... مگر می‌توانیم ما تو این كشور كاری را بكنیم بدون اینكه گزارش بدهیم؟ » ظريف افزود: «اینطور نیست كه ما خواسته باشیم خلاف منویات مقام معظم رهبری كاری بكنیم».

اين در حالي است كه پس از توطئه‌هاي تروريستي وزارت اطلاعات رژيم آخوندها در آلباني و فرانسه و آمريكا و دانمارك، پشتيبانان رژيم براي سرپوش گذاشتن بر تروريسم دولتي و در بردن خامنه‌اي و روحاني تلاش مي‌كنند پاي محافل موهوم خودسر را به ميان بكشند. اظهارات بي پرده و عاري از ابهام وزير خارجه رژيم به‌روشني اين قبيل تئوري‌بافي‌ها درباره اقدامات خودسرانه و بدون اطلاع خامنه‌اي و روحاني را باطل مي‌كند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۵ آبان۱۳۹۷(۶ نوامبر ۲۰۱۸)