درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

روز ۱۹ آبان (۹نوامبر) عوامل رژیم آخوندی آقای اسماعیل عبدی از فعالان معلمان را در منزل شخصی اش بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. وی در ۶تیر 1394 برای چندمین بار دستگیر شد، اما رژیم در اثر اعتراض های گسترده معلمان ناگزیر شد وی را با پرداخت وثیقه آزاد کند. قضاییه آخوندی او را به 6سال حبس قطعی محكوم كرده است.

مقاومت ایران عموم مراجع مدافع حقوق بشر و ارگانهای مدافع حقوق معلمان و فرهنگیان را به اقدام فوری و مؤثر برای آزادی سریع و بی قید و شرط آقای اسماعیل عبدی فرامیخواند.

مقاومت ایران از عموم فرهنگیان شریف و جوانان مبارز میهن مان می خواهد به حمایت از جنبش معلمان قیام نموده و با اتحاد و همبستگی با سیاست های سرکوبگرانه این رژیم مقابله كنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت

21 آبان 1395 (11 نوامبر 2016)