درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

مقاومت ایران برای نجات جان شمار زیادی از زندانیان اهل سنت که در معرض مجازات مرگ قرار دارند فرا خوان می دهد و خواستار مداخله فوری شورای امنیت ملل متحد، كشورهای عضو و مراجع و ارگانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به ویژّه کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگران ویژه ملل متحد برای جلوگیری از اجرای این احكام جنایتكارانه و ضد بشری است

بعد از ظهر روز دوشنبه ۱۱ مرداد (اول اوت) گله یی از نیروهای ویژه سپاه پاسداران به سالن ۱۰ بند ۴ زندان گوهردشت یورش برده و دهها تن از زندانیان اهل سنت را در حالی که بر دستها و پاهایشان زنجیر و بر دهانهایشان چسب زده و بر سرشان کیسه کشیده بودند، از بند خارج ساختند و به مکانی نامعلوم منتقل کردند.

ساعاتی پیش از این انتقال، دژخیمان به منظور جلوگیری از اعتراض زندانیان،  به كمك پاسداران درهای کلیه بندها و هواخوری زندان را بسته و اعلام وضعیت فوق العاده کردند. زندان گوهردشت در کنترل نیروهای سپاه پاسداران است.

مماشات با حكام جنایتكار ایران که اعدام ۱۲۰هزار زندانی سیاسی را در کارنامه خود دارند و هر روز شماری از جوانان ایران را اعدام می كنند، چیزی جز همسویی و تشویق برای ادامه این جنایتها نیست. مراودات سیاسی و اقتصادی با این رژیم باید به توقف مجازات اعدام مشروط شود و سران رژیم به خاطر جنایت علیه بشریت مقابل عدالت قرار گیرند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۱ مرداد ۱۳۹۵ ( اول اوت ۲۰۱۶)